มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

แปลงมิลลิเมตร (mm) เป็นนิ้ว (in) ใส่ค่าของมิลลิเมตรเพื่อแปลงไปยังนิ้ว

1 มิลลิเมตรเท่ากับกี่นิ้ว

1 มิลลิเมตร = 0.039370 นิ้ว

สูตรการแปลง

in = mm × 0.039370

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) เป็นมิลลิเมตร (mm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร in = mm × 0.039370
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร in = 1 × 0.039370
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ in = 0.039370

ดังนั้น 1 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับ 0.039370 นิ้ว

แปลง มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

มิลลิเมตรนิ้ว
1 มิลลิเมตร0.039370 นิ้ว
2 มิลลิเมตร0.078740 นิ้ว
5 มิลลิเมตร0.196850 นิ้ว
10 มิลลิเมตร0.393700 นิ้ว
20 มิลลิเมตร0.787401 นิ้ว
50 มิลลิเมตร1.968503 นิ้ว
100 มิลลิเมตร3.937007 นิ้ว
500 มิลลิเมตร19.685039 นิ้ว
1000 มิลลิเมตร39.370078 นิ้ว
5000 มิลลิเมตร196.850393 นิ้ว
10000 มิลลิเมตร393.700787 นิ้ว
50000 มิลลิเมตร1,968.503937 นิ้ว

แปลง นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

นิ้วมิลลิเมตร
1 นิ้ว25.4 มิลลิเมตร
2 นิ้ว50.8 มิลลิเมตร
5 นิ้ว127 มิลลิเมตร
10 นิ้ว254 มิลลิเมตร
20 นิ้ว508 มิลลิเมตร
50 นิ้ว1,270 มิลลิเมตร
100 นิ้ว2,540 มิลลิเมตร
500 นิ้ว12,700 มิลลิเมตร
1000 นิ้ว25,400 มิลลิเมตร
5000 นิ้ว127,000 มิลลิเมตร
10000 นิ้ว254,000 มิลลิเมตร
50000 นิ้ว1,270,000 มิลลิเมตร

ตารางการแปลงจาก มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

มิลลิเมตร นิ้ว
1 มิลลิเมตร0.039370 นิ้ว
2 มิลลิเมตร0.078740 นิ้ว
3 มิลลิเมตร0.118110 นิ้ว
4 มิลลิเมตร0.157480 นิ้ว
5 มิลลิเมตร0.196850 นิ้ว
6 มิลลิเมตร0.236220 นิ้ว
7 มิลลิเมตร0.275590 นิ้ว
8 มิลลิเมตร0.314960 นิ้ว
9 มิลลิเมตร0.354330 นิ้ว
10 มิลลิเมตร0.393700 นิ้ว
11 มิลลิเมตร0.433070 นิ้ว
12 มิลลิเมตร0.472440 นิ้ว
13 มิลลิเมตร0.511811 นิ้ว
14 มิลลิเมตร0.551181 นิ้ว
15 มิลลิเมตร0.590551 นิ้ว
16 มิลลิเมตร0.629921 นิ้ว
17 มิลลิเมตร0.669291 นิ้ว
18 มิลลิเมตร0.708661 นิ้ว
19 มิลลิเมตร0.748031 นิ้ว
20 มิลลิเมตร0.787401 นิ้ว
21 มิลลิเมตร0.826771 นิ้ว
22 มิลลิเมตร0.866141 นิ้ว
23 มิลลิเมตร0.905511 นิ้ว
24 มิลลิเมตร0.944881 นิ้ว
25 มิลลิเมตร0.984251 นิ้ว
26 มิลลิเมตร1.023622 นิ้ว
27 มิลลิเมตร1.062992 นิ้ว
28 มิลลิเมตร1.102362 นิ้ว
29 มิลลิเมตร1.141732 นิ้ว
30 มิลลิเมตร1.181102 นิ้ว
31 มิลลิเมตร1.220472 นิ้ว
32 มิลลิเมตร1.259842 นิ้ว
33 มิลลิเมตร1.299212 นิ้ว
34 มิลลิเมตร1.338582 นิ้ว
35 มิลลิเมตร1.377952 นิ้ว
36 มิลลิเมตร1.417322 นิ้ว
37 มิลลิเมตร1.456692 นิ้ว
38 มิลลิเมตร1.496062 นิ้ว
39 มิลลิเมตร1.535433 นิ้ว
40 มิลลิเมตร1.574803 นิ้ว
41 มิลลิเมตร1.614173 นิ้ว
42 มิลลิเมตร1.653543 นิ้ว
43 มิลลิเมตร1.692913 นิ้ว
44 มิลลิเมตร1.732283 นิ้ว
45 มิลลิเมตร1.771653 นิ้ว
46 มิลลิเมตร1.811023 นิ้ว
47 มิลลิเมตร1.850393 นิ้ว
48 มิลลิเมตร1.889763 นิ้ว
49 มิลลิเมตร1.929133 นิ้ว
50 มิลลิเมตร1.968503 นิ้ว
51 มิลลิเมตร2.007874 นิ้ว
52 มิลลิเมตร2.047244 นิ้ว
53 มิลลิเมตร2.086614 นิ้ว
54 มิลลิเมตร2.125984 นิ้ว
55 มิลลิเมตร2.165354 นิ้ว
56 มิลลิเมตร2.204724 นิ้ว
57 มิลลิเมตร2.244094 นิ้ว
58 มิลลิเมตร2.283464 นิ้ว
59 มิลลิเมตร2.322834 นิ้ว
60 มิลลิเมตร2.362204 นิ้ว
61 มิลลิเมตร2.401574 นิ้ว
62 มิลลิเมตร2.440944 นิ้ว
63 มิลลิเมตร2.480314 นิ้ว
64 มิลลิเมตร2.519685 นิ้ว
65 มิลลิเมตร2.559055 นิ้ว
66 มิลลิเมตร2.598425 นิ้ว
67 มิลลิเมตร2.637795 นิ้ว
68 มิลลิเมตร2.677165 นิ้ว
69 มิลลิเมตร2.716535 นิ้ว
70 มิลลิเมตร2.755905 นิ้ว
71 มิลลิเมตร2.795275 นิ้ว
72 มิลลิเมตร2.834645 นิ้ว
73 มิลลิเมตร2.874015 นิ้ว
74 มิลลิเมตร2.913385 นิ้ว
75 มิลลิเมตร2.952755 นิ้ว
76 มิลลิเมตร2.992125 นิ้ว
77 มิลลิเมตร3.031496 นิ้ว
78 มิลลิเมตร3.070866 นิ้ว
79 มิลลิเมตร3.110236 นิ้ว
80 มิลลิเมตร3.149606 นิ้ว
81 มิลลิเมตร3.188976 นิ้ว
82 มิลลิเมตร3.228346 นิ้ว
83 มิลลิเมตร3.267716 นิ้ว
84 มิลลิเมตร3.307086 นิ้ว
85 มิลลิเมตร3.346456 นิ้ว
86 มิลลิเมตร3.385826 นิ้ว
87 มิลลิเมตร3.425196 นิ้ว
88 มิลลิเมตร3.464566 นิ้ว
89 มิลลิเมตร3.503937 นิ้ว
90 มิลลิเมตร3.543307 นิ้ว
91 มิลลิเมตร3.582677 นิ้ว
92 มิลลิเมตร3.622047 นิ้ว
93 มิลลิเมตร3.661417 นิ้ว
94 มิลลิเมตร3.700787 นิ้ว
95 มิลลิเมตร3.740157 นิ้ว
96 มิลลิเมตร3.779527 นิ้ว
97 มิลลิเมตร3.818897 นิ้ว
98 มิลลิเมตร3.858267 นิ้ว
99 มิลลิเมตร3.897637 นิ้ว
100 มิลลิเมตร3.937007 นิ้ว

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 มิลลิเมตร = 1.0 × 10 -6 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.001 เมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.1 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 6.213711 × 10 -7 ไมล์ดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.001093 หลาดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.003280 ฟุตดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.039370 นิ้วในหน้านี้
1 มิลลิเมตร = 5.399568 × 10 -7 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1.057004 × 10 -19 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม