คำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม

โปรแกรมคำนวณบำเน็จบำนาญประกันสังคม สำหรับคำนวณเงินที่จะได้รับคืนจากกองทุนประกันสังคมเมื่ออายุครบ 55 ปี ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาญขึ้นกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของคุณ กรอกข้อมูลของคุณและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

เริ่มใหม่

ผลการคำนวณ

-

วิธีการคำนวณ

การคำนวณเงินได้จะแตกต่างกันออกไปตามระยะที่ส่งเงินสมทบกับประกันสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลาดังนี้

1. จ่ายเงินสมทบไม่เกิน 12 เดือน

จะได้รับเงินคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ส่งเงินสมทบไป เช่น ส่งเงินสมทบเดือนละ 450 บาทเป็นเวลา 11 เดือนจะได้รับเงินคืนเป็น 450 × 11 เท่ากับ 4,950 บาท

2. จ่ายเงินสมทบเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 180 เดือน

จะได้รับเงินคืนเท่ากับจำนวนนวนเงินที่ได้ส่งสมทบไปเดือนละ 450 บาท รวมกับเงินที่นายจ้างช่วยสมทบเดือนละ 450 บาท บวกกับดอกเบี้ยที่ประกันสังคมได้นำเงินส่วนนี้ไปลงทุน

3. จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนหรือ 15 ปีขึ้นไป

จะได้รับเงินเป็นแบบบำนาญแบบรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยสูตรการคำนวณคือ
บำนาญที่จะได้รับ = 15,000 × (20% + (จำนวนปี-15)×1.5%)

เงินบํานาญประกันสังคม

จากที่กล่าวไปในตอนต้น ในกรณีที่คุณส่งเงินสมทบกับประกันสังคมเป็นระยะเวลา 180 เดือนหรือ 15 ปีขึ้นไป คุณจะได้รับเป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิต กำหนดให้อัตราเงินเดือนใน 60 เดือนสุดท้ายเป็น 15,000 บาท นี่เป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ

เช่น คุณเริ่มทำงานตอนอายุ 25 ปี และมีเงินเดือน 20,000 บาท ดังนั้นจำนวนเงินที่นำมาคิดจะจำกัดสูงสุดเพียง 15,000 บาท เท่ากับว่าเมื่ออายุครบ 55 ปีคุณจะได้รับเงินบำนาณเดือนละ 6,375 บาท จากระยะเวลาการส่งเงินสมทบของคุณคือ 30 ปี

จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบบำนาญต่อเดือน
15 ปี3,000 บาท
16 ปี3,225 บาท
17 ปี3,450 บาท
18 ปี3,675 บาท
19 ปี3,900 บาท
20 ปี4,125 บาท
21 ปี4,350 บาท
22 ปี4,575 บาท
23 ปี4,800 บาท
24 ปี5,025 บาท
25 ปี5,250 บาท
26 ปี5,475 บาท
27 ปี5,700 บาท
28 ปี5,925 บาท
29 ปี6,150 บาท
30 ปี6,375 บาท
31 ปี6,600 บาท
32 ปี6,825 บาท
33 ปี7,050 บาท
34 ปี7,275 บาท
35 ปี7,500 บาท