แปลง หลา เป็น กิโลเมตร

แปลงหลา (yd) เป็นกิโลเมตร (km) ใส่ค่าของหลาเพื่อแปลงไปยังกิโลเมตร

1 หลาเท่ากับกี่กิโลเมตร

1 หลา = 0.000914 กิโลเมตร

สูตรการแปลง

km = yd × 0.000914

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลเมตร (km) เป็นหลา (yd) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร km = yd × 0.000914
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร km = 1 × 0.000914
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ km = 0.000914

ดังนั้น 1 หลา มีค่าเท่ากับ 0.000914 กิโลเมตร

แปลง หลา เป็น กิโลเมตร

หลากิโลเมตร
1 หลา0.000914 กิโลเมตร
2 หลา0.001828 กิโลเมตร
5 หลา0.004572 กิโลเมตร
10 หลา0.009144 กิโลเมตร
20 หลา0.018288 กิโลเมตร
50 หลา0.04572 กิโลเมตร
100 หลา0.09144 กิโลเมตร
500 หลา0.4572 กิโลเมตร
1000 หลา0.9144 กิโลเมตร
5000 หลา4.572 กิโลเมตร
10000 หลา9.144 กิโลเมตร
50000 หลา45.72 กิโลเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น หลา

กิโลเมตรหลา
1 กิโลเมตร1,093.613298 หลา
2 กิโลเมตร2,187.226596 หลา
5 กิโลเมตร5,468.066491 หลา
10 กิโลเมตร10,936.132983 หลา
20 กิโลเมตร21,872.265966 หลา
50 กิโลเมตร54,680.664916 หลา
100 กิโลเมตร109,361.329833 หลา
500 กิโลเมตร546,806.649168 หลา
1000 กิโลเมตร1,093,613.298337 หลา
5000 กิโลเมตร5,468,066.491688 หลา
10000 กิโลเมตร10,936,132.983377 หลา
50000 กิโลเมตร54,680,664.916885 หลา

ตารางการแปลงจาก หลา เป็น กิโลเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

หลา กิโลเมตร
1 หลา0.000914 กิโลเมตร
2 หลา0.001828 กิโลเมตร
3 หลา0.002743 กิโลเมตร
4 หลา0.003657 กิโลเมตร
5 หลา0.004572 กิโลเมตร
6 หลา0.005486 กิโลเมตร
7 หลา0.006400 กิโลเมตร
8 หลา0.007315 กิโลเมตร
9 หลา0.008229 กิโลเมตร
10 หลา0.009144 กิโลเมตร
11 หลา0.010058 กิโลเมตร
12 หลา0.010972 กิโลเมตร
13 หลา0.011887 กิโลเมตร
14 หลา0.012801 กิโลเมตร
15 หลา0.013716 กิโลเมตร
16 หลา0.014630 กิโลเมตร
17 หลา0.015544 กิโลเมตร
18 หลา0.016459 กิโลเมตร
19 หลา0.017373 กิโลเมตร
20 หลา0.018288 กิโลเมตร
21 หลา0.019202 กิโลเมตร
22 หลา0.020116 กิโลเมตร
23 หลา0.021031 กิโลเมตร
24 หลา0.021945 กิโลเมตร
25 หลา0.02286 กิโลเมตร
26 หลา0.023774 กิโลเมตร
27 หลา0.024688 กิโลเมตร
28 หลา0.025603 กิโลเมตร
29 หลา0.026517 กิโลเมตร
30 หลา0.027432 กิโลเมตร
31 หลา0.028346 กิโลเมตร
32 หลา0.029260 กิโลเมตร
33 หลา0.030175 กิโลเมตร
34 หลา0.031089 กิโลเมตร
35 หลา0.032004 กิโลเมตร
36 หลา0.032918 กิโลเมตร
37 หลา0.033832 กิโลเมตร
38 หลา0.034747 กิโลเมตร
39 หลา0.035661 กิโลเมตร
40 หลา0.036576 กิโลเมตร
41 หลา0.037490 กิโลเมตร
42 หลา0.038404 กิโลเมตร
43 หลา0.039319 กิโลเมตร
44 หลา0.040233 กิโลเมตร
45 หลา0.041148 กิโลเมตร
46 หลา0.042062 กิโลเมตร
47 หลา0.042976 กิโลเมตร
48 หลา0.043891 กิโลเมตร
49 หลา0.044805 กิโลเมตร
50 หลา0.04572 กิโลเมตร
51 หลา0.046634 กิโลเมตร
52 หลา0.047548 กิโลเมตร
53 หลา0.048463 กิโลเมตร
54 หลา0.049377 กิโลเมตร
55 หลา0.050292 กิโลเมตร
56 หลา0.051206 กิโลเมตร
57 หลา0.052120 กิโลเมตร
58 หลา0.053035 กิโลเมตร
59 หลา0.053949 กิโลเมตร
60 หลา0.054864 กิโลเมตร
61 หลา0.055778 กิโลเมตร
62 หลา0.056692 กิโลเมตร
63 หลา0.057607 กิโลเมตร
64 หลา0.058521 กิโลเมตร
65 หลา0.059436 กิโลเมตร
66 หลา0.060350 กิโลเมตร
67 หลา0.061264 กิโลเมตร
68 หลา0.062179 กิโลเมตร
69 หลา0.063093 กิโลเมตร
70 หลา0.064008 กิโลเมตร
71 หลา0.064922 กิโลเมตร
72 หลา0.065836 กิโลเมตร
73 หลา0.066751 กิโลเมตร
74 หลา0.067665 กิโลเมตร
75 หลา0.06858 กิโลเมตร
76 หลา0.069494 กิโลเมตร
77 หลา0.070408 กิโลเมตร
78 หลา0.071323 กิโลเมตร
79 หลา0.072237 กิโลเมตร
80 หลา0.073152 กิโลเมตร
81 หลา0.074066 กิโลเมตร
82 หลา0.074980 กิโลเมตร
83 หลา0.075895 กิโลเมตร
84 หลา0.076809 กิโลเมตร
85 หลา0.077724 กิโลเมตร
86 หลา0.078638 กิโลเมตร
87 หลา0.079552 กิโลเมตร
88 หลา0.080467 กิโลเมตร
89 หลา0.081381 กิโลเมตร
90 หลา0.082296 กิโลเมตร
91 หลา0.083210 กิโลเมตร
92 หลา0.084124 กิโลเมตร
93 หลา0.085039 กิโลเมตร
94 หลา0.085953 กิโลเมตร
95 หลา0.086868 กิโลเมตร
96 หลา0.087782 กิโลเมตร
97 หลา0.088696 กิโลเมตร
98 หลา0.089611 กิโลเมตร
99 หลา0.090525 กิโลเมตร
100 หลา0.09144 กิโลเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 หลา = 0.000914 กิโลเมตรในหน้านี้
1 หลา = 0.9144 เมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 91.44 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 0.000568 ไมล์ดูการคำนวณ
1 หลา = 3 ฟุตดูการคำนวณ
1 หลา = 36 นิ้วดูการคำนวณ
1 หลา = 0.000493 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 หลา = 9.665246 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม