แปลง 10000 โรเมอร์ เป็น นิวตัน

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ เพื่อแปลงไปยัง นิวตัน

ผลลัพธ์

10,000 โรเมอร์ เท่ากับกี่ นิวตัน

10,000 โรเมอร์ = 4,125 นิวตัน

10,000 โรเมอร์ เท่ากับ 4,125 นิวตัน

สูตรการแปลง

°Ré = °N × 3380

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก นิวตัน (°Ré) เป็น โรเมอร์ (°N) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Ré = °N × 3380
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Ré = 10000 × 3380
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Ré = 4,125

ดังนั้น 10,000 โรเมอร์ มีค่าเท่ากับ 4,125 นิวตัน

แปลง โรเมอร์ เป็น นิวตัน

โรเมอร์นิวตัน
1 โรเมอร์0.4125 นิวตัน
2 โรเมอร์0.825 นิวตัน
5 โรเมอร์2.0625 นิวตัน
10 โรเมอร์4.125 นิวตัน
20 โรเมอร์8.25 นิวตัน
50 โรเมอร์20.625 นิวตัน
100 โรเมอร์41.25 นิวตัน
500 โรเมอร์206.25 นิวตัน
1000 โรเมอร์412.5 นิวตัน
5000 โรเมอร์2,062.5 นิวตัน
10000 โรเมอร์4,125 นิวตัน
50000 โรเมอร์20,625 นิวตัน

แปลง นิวตัน เป็น โรเมอร์

นิวตันโรเมอร์
1 นิวตัน2.424242 โรเมอร์
2 นิวตัน4.848485 โรเมอร์
5 นิวตัน12.121212 โรเมอร์
10 นิวตัน24.242424 โรเมอร์
20 นิวตัน48.484848 โรเมอร์
50 นิวตัน121.212121 โรเมอร์
100 นิวตัน242.424242 โรเมอร์
500 นิวตัน1,212.121212 โรเมอร์
1000 นิวตัน2,424.242424 โรเมอร์
5000 นิวตัน12,121.212121 โรเมอร์
10000 นิวตัน24,242.424242 โรเมอร์
50000 นิวตัน121,212.121212 โรเมอร์

ตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น นิวตัน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น นิวตัน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์นิวตัน
0 โรเมอร์0 นิวตัน
1 โรเมอร์0.4125 นิวตัน
2 โรเมอร์0.825 นิวตัน
3 โรเมอร์1.2375 นิวตัน
4 โรเมอร์1.65 นิวตัน
5 โรเมอร์2.0625 นิวตัน
6 โรเมอร์2.475 นิวตัน
7 โรเมอร์2.8875 นิวตัน
8 โรเมอร์3.3 นิวตัน
9 โรเมอร์3.7125 นิวตัน
10 โรเมอร์4.125 นิวตัน
11 โรเมอร์4.5375 นิวตัน
12 โรเมอร์4.95 นิวตัน
13 โรเมอร์5.3625 นิวตัน
14 โรเมอร์5.775 นิวตัน
15 โรเมอร์6.1875 นิวตัน
16 โรเมอร์6.6 นิวตัน
17 โรเมอร์7.0125 นิวตัน
18 โรเมอร์7.425 นิวตัน
19 โรเมอร์7.8375 นิวตัน
20 โรเมอร์8.25 นิวตัน
21 โรเมอร์8.6625 นิวตัน
22 โรเมอร์9.075 นิวตัน
23 โรเมอร์9.4875 นิวตัน
24 โรเมอร์9.9 นิวตัน
25 โรเมอร์10.3125 นิวตัน
26 โรเมอร์10.725 นิวตัน
27 โรเมอร์11.1375 นิวตัน
28 โรเมอร์11.55 นิวตัน
29 โรเมอร์11.9625 นิวตัน
30 โรเมอร์12.375 นิวตัน
31 โรเมอร์12.7875 นิวตัน
32 โรเมอร์13.2 นิวตัน
33 โรเมอร์13.6125 นิวตัน
34 โรเมอร์14.025 นิวตัน
35 โรเมอร์14.4375 นิวตัน
36 โรเมอร์14.85 นิวตัน
37 โรเมอร์15.2625 นิวตัน
38 โรเมอร์15.675 นิวตัน
39 โรเมอร์16.0875 นิวตัน
40 โรเมอร์16.5 นิวตัน
41 โรเมอร์16.9125 นิวตัน
42 โรเมอร์17.325 นิวตัน
43 โรเมอร์17.7375 นิวตัน
44 โรเมอร์18.15 นิวตัน
45 โรเมอร์18.5625 นิวตัน
46 โรเมอร์18.975 นิวตัน
47 โรเมอร์19.3875 นิวตัน
48 โรเมอร์19.8 นิวตัน
49 โรเมอร์20.2125 นิวตัน
50 โรเมอร์20.625 นิวตัน
51 โรเมอร์21.0375 นิวตัน
52 โรเมอร์21.45 นิวตัน
53 โรเมอร์21.8625 นิวตัน
54 โรเมอร์22.275 นิวตัน
55 โรเมอร์22.6875 นิวตัน
56 โรเมอร์23.1 นิวตัน
57 โรเมอร์23.5125 นิวตัน
58 โรเมอร์23.925 นิวตัน
59 โรเมอร์24.3375 นิวตัน
60 โรเมอร์24.75 นิวตัน
61 โรเมอร์25.1625 นิวตัน
62 โรเมอร์25.575 นิวตัน
63 โรเมอร์25.9875 นิวตัน
64 โรเมอร์26.4 นิวตัน
65 โรเมอร์26.8125 นิวตัน
66 โรเมอร์27.225 นิวตัน
67 โรเมอร์27.6375 นิวตัน
68 โรเมอร์28.05 นิวตัน
69 โรเมอร์28.4625 นิวตัน
70 โรเมอร์28.875 นิวตัน
71 โรเมอร์29.2875 นิวตัน
72 โรเมอร์29.7 นิวตัน
73 โรเมอร์30.1125 นิวตัน
74 โรเมอร์30.525 นิวตัน
75 โรเมอร์30.9375 นิวตัน
76 โรเมอร์31.35 นิวตัน
77 โรเมอร์31.7625 นิวตัน
78 โรเมอร์32.175 นิวตัน
79 โรเมอร์32.5875 นิวตัน
80 โรเมอร์33 นิวตัน
81 โรเมอร์33.4125 นิวตัน
82 โรเมอร์33.825 นิวตัน
83 โรเมอร์34.2375 นิวตัน
84 โรเมอร์34.65 นิวตัน
85 โรเมอร์35.0625 นิวตัน
86 โรเมอร์35.475 นิวตัน
87 โรเมอร์35.8875 นิวตัน
88 โรเมอร์36.3 นิวตัน
89 โรเมอร์36.7125 นิวตัน
90 โรเมอร์37.125 นิวตัน
91 โรเมอร์37.5375 นิวตัน
92 โรเมอร์37.95 นิวตัน
93 โรเมอร์38.3625 นิวตัน
94 โรเมอร์38.775 นิวตัน
95 โรเมอร์39.1875 นิวตัน
96 โรเมอร์39.6 นิวตัน
97 โรเมอร์40.0125 นิวตัน
98 โรเมอร์40.425 นิวตัน
99 โรเมอร์40.8375 นิวตัน
100 โรเมอร์41.25 นิวตัน

แปลง โรเมอร์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

10,000 โรเมอร์ = 12,500 เซลเซียสไปที่หน้า
10,000 โรเมอร์ = 22,532 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
10,000 โรเมอร์ = 12,773.15 เคลวินไปที่หน้า
10,000 โรเมอร์ = 22,991.67 แรงคินไปที่หน้า
10,000 โรเมอร์ = -18,600 ดีไลล์ไปที่หน้า
10,000 โรเมอร์ = 4,125 นิวตันในหน้านี้
10,000 โรเมอร์ = 6,570 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม