ไมล์ทะเล เป็น หลา

แปลงไมล์ทะเล (nmi) เป็นหลา (yd) ใส่ค่าของไมล์ทะเลเพื่อแปลงไปยังหลา

1 ไมล์ทะเลเท่ากับกี่หลา

1 ไมล์ทะเล = 2,025.371828 หลา

สูตรการแปลง

yd = nmi × 2,025.371828

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากหลา (yd) เป็นไมล์ทะเล (nmi) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร yd = nmi × 2,025.371828
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร yd = 1 × 2,025.371828
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ yd = 2,025.371828

ดังนั้น 1 ไมล์ทะเล มีค่าเท่ากับ 2,025.371828 หลา

แปลง ไมล์ทะเล เป็น หลา

ไมล์ทะเลหลา
1 ไมล์ทะเล2,025.371828 หลา
2 ไมล์ทะเล4,050.743657 หลา
5 ไมล์ทะเล10,126.859142 หลา
10 ไมล์ทะเล20,253.718285 หลา
20 ไมล์ทะเล40,507.436570 หลา
50 ไมล์ทะเล101,268.591426 หลา
100 ไมล์ทะเล202,537.182852 หลา
500 ไมล์ทะเล1,012,685.914260 หลา
1000 ไมล์ทะเล2,025,371.828521 หลา
5000 ไมล์ทะเล10,126,859.142607 หลา
10000 ไมล์ทะเล20,253,718.285214 หลา
50000 ไมล์ทะเล101,268,591.42607 หลา

แปลง หลา เป็น ไมล์ทะเล

หลาไมล์ทะเล
1 หลา0.000493 ไมล์ทะเล
2 หลา0.000987 ไมล์ทะเล
5 หลา0.002468 ไมล์ทะเล
10 หลา0.004937 ไมล์ทะเล
20 หลา0.009874 ไมล์ทะเล
50 หลา0.024686 ไมล์ทะเล
100 หลา0.049373 ไมล์ทะเล
500 หลา0.246868 ไมล์ทะเล
1000 หลา0.493736 ไมล์ทะเล
5000 หลา2.468682 ไมล์ทะเล
10000 หลา4.937365 ไมล์ทะเล
50000 หลา24.686825 ไมล์ทะเล

ตารางการแปลงจาก ไมล์ทะเล เป็น หลา

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมล์ทะเล หลา
1 ไมล์ทะเล2,025.371828 หลา
2 ไมล์ทะเล4,050.743657 หลา
3 ไมล์ทะเล6,076.115485 หลา
4 ไมล์ทะเล8,101.487314 หลา
5 ไมล์ทะเล10,126.859142 หลา
6 ไมล์ทะเล12,152.230971 หลา
7 ไมล์ทะเล14,177.602799 หลา
8 ไมล์ทะเล16,202.974628 หลา
9 ไมล์ทะเล18,228.346456 หลา
10 ไมล์ทะเล20,253.718285 หลา
11 ไมล์ทะเล22,279.090113 หลา
12 ไมล์ทะเล24,304.461942 หลา
13 ไมล์ทะเล26,329.833770 หลา
14 ไมล์ทะเล28,355.205599 หลา
15 ไมล์ทะเล30,380.577427 หลา
16 ไมล์ทะเล32,405.949256 หลา
17 ไมล์ทะเล34,431.321084 หลา
18 ไมล์ทะเล36,456.692913 หลา
19 ไมล์ทะเล38,482.064741 หลา
20 ไมล์ทะเล40,507.436570 หลา
21 ไมล์ทะเล42,532.808398 หลา
22 ไมล์ทะเล44,558.180227 หลา
23 ไมล์ทะเล46,583.552055 หลา
24 ไมล์ทะเล48,608.923884 หลา
25 ไมล์ทะเล50,634.295713 หลา
26 ไมล์ทะเล52,659.667541 หลา
27 ไมล์ทะเล54,685.039370 หลา
28 ไมล์ทะเล56,710.411198 หลา
29 ไมล์ทะเล58,735.783027 หลา
30 ไมล์ทะเล60,761.154855 หลา
31 ไมล์ทะเล62,786.526684 หลา
32 ไมล์ทะเล64,811.898512 หลา
33 ไมล์ทะเล66,837.270341 หลา
34 ไมล์ทะเล68,862.642169 หลา
35 ไมล์ทะเล70,888.013998 หลา
36 ไมล์ทะเล72,913.385826 หลา
37 ไมล์ทะเล74,938.757655 หลา
38 ไมล์ทะเล76,964.129483 หลา
39 ไมล์ทะเล78,989.501312 หลา
40 ไมล์ทะเล81,014.873140 หลา
41 ไมล์ทะเล83,040.244969 หลา
42 ไมล์ทะเล85,065.616797 หลา
43 ไมล์ทะเล87,090.988626 หลา
44 ไมล์ทะเล89,116.360454 หลา
45 ไมล์ทะเล91,141.732283 หลา
46 ไมล์ทะเล93,167.104111 หลา
47 ไมล์ทะเล95,192.475940 หลา
48 ไมล์ทะเล97,217.847769 หลา
49 ไมล์ทะเล99,243.219597 หลา
50 ไมล์ทะเล101,268.591426 หลา
51 ไมล์ทะเล103,293.963254 หลา
52 ไมล์ทะเล105,319.335083 หลา
53 ไมล์ทะเล107,344.706911 หลา
54 ไมล์ทะเล109,370.078740 หลา
55 ไมล์ทะเล111,395.450568 หลา
56 ไมล์ทะเล113,420.822397 หลา
57 ไมล์ทะเล115,446.194225 หลา
58 ไมล์ทะเล117,471.566054 หลา
59 ไมล์ทะเล119,496.937882 หลา
60 ไมล์ทะเล121,522.309711 หลา
61 ไมล์ทะเล123,547.681539 หลา
62 ไมล์ทะเล125,573.053368 หลา
63 ไมล์ทะเล127,598.425196 หลา
64 ไมล์ทะเล129,623.797025 หลา
65 ไมล์ทะเล131,649.168853 หลา
66 ไมล์ทะเล133,674.540682 หลา
67 ไมล์ทะเล135,699.912510 หลา
68 ไมล์ทะเล137,725.284339 หลา
69 ไมล์ทะเล139,750.656167 หลา
70 ไมล์ทะเล141,776.027996 หลา
71 ไมล์ทะเล143,801.399825 หลา
72 ไมล์ทะเล145,826.771653 หลา
73 ไมล์ทะเล147,852.143482 หลา
74 ไมล์ทะเล149,877.515310 หลา
75 ไมล์ทะเล151,902.887139 หลา
76 ไมล์ทะเล153,928.258967 หลา
77 ไมล์ทะเล155,953.630796 หลา
78 ไมล์ทะเล157,979.002624 หลา
79 ไมล์ทะเล160,004.374453 หลา
80 ไมล์ทะเล162,029.746281 หลา
81 ไมล์ทะเล164,055.118110 หลา
82 ไมล์ทะเล166,080.489938 หลา
83 ไมล์ทะเล168,105.861767 หลา
84 ไมล์ทะเล170,131.233595 หลา
85 ไมล์ทะเล172,156.605424 หลา
86 ไมล์ทะเล174,181.977252 หลา
87 ไมล์ทะเล176,207.349081 หลา
88 ไมล์ทะเล178,232.720909 หลา
89 ไมล์ทะเล180,258.092738 หลา
90 ไมล์ทะเล182,283.464566 หลา
91 ไมล์ทะเล184,308.836395 หลา
92 ไมล์ทะเล186,334.208223 หลา
93 ไมล์ทะเล188,359.580052 หลา
94 ไมล์ทะเล190,384.951881 หลา
95 ไมล์ทะเล192,410.323709 หลา
96 ไมล์ทะเล194,435.695538 หลา
97 ไมล์ทะเล196,461.067366 หลา
98 ไมล์ทะเล198,486.439195 หลา
99 ไมล์ทะเล200,511.811023 หลา
100 ไมล์ทะเล202,537.182852 หลา

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมล์ทะเล = 1.852 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852 เมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 185,200 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1.150779 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 2,025.371828 หลาในหน้านี้
1 ไมล์ทะเล = 6,076.115485 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 72,913.385826 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1.957571 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม