คำนวณ Passive Income

โปรแกรมคำนวณ Passive Income เป็นโปรแกรมคำนวณหาต้นทุนหรือจำนวนเงินต้นที่จะต้องใช้เพื่อให้ได้รับ Passive Income ตามที่ต้องการ ป้อนค่าลงในช่องด้านล่างและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

-

เปรียบเทียบ Passive Income

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินต้นหรือต้นทุนที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ Passive Income จากการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทน 3% ต่อปี

Passive Income ที่คาดหวังเงินต้นที่ต้องใช้
Passive Income เดือนละ 1,000400,000 บาท
Passive Income เดือนละ 2,000800,000 บาท
Passive Income เดือนละ 3,0001,200,000 บาท
Passive Income เดือนละ 4,0001,600,000 บาท
Passive Income เดือนละ 5,0002,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 6,0002,400,000 บาท
Passive Income เดือนละ 7,0002,800,000 บาท
Passive Income เดือนละ 8,0003,200,000 บาท
Passive Income เดือนละ 9,0003,600,000 บาท
Passive Income เดือนละ 10,0004,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 15,0006,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 20,0008,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 25,00010,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 30,00012,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 35,00014,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 40,00016,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 45,00018,000,000 บาท
Passive Income เดือนละ 50,00020,000,000 บาท

ผลตอบแทนคือเงินที่ได้กลับมาในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลซึ่งแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่สูงแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย นี่เป็นตัวอย่าง

  • เงินฝากประจำ 0.5-1.5% ต่อปี
  • พันธบัตรรัฐบาล 1.5-3% ต่อปี
  • ตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ 3-6% ต่อปี
  • หุ้นสามัญ 3-8% ต่อปี

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. ป้อน Passive Income ต่อเดือนที่คุณต้องการ
  2. ป้อนอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะได้รับ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราเงินปันผล เป็นต้น
  3. โปรแกรมจะแสดงเงินต้นหรือต้นทุนที่คุณต้องมีสำหรับ Passive Income ที่คาดหวัง

Passive Income คืออะไร

Passive Income คือรายได้ประเภทหนึ่งที่จะได้รับโดยที่ไม่ต้องทำงาน คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงหรือออกแรงน้อยมากเพื่อที่จะได้รับเงินดังกล่าวมา แต่ก่อนที่จะมี Passive Income ได้จะต้องมีต้นทุนหรือเงินต้นที่ได้มากจากการทำงานก่อนซึ่งนี่เรียกกว่า Active Income มันเป็นต้นทุนที่นำไปใช้ในการสร้าง Passive Income หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง Passive Income ก็คือผลตอบแทนที่ได้จากการนำเงินที่มาจาก Active Income ไปลงทุนนั่นเอง

เปรียบเทียบระหว่าง Passive Income กับ Active Income ก็คือค่าเช่ากับค่าจ้าง ในการที่จะได้เงินมาคุณต้องทำงานให้กับนายจ้างหรือทำงานแลกเงิน เมื่อคุณหยุดทำงานคุณก็จะหยุดได้เงินและซึ่งนี่เรียกกว่า Active Income จากนั้นเมื่อคุณนำเงินที่มีไปลงทุนสร้างอพาร์ทเม้นท์คุณจะได้รับค่าเช่าในแต่ละเดือนและนี่เรียกกว่า Passive Income และแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยคุณก็ยังได้รับค่าเช่านั้นต่อไป

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณ

คำนวณ Passive Income เป็นโปรแกรมคำนวณหาเงินต้นหรือต้นทุนที่ต้องใช้ในการลงทุนจาก Passive Income ที่ต้องการต่อเดือนและอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคำนวณนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ มันสามารถใช้ได้กับการลงทุนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนอื่นๆ