แปลง ฟุต เป็น ไมล์

แปลงฟุต (ft) เป็นไมล์ (mi) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังไมล์

1 ฟุตเท่ากับกี่ไมล์

1 ฟุต = 0.000189 ไมล์

สูตรการแปลง

mi = ft × 0.000189

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมล์ (mi) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mi = ft × 0.000189
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mi = 1 × 0.000189
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mi = 0.000189

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 0.000189 ไมล์

แปลง ฟุต เป็น ไมล์

ฟุตไมล์
1 ฟุต0.000189 ไมล์
2 ฟุต0.000378 ไมล์
5 ฟุต0.000946 ไมล์
10 ฟุต0.001893 ไมล์
20 ฟุต0.003787 ไมล์
50 ฟุต0.009469 ไมล์
100 ฟุต0.018939 ไมล์
500 ฟุต0.094696 ไมล์
1000 ฟุต0.189393 ไมล์
5000 ฟุต0.946969 ไมล์
10000 ฟุต1.893939 ไมล์
50000 ฟุต9.469696 ไมล์

แปลง ไมล์ เป็น ฟุต

ไมล์ฟุต
1 ไมล์5,280 ฟุต
2 ไมล์10,560 ฟุต
5 ไมล์26,400 ฟุต
10 ไมล์52,800 ฟุต
20 ไมล์105,600 ฟุต
50 ไมล์264,000 ฟุต
100 ไมล์528,000 ฟุต
500 ไมล์2,640,000 ฟุต
1000 ไมล์5,280,000 ฟุต
5000 ไมล์26,400,000 ฟุต
10000 ไมล์52,800,000 ฟุต
50000 ไมล์264,000,000 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น ไมล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต ไมล์
1 ฟุต0.000189 ไมล์
2 ฟุต0.000378 ไมล์
3 ฟุต0.000568 ไมล์
4 ฟุต0.000757 ไมล์
5 ฟุต0.000946 ไมล์
6 ฟุต0.001136 ไมล์
7 ฟุต0.001325 ไมล์
8 ฟุต0.001515 ไมล์
9 ฟุต0.001704 ไมล์
10 ฟุต0.001893 ไมล์
11 ฟุต0.002083 ไมล์
12 ฟุต0.002272 ไมล์
13 ฟุต0.002462 ไมล์
14 ฟุต0.002651 ไมล์
15 ฟุต0.002840 ไมล์
16 ฟุต0.003030 ไมล์
17 ฟุต0.003219 ไมล์
18 ฟุต0.003409 ไมล์
19 ฟุต0.003598 ไมล์
20 ฟุต0.003787 ไมล์
21 ฟุต0.003977 ไมล์
22 ฟุต0.004166 ไมล์
23 ฟุต0.004356 ไมล์
24 ฟุต0.004545 ไมล์
25 ฟุต0.004734 ไมล์
26 ฟุต0.004924 ไมล์
27 ฟุต0.005113 ไมล์
28 ฟุต0.005303 ไมล์
29 ฟุต0.005492 ไมล์
30 ฟุต0.005681 ไมล์
31 ฟุต0.005871 ไมล์
32 ฟุต0.006060 ไมล์
33 ฟุต0.00625 ไมล์
34 ฟุต0.006439 ไมล์
35 ฟุต0.006628 ไมล์
36 ฟุต0.006818 ไมล์
37 ฟุต0.007007 ไมล์
38 ฟุต0.007196 ไมล์
39 ฟุต0.007386 ไมล์
40 ฟุต0.007575 ไมล์
41 ฟุต0.007765 ไมล์
42 ฟุต0.007954 ไมล์
43 ฟุต0.008143 ไมล์
44 ฟุต0.008333 ไมล์
45 ฟุต0.008522 ไมล์
46 ฟุต0.008712 ไมล์
47 ฟุต0.008901 ไมล์
48 ฟุต0.009090 ไมล์
49 ฟุต0.009280 ไมล์
50 ฟุต0.009469 ไมล์
51 ฟุต0.009659 ไมล์
52 ฟุต0.009848 ไมล์
53 ฟุต0.010037 ไมล์
54 ฟุต0.010227 ไมล์
55 ฟุต0.010416 ไมล์
56 ฟุต0.010606 ไมล์
57 ฟุต0.010795 ไมล์
58 ฟุต0.010984 ไมล์
59 ฟุต0.011174 ไมล์
60 ฟุต0.011363 ไมล์
61 ฟุต0.011553 ไมล์
62 ฟุต0.011742 ไมล์
63 ฟุต0.011931 ไมล์
64 ฟุต0.012121 ไมล์
65 ฟุต0.012310 ไมล์
66 ฟุต0.0125 ไมล์
67 ฟุต0.012689 ไมล์
68 ฟุต0.012878 ไมล์
69 ฟุต0.013068 ไมล์
70 ฟุต0.013257 ไมล์
71 ฟุต0.013446 ไมล์
72 ฟุต0.013636 ไมล์
73 ฟุต0.013825 ไมล์
74 ฟุต0.014015 ไมล์
75 ฟุต0.014204 ไมล์
76 ฟุต0.014393 ไมล์
77 ฟุต0.014583 ไมล์
78 ฟุต0.014772 ไมล์
79 ฟุต0.014962 ไมล์
80 ฟุต0.015151 ไมล์
81 ฟุต0.015340 ไมล์
82 ฟุต0.015530 ไมล์
83 ฟุต0.015719 ไมล์
84 ฟุต0.015909 ไมล์
85 ฟุต0.016098 ไมล์
86 ฟุต0.016287 ไมล์
87 ฟุต0.016477 ไมล์
88 ฟุต0.016666 ไมล์
89 ฟุต0.016856 ไมล์
90 ฟุต0.017045 ไมล์
91 ฟุต0.017234 ไมล์
92 ฟุต0.017424 ไมล์
93 ฟุต0.017613 ไมล์
94 ฟุต0.017803 ไมล์
95 ฟุต0.017992 ไมล์
96 ฟุต0.018181 ไมล์
97 ฟุต0.018371 ไมล์
98 ฟุต0.018560 ไมล์
99 ฟุต0.01875 ไมล์
100 ฟุต0.018939 ไมล์

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ในหน้านี้
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม