แปลง หลา เป็น ปีแสง

แปลงหลา (yd) เป็นปีแสง (ly) ใส่ค่าของหลาเพื่อแปลงไปยังปีแสง

1 หลาเท่ากับกี่ปีแสง

1 หลา = 9.665246 × 10 -17 ปีแสง

สูตรการแปลง

ly = yd × 9.665246 × 10 -17

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากปีแสง (ly) เป็นหลา (yd) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ly = yd × 9.665246 × 10 -17
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ly = 1 × 9.665246 × 10 -17
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ly = 9.665246 × 10 -17

ดังนั้น 1 หลา มีค่าเท่ากับ 9.665246 × 10 -17 ปีแสง

แปลง หลา เป็น ปีแสง

หลาปีแสง
1 หลา9.665246 × 10 -17 ปีแสง
2 หลา1.933049 × 10 -16 ปีแสง
5 หลา4.832623 × 10 -16 ปีแสง
10 หลา9.665246 × 10 -16 ปีแสง
20 หลา1.933049 × 10 -15 ปีแสง
50 หลา4.832623 × 10 -15 ปีแสง
100 หลา9.665246 × 10 -15 ปีแสง
500 หลา4.832623 × 10 -14 ปีแสง
1000 หลา9.665246 × 10 -14 ปีแสง
5000 หลา4.832623 × 10 -13 ปีแสง
10000 หลา9.665246 × 10 -13 ปีแสง
50000 หลา4.832623 × 10 -12 ปีแสง

แปลง ปีแสง เป็น หลา

ปีแสงหลา
1 ปีแสง1.034634 × 10 16 หลา
2 ปีแสง2.069269 × 10 16 หลา
5 ปีแสง5.173173 × 10 16 หลา
10 ปีแสง1.034634 × 10 17 หลา
20 ปีแสง2.069269 × 10 17 หลา
50 ปีแสง5.173173 × 10 17 หลา
100 ปีแสง1.034634 × 10 18 หลา
500 ปีแสง5.173173 × 10 18 หลา
1000 ปีแสง1.034634 × 10 19 หลา
5000 ปีแสง5.173173 × 10 19 หลา
10000 ปีแสง1.034634 × 10 20 หลา
50000 ปีแสง5.173173 × 10 20 หลา

ตารางการแปลงจาก หลา เป็น ปีแสง

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

หลา ปีแสง
1 หลา9.665246 × 10 -17 ปีแสง
2 หลา1.933049 × 10 -16 ปีแสง
3 หลา2.899574 × 10 -16 ปีแสง
4 หลา3.866098 × 10 -16 ปีแสง
5 หลา4.832623 × 10 -16 ปีแสง
6 หลา5.799148 × 10 -16 ปีแสง
7 หลา6.765672 × 10 -16 ปีแสง
8 หลา7.732197 × 10 -16 ปีแสง
9 หลา8.698722 × 10 -16 ปีแสง
10 หลา9.665246 × 10 -16 ปีแสง
11 หลา1.063177 × 10 -15 ปีแสง
12 หลา1.159829 × 10 -15 ปีแสง
13 หลา1.256482 × 10 -15 ปีแสง
14 หลา1.353134 × 10 -15 ปีแสง
15 หลา1.449787 × 10 -15 ปีแสง
16 หลา1.546439 × 10 -15 ปีแสง
17 หลา1.643091 × 10 -15 ปีแสง
18 หลา1.739744 × 10 -15 ปีแสง
19 หลา1.836396 × 10 -15 ปีแสง
20 หลา1.933049 × 10 -15 ปีแสง
21 หลา2.029701 × 10 -15 ปีแสง
22 หลา2.126354 × 10 -15 ปีแสง
23 หลา2.223006 × 10 -15 ปีแสง
24 หลา2.319659 × 10 -15 ปีแสง
25 หลา2.416311 × 10 -15 ปีแสง
26 หลา2.512964 × 10 -15 ปีแสง
27 หลา2.609616 × 10 -15 ปีแสง
28 หลา2.706269 × 10 -15 ปีแสง
29 หลา2.802921 × 10 -15 ปีแสง
30 หลา2.899574 × 10 -15 ปีแสง
31 หลา2.996226 × 10 -15 ปีแสง
32 หลา3.092878 × 10 -15 ปีแสง
33 หลา3.189531 × 10 -15 ปีแสง
34 หลา3.286183 × 10 -15 ปีแสง
35 หลา3.382836 × 10 -15 ปีแสง
36 หลา3.479488 × 10 -15 ปีแสง
37 หลา3.576141 × 10 -15 ปีแสง
38 หลา3.672793 × 10 -15 ปีแสง
39 หลา3.769446 × 10 -15 ปีแสง
40 หลา3.866098 × 10 -15 ปีแสง
41 หลา3.962751 × 10 -15 ปีแสง
42 หลา4.059403 × 10 -15 ปีแสง
43 หลา4.156056 × 10 -15 ปีแสง
44 หลา4.252708 × 10 -15 ปีแสง
45 หลา4.349361 × 10 -15 ปีแสง
46 หลา4.446013 × 10 -15 ปีแสง
47 หลา4.542665 × 10 -15 ปีแสง
48 หลา4.639318 × 10 -15 ปีแสง
49 หลา4.735970 × 10 -15 ปีแสง
50 หลา4.832623 × 10 -15 ปีแสง
51 หลา4.929275 × 10 -15 ปีแสง
52 หลา5.025928 × 10 -15 ปีแสง
53 หลา5.122580 × 10 -15 ปีแสง
54 หลา5.219233 × 10 -15 ปีแสง
55 หลา5.315885 × 10 -15 ปีแสง
56 หลา5.412538 × 10 -15 ปีแสง
57 หลา5.509190 × 10 -15 ปีแสง
58 หลา5.605843 × 10 -15 ปีแสง
59 หลา5.702495 × 10 -15 ปีแสง
60 หลา5.799148 × 10 -15 ปีแสง
61 หลา5.895800 × 10 -15 ปีแสง
62 หลา5.992452 × 10 -15 ปีแสง
63 หลา6.089105 × 10 -15 ปีแสง
64 หลา6.185757 × 10 -15 ปีแสง
65 หลา6.282410 × 10 -15 ปีแสง
66 หลา6.379062 × 10 -15 ปีแสง
67 หลา6.475715 × 10 -15 ปีแสง
68 หลา6.572367 × 10 -15 ปีแสง
69 หลา6.669020 × 10 -15 ปีแสง
70 หลา6.765672 × 10 -15 ปีแสง
71 หลา6.862325 × 10 -15 ปีแสง
72 หลา6.958977 × 10 -15 ปีแสง
73 หลา7.055630 × 10 -15 ปีแสง
74 หลา7.152282 × 10 -15 ปีแสง
75 หลา7.248935 × 10 -15 ปีแสง
76 หลา7.345587 × 10 -15 ปีแสง
77 หลา7.442240 × 10 -15 ปีแสง
78 หลา7.538892 × 10 -15 ปีแสง
79 หลา7.635544 × 10 -15 ปีแสง
80 หลา7.732197 × 10 -15 ปีแสง
81 หลา7.828849 × 10 -15 ปีแสง
82 หลา7.925502 × 10 -15 ปีแสง
83 หลา8.022154 × 10 -15 ปีแสง
84 หลา8.118807 × 10 -15 ปีแสง
85 หลา8.215459 × 10 -15 ปีแสง
86 หลา8.312112 × 10 -15 ปีแสง
87 หลา8.408764 × 10 -15 ปีแสง
88 หลา8.505417 × 10 -15 ปีแสง
89 หลา8.602069 × 10 -15 ปีแสง
90 หลา8.698722 × 10 -15 ปีแสง
91 หลา8.795374 × 10 -15 ปีแสง
92 หลา8.892027 × 10 -15 ปีแสง
93 หลา8.988679 × 10 -15 ปีแสง
94 หลา9.085331 × 10 -15 ปีแสง
95 หลา9.181984 × 10 -15 ปีแสง
96 หลา9.278636 × 10 -15 ปีแสง
97 หลา9.375289 × 10 -15 ปีแสง
98 หลา9.471941 × 10 -15 ปีแสง
99 หลา9.568594 × 10 -15 ปีแสง
100 หลา9.665246 × 10 -15 ปีแสง

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 หลา = 0.000914 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 0.9144 เมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 91.44 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 0.000568 ไมล์ดูการคำนวณ
1 หลา = 3 ฟุตดูการคำนวณ
1 หลา = 36 นิ้วดูการคำนวณ
1 หลา = 0.000493 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 หลา = 9.665246 × 10 -17 ปีแสงในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม