แปลง นาโนเมตร เป็น เซนติเมตร

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นเซนติเมตร (cm) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังเซนติเมตร

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm = nm × 1.0 × 10 -7

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเซนติเมตร (cm) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร cm = nm × 1.0 × 10 -7
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร cm = 1 × 1.0 × 10 -7
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ cm = 1.0 × 10 -7

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 1.0 × 10 -7 เซนติเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น เซนติเมตร

นาโนเมตรเซนติเมตร
1 นาโนเมตร1.0 × 10 -7 เซนติเมตร
2 นาโนเมตร2.0 × 10 -7 เซนติเมตร
5 นาโนเมตร5.0 × 10 -7 เซนติเมตร
10 นาโนเมตร1.0 × 10 -6 เซนติเมตร
20 นาโนเมตร2.0 × 10 -6 เซนติเมตร
50 นาโนเมตร5.0 × 10 -6 เซนติเมตร
100 นาโนเมตร1.0 × 10 -5 เซนติเมตร
500 นาโนเมตร5.0 × 10 -5 เซนติเมตร
1000 นาโนเมตร0.0001 เซนติเมตร
5000 นาโนเมตร0.0005 เซนติเมตร
10000 นาโนเมตร0.001 เซนติเมตร
50000 นาโนเมตร0.005 เซนติเมตร

แปลง เซนติเมตร เป็น นาโนเมตร

เซนติเมตรนาโนเมตร
1 เซนติเมตร10,000,000 นาโนเมตร
2 เซนติเมตร20,000,000 นาโนเมตร
5 เซนติเมตร50,000,000 นาโนเมตร
10 เซนติเมตร100,000,000 นาโนเมตร
20 เซนติเมตร200,000,000 นาโนเมตร
50 เซนติเมตร500,000,000 นาโนเมตร
100 เซนติเมตร1,000,000,000 นาโนเมตร
500 เซนติเมตร5,000,000,000 นาโนเมตร
1000 เซนติเมตร10,000,000,000 นาโนเมตร
5000 เซนติเมตร50,000,000,000 นาโนเมตร
10000 เซนติเมตร100,000,000,000 นาโนเมตร
50000 เซนติเมตร500,000,000,000 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร เซนติเมตร
1 นาโนเมตร1.0 × 10 -7 เซนติเมตร
2 นาโนเมตร2.0 × 10 -7 เซนติเมตร
3 นาโนเมตร3.0 × 10 -7 เซนติเมตร
4 นาโนเมตร4.0 × 10 -7 เซนติเมตร
5 นาโนเมตร5.0 × 10 -7 เซนติเมตร
6 นาโนเมตร6.0 × 10 -7 เซนติเมตร
7 นาโนเมตร7.0 × 10 -7 เซนติเมตร
8 นาโนเมตร8.0 × 10 -7 เซนติเมตร
9 นาโนเมตร9.0 × 10 -7 เซนติเมตร
10 นาโนเมตร1.0 × 10 -6 เซนติเมตร
11 นาโนเมตร1.1 × 10 -6 เซนติเมตร
12 นาโนเมตร1.2 × 10 -6 เซนติเมตร
13 นาโนเมตร1.3 × 10 -6 เซนติเมตร
14 นาโนเมตร1.4 × 10 -6 เซนติเมตร
15 นาโนเมตร1.5 × 10 -6 เซนติเมตร
16 นาโนเมตร1.6 × 10 -6 เซนติเมตร
17 นาโนเมตร1.7 × 10 -6 เซนติเมตร
18 นาโนเมตร1.8 × 10 -6 เซนติเมตร
19 นาโนเมตร1.9 × 10 -6 เซนติเมตร
20 นาโนเมตร2.0 × 10 -6 เซนติเมตร
21 นาโนเมตร2.1 × 10 -6 เซนติเมตร
22 นาโนเมตร2.2 × 10 -6 เซนติเมตร
23 นาโนเมตร2.3 × 10 -6 เซนติเมตร
24 นาโนเมตร2.4 × 10 -6 เซนติเมตร
25 นาโนเมตร2.5 × 10 -6 เซนติเมตร
26 นาโนเมตร2.6 × 10 -6 เซนติเมตร
27 นาโนเมตร2.7 × 10 -6 เซนติเมตร
28 นาโนเมตร2.8 × 10 -6 เซนติเมตร
29 นาโนเมตร2.9 × 10 -6 เซนติเมตร
30 นาโนเมตร3.0 × 10 -6 เซนติเมตร
31 นาโนเมตร3.1 × 10 -6 เซนติเมตร
32 นาโนเมตร3.2 × 10 -6 เซนติเมตร
33 นาโนเมตร3.3 × 10 -6 เซนติเมตร
34 นาโนเมตร3.4 × 10 -6 เซนติเมตร
35 นาโนเมตร3.5 × 10 -6 เซนติเมตร
36 นาโนเมตร3.6 × 10 -6 เซนติเมตร
37 นาโนเมตร3.7 × 10 -6 เซนติเมตร
38 นาโนเมตร3.8 × 10 -6 เซนติเมตร
39 นาโนเมตร3.9 × 10 -6 เซนติเมตร
40 นาโนเมตร4.0 × 10 -6 เซนติเมตร
41 นาโนเมตร4.1 × 10 -6 เซนติเมตร
42 นาโนเมตร4.2 × 10 -6 เซนติเมตร
43 นาโนเมตร4.3 × 10 -6 เซนติเมตร
44 นาโนเมตร4.4 × 10 -6 เซนติเมตร
45 นาโนเมตร4.5 × 10 -6 เซนติเมตร
46 นาโนเมตร4.6 × 10 -6 เซนติเมตร
47 นาโนเมตร4.7 × 10 -6 เซนติเมตร
48 นาโนเมตร4.8 × 10 -6 เซนติเมตร
49 นาโนเมตร4.9 × 10 -6 เซนติเมตร
50 นาโนเมตร5.0 × 10 -6 เซนติเมตร
51 นาโนเมตร5.1 × 10 -6 เซนติเมตร
52 นาโนเมตร5.2 × 10 -6 เซนติเมตร
53 นาโนเมตร5.3 × 10 -6 เซนติเมตร
54 นาโนเมตร5.4 × 10 -6 เซนติเมตร
55 นาโนเมตร5.5 × 10 -6 เซนติเมตร
56 นาโนเมตร5.6 × 10 -6 เซนติเมตร
57 นาโนเมตร5.7 × 10 -6 เซนติเมตร
58 นาโนเมตร5.8 × 10 -6 เซนติเมตร
59 นาโนเมตร5.9 × 10 -6 เซนติเมตร
60 นาโนเมตร6.0 × 10 -6 เซนติเมตร
61 นาโนเมตร6.1 × 10 -6 เซนติเมตร
62 นาโนเมตร6.2 × 10 -6 เซนติเมตร
63 นาโนเมตร6.3 × 10 -6 เซนติเมตร
64 นาโนเมตร6.4 × 10 -6 เซนติเมตร
65 นาโนเมตร6.5 × 10 -6 เซนติเมตร
66 นาโนเมตร6.6 × 10 -6 เซนติเมตร
67 นาโนเมตร6.7 × 10 -6 เซนติเมตร
68 นาโนเมตร6.8 × 10 -6 เซนติเมตร
69 นาโนเมตร6.9 × 10 -6 เซนติเมตร
70 นาโนเมตร7.0 × 10 -6 เซนติเมตร
71 นาโนเมตร7.1 × 10 -6 เซนติเมตร
72 นาโนเมตร7.2 × 10 -6 เซนติเมตร
73 นาโนเมตร7.3 × 10 -6 เซนติเมตร
74 นาโนเมตร7.4 × 10 -6 เซนติเมตร
75 นาโนเมตร7.5 × 10 -6 เซนติเมตร
76 นาโนเมตร7.6 × 10 -6 เซนติเมตร
77 นาโนเมตร7.7 × 10 -6 เซนติเมตร
78 นาโนเมตร7.8 × 10 -6 เซนติเมตร
79 นาโนเมตร7.9 × 10 -6 เซนติเมตร
80 นาโนเมตร8.0 × 10 -6 เซนติเมตร
81 นาโนเมตร8.1 × 10 -6 เซนติเมตร
82 นาโนเมตร8.2 × 10 -6 เซนติเมตร
83 นาโนเมตร8.3 × 10 -6 เซนติเมตร
84 นาโนเมตร8.4 × 10 -6 เซนติเมตร
85 นาโนเมตร8.5 × 10 -6 เซนติเมตร
86 นาโนเมตร8.6 × 10 -6 เซนติเมตร
87 นาโนเมตร8.7 × 10 -6 เซนติเมตร
88 นาโนเมตร8.8 × 10 -6 เซนติเมตร
89 นาโนเมตร8.9 × 10 -6 เซนติเมตร
90 นาโนเมตร9.0 × 10 -6 เซนติเมตร
91 นาโนเมตร9.1 × 10 -6 เซนติเมตร
92 นาโนเมตร9.2 × 10 -6 เซนติเมตร
93 นาโนเมตร9.3 × 10 -6 เซนติเมตร
94 นาโนเมตร9.4 × 10 -6 เซนติเมตร
95 นาโนเมตร9.5 × 10 -6 เซนติเมตร
96 นาโนเมตร9.6 × 10 -6 เซนติเมตร
97 นาโนเมตร9.7 × 10 -6 เซนติเมตร
98 นาโนเมตร9.8 × 10 -6 เซนติเมตร
99 นาโนเมตร9.9 × 10 -6 เซนติเมตร
100 นาโนเมตร1.0 × 10 -5 เซนติเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม