กิโลเมตร เป็น เซนติเมตร

แปลงกิโลเมตร (km) เป็นเซนติเมตร (cm) ใส่ค่าของกิโลเมตรเพื่อแปลงไปยังเซนติเมตร

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร

1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm = km × 100,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเซนติเมตร (cm) เป็นกิโลเมตร (km) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร cm = km × 100,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร cm = 1 × 100,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ cm = 100,000

ดังนั้น 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 100,000 เซนติเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น เซนติเมตร

กิโลเมตรเซนติเมตร
1 กิโลเมตร100,000 เซนติเมตร
2 กิโลเมตร200,000 เซนติเมตร
5 กิโลเมตร500,000 เซนติเมตร
10 กิโลเมตร1,000,000 เซนติเมตร
20 กิโลเมตร2,000,000 เซนติเมตร
50 กิโลเมตร5,000,000 เซนติเมตร
100 กิโลเมตร10,000,000 เซนติเมตร
500 กิโลเมตร50,000,000 เซนติเมตร
1000 กิโลเมตร100,000,000 เซนติเมตร
5000 กิโลเมตร500,000,000 เซนติเมตร
10000 กิโลเมตร1,000,000,000 เซนติเมตร
50000 กิโลเมตร5,000,000,000 เซนติเมตร

แปลง เซนติเมตร เป็น กิโลเมตร

เซนติเมตรกิโลเมตร
1 เซนติเมตร1.0 × 10 -5 กิโลเมตร
2 เซนติเมตร2.0 × 10 -5 กิโลเมตร
5 เซนติเมตร5.0 × 10 -5 กิโลเมตร
10 เซนติเมตร0.0001 กิโลเมตร
20 เซนติเมตร0.0002 กิโลเมตร
50 เซนติเมตร0.0005 กิโลเมตร
100 เซนติเมตร0.001 กิโลเมตร
500 เซนติเมตร0.005 กิโลเมตร
1000 เซนติเมตร0.01 กิโลเมตร
5000 เซนติเมตร0.05 กิโลเมตร
10000 เซนติเมตร0.1 กิโลเมตร
50000 เซนติเมตร0.5 กิโลเมตร

ตารางการแปลงจาก กิโลเมตร เป็น เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลเมตร เซนติเมตร
1 กิโลเมตร100,000 เซนติเมตร
2 กิโลเมตร200,000 เซนติเมตร
3 กิโลเมตร300,000 เซนติเมตร
4 กิโลเมตร400,000 เซนติเมตร
5 กิโลเมตร500,000 เซนติเมตร
6 กิโลเมตร600,000 เซนติเมตร
7 กิโลเมตร700,000 เซนติเมตร
8 กิโลเมตร800,000 เซนติเมตร
9 กิโลเมตร900,000 เซนติเมตร
10 กิโลเมตร1,000,000 เซนติเมตร
11 กิโลเมตร1,100,000 เซนติเมตร
12 กิโลเมตร1,200,000 เซนติเมตร
13 กิโลเมตร1,300,000 เซนติเมตร
14 กิโลเมตร1,400,000 เซนติเมตร
15 กิโลเมตร1,500,000 เซนติเมตร
16 กิโลเมตร1,600,000 เซนติเมตร
17 กิโลเมตร1,700,000 เซนติเมตร
18 กิโลเมตร1,800,000 เซนติเมตร
19 กิโลเมตร1,900,000 เซนติเมตร
20 กิโลเมตร2,000,000 เซนติเมตร
21 กิโลเมตร2,100,000 เซนติเมตร
22 กิโลเมตร2,200,000 เซนติเมตร
23 กิโลเมตร2,300,000 เซนติเมตร
24 กิโลเมตร2,400,000 เซนติเมตร
25 กิโลเมตร2,500,000 เซนติเมตร
26 กิโลเมตร2,600,000 เซนติเมตร
27 กิโลเมตร2,700,000 เซนติเมตร
28 กิโลเมตร2,800,000 เซนติเมตร
29 กิโลเมตร2,900,000 เซนติเมตร
30 กิโลเมตร3,000,000 เซนติเมตร
31 กิโลเมตร3,100,000 เซนติเมตร
32 กิโลเมตร3,200,000 เซนติเมตร
33 กิโลเมตร3,300,000 เซนติเมตร
34 กิโลเมตร3,400,000 เซนติเมตร
35 กิโลเมตร3,500,000 เซนติเมตร
36 กิโลเมตร3,600,000 เซนติเมตร
37 กิโลเมตร3,700,000 เซนติเมตร
38 กิโลเมตร3,800,000 เซนติเมตร
39 กิโลเมตร3,900,000 เซนติเมตร
40 กิโลเมตร4,000,000 เซนติเมตร
41 กิโลเมตร4,100,000 เซนติเมตร
42 กิโลเมตร4,200,000 เซนติเมตร
43 กิโลเมตร4,300,000 เซนติเมตร
44 กิโลเมตร4,400,000 เซนติเมตร
45 กิโลเมตร4,500,000 เซนติเมตร
46 กิโลเมตร4,600,000 เซนติเมตร
47 กิโลเมตร4,700,000 เซนติเมตร
48 กิโลเมตร4,800,000 เซนติเมตร
49 กิโลเมตร4,900,000 เซนติเมตร
50 กิโลเมตร5,000,000 เซนติเมตร
51 กิโลเมตร5,100,000 เซนติเมตร
52 กิโลเมตร5,200,000 เซนติเมตร
53 กิโลเมตร5,300,000 เซนติเมตร
54 กิโลเมตร5,400,000 เซนติเมตร
55 กิโลเมตร5,500,000 เซนติเมตร
56 กิโลเมตร5,600,000 เซนติเมตร
57 กิโลเมตร5,700,000 เซนติเมตร
58 กิโลเมตร5,800,000 เซนติเมตร
59 กิโลเมตร5,900,000 เซนติเมตร
60 กิโลเมตร6,000,000 เซนติเมตร
61 กิโลเมตร6,100,000 เซนติเมตร
62 กิโลเมตร6,200,000 เซนติเมตร
63 กิโลเมตร6,300,000 เซนติเมตร
64 กิโลเมตร6,400,000 เซนติเมตร
65 กิโลเมตร6,500,000 เซนติเมตร
66 กิโลเมตร6,600,000 เซนติเมตร
67 กิโลเมตร6,700,000 เซนติเมตร
68 กิโลเมตร6,800,000 เซนติเมตร
69 กิโลเมตร6,900,000 เซนติเมตร
70 กิโลเมตร7,000,000 เซนติเมตร
71 กิโลเมตร7,100,000 เซนติเมตร
72 กิโลเมตร7,200,000 เซนติเมตร
73 กิโลเมตร7,300,000 เซนติเมตร
74 กิโลเมตร7,400,000 เซนติเมตร
75 กิโลเมตร7,500,000 เซนติเมตร
76 กิโลเมตร7,600,000 เซนติเมตร
77 กิโลเมตร7,700,000 เซนติเมตร
78 กิโลเมตร7,800,000 เซนติเมตร
79 กิโลเมตร7,900,000 เซนติเมตร
80 กิโลเมตร8,000,000 เซนติเมตร
81 กิโลเมตร8,100,000 เซนติเมตร
82 กิโลเมตร8,200,000 เซนติเมตร
83 กิโลเมตร8,300,000 เซนติเมตร
84 กิโลเมตร8,400,000 เซนติเมตร
85 กิโลเมตร8,500,000 เซนติเมตร
86 กิโลเมตร8,600,000 เซนติเมตร
87 กิโลเมตร8,700,000 เซนติเมตร
88 กิโลเมตร8,800,000 เซนติเมตร
89 กิโลเมตร8,900,000 เซนติเมตร
90 กิโลเมตร9,000,000 เซนติเมตร
91 กิโลเมตร9,100,000 เซนติเมตร
92 กิโลเมตร9,200,000 เซนติเมตร
93 กิโลเมตร9,300,000 เซนติเมตร
94 กิโลเมตร9,400,000 เซนติเมตร
95 กิโลเมตร9,500,000 เซนติเมตร
96 กิโลเมตร9,600,000 เซนติเมตร
97 กิโลเมตร9,700,000 เซนติเมตร
98 กิโลเมตร9,800,000 เซนติเมตร
99 กิโลเมตร9,900,000 เซนติเมตร
100 กิโลเมตร10,000,000 เซนติเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตรในหน้านี้
1 กิโลเมตร = 1,000,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์ดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลาดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 3,280.839895 ฟุตดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้วดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.539956 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1.057004 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม