ไมโครเมตร เป็น มิลลิเมตร

แปลงไมโครเมตร (µm) เป็นมิลลิเมตร (mm) ใส่ค่าของไมโครเมตรเพื่อแปลงไปยังมิลลิเมตร

1 ไมโครเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร

1 ไมโครเมตร = 0.001 มิลลิเมตร

สูตรการแปลง

mm = µm × 0.001

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากมิลลิเมตร (mm) เป็นไมโครเมตร (µm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mm = µm × 0.001
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mm = 1 × 0.001
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mm = 0.001

ดังนั้น 1 ไมโครเมตร มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร

แปลง ไมโครเมตร เป็น มิลลิเมตร

ไมโครเมตรมิลลิเมตร
1 ไมโครเมตร0.001 มิลลิเมตร
2 ไมโครเมตร0.002 มิลลิเมตร
5 ไมโครเมตร0.005 มิลลิเมตร
10 ไมโครเมตร0.01 มิลลิเมตร
20 ไมโครเมตร0.02 มิลลิเมตร
50 ไมโครเมตร0.05 มิลลิเมตร
100 ไมโครเมตร0.1 มิลลิเมตร
500 ไมโครเมตร0.5 มิลลิเมตร
1000 ไมโครเมตร1 มิลลิเมตร
5000 ไมโครเมตร5 มิลลิเมตร
10000 ไมโครเมตร10 มิลลิเมตร
50000 ไมโครเมตร50 มิลลิเมตร

แปลง มิลลิเมตร เป็น ไมโครเมตร

มิลลิเมตรไมโครเมตร
1 มิลลิเมตร1,000 ไมโครเมตร
2 มิลลิเมตร2,000 ไมโครเมตร
5 มิลลิเมตร5,000 ไมโครเมตร
10 มิลลิเมตร10,000 ไมโครเมตร
20 มิลลิเมตร20,000 ไมโครเมตร
50 มิลลิเมตร50,000 ไมโครเมตร
100 มิลลิเมตร100,000 ไมโครเมตร
500 มิลลิเมตร500,000 ไมโครเมตร
1000 มิลลิเมตร1,000,000 ไมโครเมตร
5000 มิลลิเมตร5,000,000 ไมโครเมตร
10000 มิลลิเมตร10,000,000 ไมโครเมตร
50000 มิลลิเมตร50,000,000 ไมโครเมตร

ตารางการแปลงจาก ไมโครเมตร เป็น มิลลิเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมโครเมตร มิลลิเมตร
1 ไมโครเมตร0.001 มิลลิเมตร
2 ไมโครเมตร0.002 มิลลิเมตร
3 ไมโครเมตร0.003 มิลลิเมตร
4 ไมโครเมตร0.004 มิลลิเมตร
5 ไมโครเมตร0.005 มิลลิเมตร
6 ไมโครเมตร0.006 มิลลิเมตร
7 ไมโครเมตร0.007 มิลลิเมตร
8 ไมโครเมตร0.008 มิลลิเมตร
9 ไมโครเมตร0.009 มิลลิเมตร
10 ไมโครเมตร0.01 มิลลิเมตร
11 ไมโครเมตร0.011 มิลลิเมตร
12 ไมโครเมตร0.012 มิลลิเมตร
13 ไมโครเมตร0.013 มิลลิเมตร
14 ไมโครเมตร0.014 มิลลิเมตร
15 ไมโครเมตร0.015 มิลลิเมตร
16 ไมโครเมตร0.016 มิลลิเมตร
17 ไมโครเมตร0.017 มิลลิเมตร
18 ไมโครเมตร0.018 มิลลิเมตร
19 ไมโครเมตร0.019 มิลลิเมตร
20 ไมโครเมตร0.02 มิลลิเมตร
21 ไมโครเมตร0.021 มิลลิเมตร
22 ไมโครเมตร0.022 มิลลิเมตร
23 ไมโครเมตร0.023 มิลลิเมตร
24 ไมโครเมตร0.024 มิลลิเมตร
25 ไมโครเมตร0.025 มิลลิเมตร
26 ไมโครเมตร0.026 มิลลิเมตร
27 ไมโครเมตร0.027 มิลลิเมตร
28 ไมโครเมตร0.028 มิลลิเมตร
29 ไมโครเมตร0.029 มิลลิเมตร
30 ไมโครเมตร0.03 มิลลิเมตร
31 ไมโครเมตร0.031 มิลลิเมตร
32 ไมโครเมตร0.032 มิลลิเมตร
33 ไมโครเมตร0.033 มิลลิเมตร
34 ไมโครเมตร0.034 มิลลิเมตร
35 ไมโครเมตร0.035 มิลลิเมตร
36 ไมโครเมตร0.036 มิลลิเมตร
37 ไมโครเมตร0.037 มิลลิเมตร
38 ไมโครเมตร0.038 มิลลิเมตร
39 ไมโครเมตร0.039 มิลลิเมตร
40 ไมโครเมตร0.04 มิลลิเมตร
41 ไมโครเมตร0.041 มิลลิเมตร
42 ไมโครเมตร0.042 มิลลิเมตร
43 ไมโครเมตร0.043 มิลลิเมตร
44 ไมโครเมตร0.044 มิลลิเมตร
45 ไมโครเมตร0.045 มิลลิเมตร
46 ไมโครเมตร0.046 มิลลิเมตร
47 ไมโครเมตร0.047 มิลลิเมตร
48 ไมโครเมตร0.048 มิลลิเมตร
49 ไมโครเมตร0.049 มิลลิเมตร
50 ไมโครเมตร0.05 มิลลิเมตร
51 ไมโครเมตร0.051 มิลลิเมตร
52 ไมโครเมตร0.052 มิลลิเมตร
53 ไมโครเมตร0.053 มิลลิเมตร
54 ไมโครเมตร0.054 มิลลิเมตร
55 ไมโครเมตร0.055 มิลลิเมตร
56 ไมโครเมตร0.056 มิลลิเมตร
57 ไมโครเมตร0.057 มิลลิเมตร
58 ไมโครเมตร0.058 มิลลิเมตร
59 ไมโครเมตร0.059 มิลลิเมตร
60 ไมโครเมตร0.06 มิลลิเมตร
61 ไมโครเมตร0.061 มิลลิเมตร
62 ไมโครเมตร0.062 มิลลิเมตร
63 ไมโครเมตร0.063 มิลลิเมตร
64 ไมโครเมตร0.064 มิลลิเมตร
65 ไมโครเมตร0.065 มิลลิเมตร
66 ไมโครเมตร0.066 มิลลิเมตร
67 ไมโครเมตร0.067 มิลลิเมตร
68 ไมโครเมตร0.068 มิลลิเมตร
69 ไมโครเมตร0.069 มิลลิเมตร
70 ไมโครเมตร0.07 มิลลิเมตร
71 ไมโครเมตร0.071 มิลลิเมตร
72 ไมโครเมตร0.072 มิลลิเมตร
73 ไมโครเมตร0.073 มิลลิเมตร
74 ไมโครเมตร0.074 มิลลิเมตร
75 ไมโครเมตร0.075 มิลลิเมตร
76 ไมโครเมตร0.076 มิลลิเมตร
77 ไมโครเมตร0.077 มิลลิเมตร
78 ไมโครเมตร0.078 มิลลิเมตร
79 ไมโครเมตร0.079 มิลลิเมตร
80 ไมโครเมตร0.08 มิลลิเมตร
81 ไมโครเมตร0.081 มิลลิเมตร
82 ไมโครเมตร0.082 มิลลิเมตร
83 ไมโครเมตร0.083 มิลลิเมตร
84 ไมโครเมตร0.084 มิลลิเมตร
85 ไมโครเมตร0.085 มิลลิเมตร
86 ไมโครเมตร0.086 มิลลิเมตร
87 ไมโครเมตร0.087 มิลลิเมตร
88 ไมโครเมตร0.088 มิลลิเมตร
89 ไมโครเมตร0.089 มิลลิเมตร
90 ไมโครเมตร0.09 มิลลิเมตร
91 ไมโครเมตร0.091 มิลลิเมตร
92 ไมโครเมตร0.092 มิลลิเมตร
93 ไมโครเมตร0.093 มิลลิเมตร
94 ไมโครเมตร0.094 มิลลิเมตร
95 ไมโครเมตร0.095 มิลลิเมตร
96 ไมโครเมตร0.096 มิลลิเมตร
97 ไมโครเมตร0.097 มิลลิเมตร
98 ไมโครเมตร0.098 มิลลิเมตร
99 ไมโครเมตร0.099 มิลลิเมตร
100 ไมโครเมตร0.1 มิลลิเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -9 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -6 เมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 0.0001 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 0.001 มิลลิเมตรในหน้านี้
1 ไมโครเมตร = 1,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 6.213711 × 10 -10 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.093613 × 10 -6 หลาดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 3.280839 × 10 -6 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 3.937007 × 10 -5 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 5.399568 × 10 -10 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.057004 × 10 -22 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม