โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน

นี่เป็นโปรแกรมคำนวณเงินกู้คำนวณสินเชื่อบ้านที่ใช้สำหรับคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน เพื่อวางแผนทางการเงินก่อนที่จะยื่นกู้กับธนาคาร กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงในฟอร์มและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลการคำนวณเงินกู้

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน14,988.76 บาท
วงเงินกู้2,500,000.00 บาท
เงินเดือนขั้นต่ำของผู้กู้37,471.91 บาท

ข้อมูลการผ่อนชำระแบบแจกแจง

ระยะเวลาผ่อนชำระ30 ปี (360 งวด)
ในอัตราดอกเบี้ย6% ต่อปี
จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน5,395,954.73 บาท
แบ่งออกเป็นเงินต้น2,500,000.00 บาท
แบ่งออกเป็นดอกเบี้ย2,895,954.73 บาท
เงินต้น/ดอกเบี้ย
46.3%
53.7%