นาโนเมตร เป็น หลา

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นหลา (yd) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังหลา

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่หลา

1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลา

สูตรการแปลง

yd = nm × 1.093613 × 10 -9

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากหลา (yd) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร yd = nm × 1.093613 × 10 -9
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร yd = 1 × 1.093613 × 10 -9
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ yd = 1.093613 × 10 -9

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 1.093613 × 10 -9 หลา

แปลง นาโนเมตร เป็น หลา

นาโนเมตรหลา
1 นาโนเมตร1.093613 × 10 -9 หลา
2 นาโนเมตร2.187226 × 10 -9 หลา
5 นาโนเมตร5.468066 × 10 -9 หลา
10 นาโนเมตร1.093613 × 10 -8 หลา
20 นาโนเมตร2.187226 × 10 -8 หลา
50 นาโนเมตร5.468066 × 10 -8 หลา
100 นาโนเมตร1.093613 × 10 -7 หลา
500 นาโนเมตร5.468066 × 10 -7 หลา
1000 นาโนเมตร1.093613 × 10 -6 หลา
5000 นาโนเมตร5.468066 × 10 -6 หลา
10000 นาโนเมตร1.093613 × 10 -5 หลา
50000 นาโนเมตร5.468066 × 10 -5 หลา

แปลง หลา เป็น นาโนเมตร

หลานาโนเมตร
1 หลา914,400,000 นาโนเมตร
2 หลา1,828,800,000 นาโนเมตร
5 หลา4,572,000,000 นาโนเมตร
10 หลา9,144,000,000 นาโนเมตร
20 หลา18,288,000,000 นาโนเมตร
50 หลา45,720,000,000 นาโนเมตร
100 หลา91,440,000,000 นาโนเมตร
500 หลา457,200,000,000 นาโนเมตร
1000 หลา914,400,000,000 นาโนเมตร
5000 หลา4,572,000,000,000 นาโนเมตร
10000 หลา9,144,000,000,000 นาโนเมตร
50000 หลา45,720,000,000,000 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น หลา

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร หลา
1 นาโนเมตร1.093613 × 10 -9 หลา
2 นาโนเมตร2.187226 × 10 -9 หลา
3 นาโนเมตร3.280839 × 10 -9 หลา
4 นาโนเมตร4.374453 × 10 -9 หลา
5 นาโนเมตร5.468066 × 10 -9 หลา
6 นาโนเมตร6.561679 × 10 -9 หลา
7 นาโนเมตร7.655293 × 10 -9 หลา
8 นาโนเมตร8.748906 × 10 -9 หลา
9 นาโนเมตร9.842519 × 10 -9 หลา
10 นาโนเมตร1.093613 × 10 -8 หลา
11 นาโนเมตร1.202974 × 10 -8 หลา
12 นาโนเมตร1.312335 × 10 -8 หลา
13 นาโนเมตร1.421697 × 10 -8 หลา
14 นาโนเมตร1.531058 × 10 -8 หลา
15 นาโนเมตร1.640419 × 10 -8 หลา
16 นาโนเมตร1.749781 × 10 -8 หลา
17 นาโนเมตร1.859142 × 10 -8 หลา
18 นาโนเมตร1.968503 × 10 -8 หลา
19 นาโนเมตร2.077865 × 10 -8 หลา
20 นาโนเมตร2.187226 × 10 -8 หลา
21 นาโนเมตร2.296587 × 10 -8 หลา
22 นาโนเมตร2.405949 × 10 -8 หลา
23 นาโนเมตร2.515310 × 10 -8 หลา
24 นาโนเมตร2.624671 × 10 -8 หลา
25 นาโนเมตร2.734033 × 10 -8 หลา
26 นาโนเมตร2.843394 × 10 -8 หลา
27 นาโนเมตร2.952755 × 10 -8 หลา
28 นาโนเมตร3.062117 × 10 -8 หลา
29 นาโนเมตร3.171478 × 10 -8 หลา
30 นาโนเมตร3.280839 × 10 -8 หลา
31 นาโนเมตร3.390201 × 10 -8 หลา
32 นาโนเมตร3.499562 × 10 -8 หลา
33 นาโนเมตร3.608923 × 10 -8 หลา
34 นาโนเมตร3.718285 × 10 -8 หลา
35 นาโนเมตร3.827646 × 10 -8 หลา
36 นาโนเมตร3.937007 × 10 -8 หลา
37 นาโนเมตร4.046369 × 10 -8 หลา
38 นาโนเมตร4.155730 × 10 -8 หลา
39 นาโนเมตร4.265091 × 10 -8 หลา
40 นาโนเมตร4.374453 × 10 -8 หลา
41 นาโนเมตร4.483814 × 10 -8 หลา
42 นาโนเมตร4.593175 × 10 -8 หลา
43 นาโนเมตร4.702537 × 10 -8 หลา
44 นาโนเมตร4.811898 × 10 -8 หลา
45 นาโนเมตร4.921259 × 10 -8 หลา
46 นาโนเมตร5.030621 × 10 -8 หลา
47 นาโนเมตร5.139982 × 10 -8 หลา
48 นาโนเมตร5.249343 × 10 -8 หลา
49 นาโนเมตร5.358705 × 10 -8 หลา
50 นาโนเมตร5.468066 × 10 -8 หลา
51 นาโนเมตร5.577427 × 10 -8 หลา
52 นาโนเมตร5.686789 × 10 -8 หลา
53 นาโนเมตร5.796150 × 10 -8 หลา
54 นาโนเมตร5.905511 × 10 -8 หลา
55 นาโนเมตร6.014873 × 10 -8 หลา
56 นาโนเมตร6.124234 × 10 -8 หลา
57 นาโนเมตร6.233595 × 10 -8 หลา
58 นาโนเมตร6.342957 × 10 -8 หลา
59 นาโนเมตร6.452318 × 10 -8 หลา
60 นาโนเมตร6.561679 × 10 -8 หลา
61 นาโนเมตร6.671041 × 10 -8 หลา
62 นาโนเมตร6.780402 × 10 -8 หลา
63 นาโนเมตร6.889763 × 10 -8 หลา
64 นาโนเมตร6.999125 × 10 -8 หลา
65 นาโนเมตร7.108486 × 10 -8 หลา
66 นาโนเมตร7.217847 × 10 -8 หลา
67 นาโนเมตร7.327209 × 10 -8 หลา
68 นาโนเมตร7.436570 × 10 -8 หลา
69 นาโนเมตร7.545931 × 10 -8 หลา
70 นาโนเมตร7.655293 × 10 -8 หลา
71 นาโนเมตร7.764654 × 10 -8 หลา
72 นาโนเมตร7.874015 × 10 -8 หลา
73 นาโนเมตร7.983377 × 10 -8 หลา
74 นาโนเมตร8.092738 × 10 -8 หลา
75 นาโนเมตร8.202099 × 10 -8 หลา
76 นาโนเมตร8.311461 × 10 -8 หลา
77 นาโนเมตร8.420822 × 10 -8 หลา
78 นาโนเมตร8.530183 × 10 -8 หลา
79 นาโนเมตร8.639545 × 10 -8 หลา
80 นาโนเมตร8.748906 × 10 -8 หลา
81 นาโนเมตร8.858267 × 10 -8 หลา
82 นาโนเมตร8.967629 × 10 -8 หลา
83 นาโนเมตร9.076990 × 10 -8 หลา
84 นาโนเมตร9.186351 × 10 -8 หลา
85 นาโนเมตร9.295713 × 10 -8 หลา
86 นาโนเมตร9.405074 × 10 -8 หลา
87 นาโนเมตร9.514435 × 10 -8 หลา
88 นาโนเมตร9.623797 × 10 -8 หลา
89 นาโนเมตร9.733158 × 10 -8 หลา
90 นาโนเมตร9.842519 × 10 -8 หลา
91 นาโนเมตร9.951881 × 10 -8 หลา
92 นาโนเมตร1.006124 × 10 -7 หลา
93 นาโนเมตร1.017060 × 10 -7 หลา
94 นาโนเมตร1.027996 × 10 -7 หลา
95 นาโนเมตร1.038932 × 10 -7 หลา
96 นาโนเมตร1.049868 × 10 -7 หลา
97 นาโนเมตร1.060804 × 10 -7 หลา
98 นาโนเมตร1.071741 × 10 -7 หลา
99 นาโนเมตร1.082677 × 10 -7 หลา
100 นาโนเมตร1.093613 × 10 -7 หลา

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม