โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน

นี่เป็นโปรแกรมคำนวณเงินกู้คำนวณสินเชื่อบ้านที่ใช้สำหรับคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน เพื่อวางแผนทางการเงินก่อนที่จะยื่นกู้กับธนาคาร กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงในฟอร์มและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลการคำนวณเงินกู้

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน20,984.27 บาท
วงเงินกู้3,500,000.00 บาท
เงินเดือนขั้นต่ำของผู้กู้52,460.67 บาท

ข้อมูลการผ่อนชำระแบบแจกแจง

ระยะเวลาผ่อนชำระ30 ปี (360 งวด)
ในอัตราดอกเบี้ย6% ต่อปี
จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน7,554,336.62 บาท
แบ่งออกเป็นเงินต้น3,500,000.00 บาท
แบ่งออกเป็นดอกเบี้ย4,054,336.62 บาท
เงินต้น/ดอกเบี้ย
46.3%
53.7%