แปลง จูล เป็น วัตต์ชั่วโมง

แปลงจูล (J) เป็นวัตต์ชั่วโมง (W·h) ใส่ค่าของจูลเพื่อแปลงไปยังวัตต์ชั่วโมง

1 จูลเท่ากับกี่วัตต์ชั่วโมง

1 จูล = 0.000277 วัตต์ชั่วโมง

สูตรการแปลง

W·h = J × 0.000277

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากวัตต์ชั่วโมง (W·h) เป็นจูล (J) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร W·h = J × 0.000277
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร W·h = 1 × 0.000277
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ W·h = 0.000277

ดังนั้น 1 จูล มีค่าเท่ากับ 0.000277 วัตต์ชั่วโมง

แปลง จูล เป็น วัตต์ชั่วโมง

จูลวัตต์ชั่วโมง
1 จูล0.000277 วัตต์ชั่วโมง
2 จูล0.000555 วัตต์ชั่วโมง
5 จูล0.001388 วัตต์ชั่วโมง
10 จูล0.002777 วัตต์ชั่วโมง
20 จูล0.005555 วัตต์ชั่วโมง
50 จูล0.013888 วัตต์ชั่วโมง
100 จูล0.027777 วัตต์ชั่วโมง
500 จูล0.138888 วัตต์ชั่วโมง
1000 จูล0.277777 วัตต์ชั่วโมง
5000 จูล1.388888 วัตต์ชั่วโมง
10000 จูล2.777777 วัตต์ชั่วโมง
50000 จูล13.888888 วัตต์ชั่วโมง

แปลง วัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

วัตต์ชั่วโมงจูล
1 วัตต์ชั่วโมง3,600 จูล
2 วัตต์ชั่วโมง7,200 จูล
5 วัตต์ชั่วโมง18,000 จูล
10 วัตต์ชั่วโมง36,000 จูล
20 วัตต์ชั่วโมง72,000 จูล
50 วัตต์ชั่วโมง180,000 จูล
100 วัตต์ชั่วโมง360,000 จูล
500 วัตต์ชั่วโมง1,800,000 จูล
1000 วัตต์ชั่วโมง3,600,000 จูล
5000 วัตต์ชั่วโมง18,000,000 จูล
10000 วัตต์ชั่วโมง36,000,000 จูล
50000 วัตต์ชั่วโมง180,000,000 จูล

ตารางการแปลงจาก จูล เป็น วัตต์ชั่วโมง

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จูล วัตต์ชั่วโมง
1 จูล0.000277 วัตต์ชั่วโมง
2 จูล0.000555 วัตต์ชั่วโมง
3 จูล0.000833 วัตต์ชั่วโมง
4 จูล0.001111 วัตต์ชั่วโมง
5 จูล0.001388 วัตต์ชั่วโมง
6 จูล0.001666 วัตต์ชั่วโมง
7 จูล0.001944 วัตต์ชั่วโมง
8 จูล0.002222 วัตต์ชั่วโมง
9 จูล0.0025 วัตต์ชั่วโมง
10 จูล0.002777 วัตต์ชั่วโมง
11 จูล0.003055 วัตต์ชั่วโมง
12 จูล0.003333 วัตต์ชั่วโมง
13 จูล0.003611 วัตต์ชั่วโมง
14 จูล0.003888 วัตต์ชั่วโมง
15 จูล0.004166 วัตต์ชั่วโมง
16 จูล0.004444 วัตต์ชั่วโมง
17 จูล0.004722 วัตต์ชั่วโมง
18 จูล0.005 วัตต์ชั่วโมง
19 จูล0.005277 วัตต์ชั่วโมง
20 จูล0.005555 วัตต์ชั่วโมง
21 จูล0.005833 วัตต์ชั่วโมง
22 จูล0.006111 วัตต์ชั่วโมง
23 จูล0.006388 วัตต์ชั่วโมง
24 จูล0.006666 วัตต์ชั่วโมง
25 จูล0.006944 วัตต์ชั่วโมง
26 จูล0.007222 วัตต์ชั่วโมง
27 จูล0.0075 วัตต์ชั่วโมง
28 จูล0.007777 วัตต์ชั่วโมง
29 จูล0.008055 วัตต์ชั่วโมง
30 จูล0.008333 วัตต์ชั่วโมง
31 จูล0.008611 วัตต์ชั่วโมง
32 จูล0.008888 วัตต์ชั่วโมง
33 จูล0.009166 วัตต์ชั่วโมง
34 จูล0.009444 วัตต์ชั่วโมง
35 จูล0.009722 วัตต์ชั่วโมง
36 จูล0.01 วัตต์ชั่วโมง
37 จูล0.010277 วัตต์ชั่วโมง
38 จูล0.010555 วัตต์ชั่วโมง
39 จูล0.010833 วัตต์ชั่วโมง
40 จูล0.011111 วัตต์ชั่วโมง
41 จูล0.011388 วัตต์ชั่วโมง
42 จูล0.011666 วัตต์ชั่วโมง
43 จูล0.011944 วัตต์ชั่วโมง
44 จูล0.012222 วัตต์ชั่วโมง
45 จูล0.0125 วัตต์ชั่วโมง
46 จูล0.012777 วัตต์ชั่วโมง
47 จูล0.013055 วัตต์ชั่วโมง
48 จูล0.013333 วัตต์ชั่วโมง
49 จูล0.013611 วัตต์ชั่วโมง
50 จูล0.013888 วัตต์ชั่วโมง
51 จูล0.014166 วัตต์ชั่วโมง
52 จูล0.014444 วัตต์ชั่วโมง
53 จูล0.014722 วัตต์ชั่วโมง
54 จูล0.015 วัตต์ชั่วโมง
55 จูล0.015277 วัตต์ชั่วโมง
56 จูล0.015555 วัตต์ชั่วโมง
57 จูล0.015833 วัตต์ชั่วโมง
58 จูล0.016111 วัตต์ชั่วโมง
59 จูล0.016388 วัตต์ชั่วโมง
60 จูล0.016666 วัตต์ชั่วโมง
61 จูล0.016944 วัตต์ชั่วโมง
62 จูล0.017222 วัตต์ชั่วโมง
63 จูล0.0175 วัตต์ชั่วโมง
64 จูล0.017777 วัตต์ชั่วโมง
65 จูล0.018055 วัตต์ชั่วโมง
66 จูล0.018333 วัตต์ชั่วโมง
67 จูล0.018611 วัตต์ชั่วโมง
68 จูล0.018888 วัตต์ชั่วโมง
69 จูล0.019166 วัตต์ชั่วโมง
70 จูล0.019444 วัตต์ชั่วโมง
71 จูล0.019722 วัตต์ชั่วโมง
72 จูล0.02 วัตต์ชั่วโมง
73 จูล0.020277 วัตต์ชั่วโมง
74 จูล0.020555 วัตต์ชั่วโมง
75 จูล0.020833 วัตต์ชั่วโมง
76 จูล0.021111 วัตต์ชั่วโมง
77 จูล0.021388 วัตต์ชั่วโมง
78 จูล0.021666 วัตต์ชั่วโมง
79 จูล0.021944 วัตต์ชั่วโมง
80 จูล0.022222 วัตต์ชั่วโมง
81 จูล0.0225 วัตต์ชั่วโมง
82 จูล0.022777 วัตต์ชั่วโมง
83 จูล0.023055 วัตต์ชั่วโมง
84 จูล0.023333 วัตต์ชั่วโมง
85 จูล0.023611 วัตต์ชั่วโมง
86 จูล0.023888 วัตต์ชั่วโมง
87 จูล0.024166 วัตต์ชั่วโมง
88 จูล0.024444 วัตต์ชั่วโมง
89 จูล0.024722 วัตต์ชั่วโมง
90 จูล0.025 วัตต์ชั่วโมง
91 จูล0.025277 วัตต์ชั่วโมง
92 จูล0.025555 วัตต์ชั่วโมง
93 จูล0.025833 วัตต์ชั่วโมง
94 จูล0.026111 วัตต์ชั่วโมง
95 จูล0.026388 วัตต์ชั่วโมง
96 จูล0.026666 วัตต์ชั่วโมง
97 จูล0.026944 วัตต์ชั่วโมง
98 จูล0.027222 วัตต์ชั่วโมง
99 จูล0.0275 วัตต์ชั่วโมง
100 จูล0.027777 วัตต์ชั่วโมง

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 จูล = 1,000 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 จูล = 0.238845 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000238 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000277 วัตต์ชั่วโมงในหน้านี้
1 จูล = 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000947 บีทียูดูการคำนวณ
1 จูล = 9.480434 × 10 -9 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 จูล = 0.737562 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
1 จูล = 8.850745 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม