แปลง 10 เคลวิน เป็น นิวตัน

ป้อนจำนวนของ เคลวิน เพื่อแปลงไปยัง นิวตัน

ผลลัพธ์

10 เคลวิน เท่ากับกี่ นิวตัน

10 เคลวิน = -86.8395 นิวตัน

10 เคลวิน เท่ากับ -86.8395 นิวตัน

สูตรการแปลง

°Ré = (K − 273.15) × 33100

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก นิวตัน (°Ré) เป็น เคลวิน (K) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Ré = (K − 273.15) × 33100
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Ré = (10 − 273.15) × 33100
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Ré = -86.8395

ดังนั้น 10 เคลวิน มีค่าเท่ากับ -86.8395 นิวตัน

แปลง เคลวิน เป็น นิวตัน

เคลวินนิวตัน
1 เคลวิน-89.8095 นิวตัน
2 เคลวิน-89.4795 นิวตัน
5 เคลวิน-88.4895 นิวตัน
10 เคลวิน-86.8395 นิวตัน
20 เคลวิน-83.5395 นิวตัน
50 เคลวิน-73.6395 นิวตัน
100 เคลวิน-57.1395 นิวตัน
500 เคลวิน74.8605 นิวตัน
1000 เคลวิน239.8605 นิวตัน
5000 เคลวิน1,559.8605 นิวตัน
10000 เคลวิน3,209.8605 นิวตัน
50000 เคลวิน16,409.8605 นิวตัน

แปลง นิวตัน เป็น เคลวิน

นิวตันเคลวิน
1 นิวตัน276.180303 เคลวิน
2 นิวตัน279.210606 เคลวิน
5 นิวตัน288.301515 เคลวิน
10 นิวตัน303.45303 เคลวิน
20 นิวตัน333.756061 เคลวิน
50 นิวตัน424.665152 เคลวิน
100 นิวตัน576.180303 เคลวิน
500 นิวตัน1,788.301515 เคลวิน
1000 นิวตัน3,303.45303 เคลวิน
5000 นิวตัน15,424.665152 เคลวิน
10000 นิวตัน30,576.180303 เคลวิน
50000 นิวตัน151,788.301515 เคลวิน

ตารางการแปลง เคลวิน เป็น นิวตัน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เคลวิน เป็น นิวตัน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เคลวินนิวตัน
10 เคลวิน-86.8395 นิวตัน
273 เคลวิน-0.0495 นิวตัน
274 เคลวิน0.2805 นิวตัน
275 เคลวิน0.6105 นิวตัน
276 เคลวิน0.9405 นิวตัน
277 เคลวิน1.2705 นิวตัน
278 เคลวิน1.6005 นิวตัน
279 เคลวิน1.9305 นิวตัน
280 เคลวิน2.2605 นิวตัน
281 เคลวิน2.5905 นิวตัน
282 เคลวิน2.9205 นิวตัน
283 เคลวิน3.2505 นิวตัน
284 เคลวิน3.5805 นิวตัน
285 เคลวิน3.9105 นิวตัน
286 เคลวิน4.2405 นิวตัน
287 เคลวิน4.5705 นิวตัน
288 เคลวิน4.9005 นิวตัน
289 เคลวิน5.2305 นิวตัน
290 เคลวิน5.5605 นิวตัน
291 เคลวิน5.8905 นิวตัน
292 เคลวิน6.2205 นิวตัน
293 เคลวิน6.5505 นิวตัน
294 เคลวิน6.8805 นิวตัน
295 เคลวิน7.2105 นิวตัน
296 เคลวิน7.5405 นิวตัน
297 เคลวิน7.8705 นิวตัน
298 เคลวิน8.2005 นิวตัน
299 เคลวิน8.5305 นิวตัน
300 เคลวิน8.8605 นิวตัน
301 เคลวิน9.1905 นิวตัน
302 เคลวิน9.5205 นิวตัน
303 เคลวิน9.8505 นิวตัน
304 เคลวิน10.1805 นิวตัน
305 เคลวิน10.5105 นิวตัน
306 เคลวิน10.8405 นิวตัน
307 เคลวิน11.1705 นิวตัน
308 เคลวิน11.5005 นิวตัน
309 เคลวิน11.8305 นิวตัน
310 เคลวิน12.1605 นิวตัน
311 เคลวิน12.4905 นิวตัน
312 เคลวิน12.8205 นิวตัน
313 เคลวิน13.1505 นิวตัน
314 เคลวิน13.4805 นิวตัน
315 เคลวิน13.8105 นิวตัน
316 เคลวิน14.1405 นิวตัน
317 เคลวิน14.4705 นิวตัน
318 เคลวิน14.8005 นิวตัน
319 เคลวิน15.1305 นิวตัน
320 เคลวิน15.4605 นิวตัน
321 เคลวิน15.7905 นิวตัน
322 เคลวิน16.1205 นิวตัน
323 เคลวิน16.4505 นิวตัน
324 เคลวิน16.7805 นิวตัน
325 เคลวิน17.1105 นิวตัน
326 เคลวิน17.4405 นิวตัน
327 เคลวิน17.7705 นิวตัน
328 เคลวิน18.1005 นิวตัน
329 เคลวิน18.4305 นิวตัน
330 เคลวิน18.7605 นิวตัน
331 เคลวิน19.0905 นิวตัน
332 เคลวิน19.4205 นิวตัน
333 เคลวิน19.7505 นิวตัน
334 เคลวิน20.0805 นิวตัน
335 เคลวิน20.4105 นิวตัน
336 เคลวิน20.7405 นิวตัน
337 เคลวิน21.0705 นิวตัน
338 เคลวิน21.4005 นิวตัน
339 เคลวิน21.7305 นิวตัน
340 เคลวิน22.0605 นิวตัน
341 เคลวิน22.3905 นิวตัน
342 เคลวิน22.7205 นิวตัน
343 เคลวิน23.0505 นิวตัน
344 เคลวิน23.3805 นิวตัน
345 เคลวิน23.7105 นิวตัน
346 เคลวิน24.0405 นิวตัน
347 เคลวิน24.3705 นิวตัน
348 เคลวิน24.7005 นิวตัน
349 เคลวิน25.0305 นิวตัน
350 เคลวิน25.3605 นิวตัน
351 เคลวิน25.6905 นิวตัน
352 เคลวิน26.0205 นิวตัน
353 เคลวิน26.3505 นิวตัน
354 เคลวิน26.6805 นิวตัน
355 เคลวิน27.0105 นิวตัน
356 เคลวิน27.3405 นิวตัน
357 เคลวิน27.6705 นิวตัน
358 เคลวิน28.0005 นิวตัน
359 เคลวิน28.3305 นิวตัน
360 เคลวิน28.6605 นิวตัน
361 เคลวิน28.9905 นิวตัน
362 เคลวิน29.3205 นิวตัน
363 เคลวิน29.6505 นิวตัน
364 เคลวิน29.9805 นิวตัน
365 เคลวิน30.3105 นิวตัน
366 เคลวิน30.6405 นิวตัน
367 เคลวิน30.9705 นิวตัน
368 เคลวิน31.3005 นิวตัน
369 เคลวิน31.6305 นิวตัน
370 เคลวิน31.9605 นิวตัน
371 เคลวิน32.2905 นิวตัน
372 เคลวิน32.6205 นิวตัน
373 เคลวิน32.9505 นิวตัน

แปลง เคลวิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

10 เคลวิน = -263.15 เซลเซียสไปที่หน้า
10 เคลวิน = -441.67 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
10 เคลวิน = 18 แรงคินไปที่หน้า
10 เคลวิน = 544.725 ดีไลล์ไปที่หน้า
10 เคลวิน = -86.8395 นิวตันในหน้านี้
10 เคลวิน = -210.52 โรเมอร์ไปที่หน้า
10 เคลวิน = -130.65375 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม