แปลง จูล เป็น แรงเท้าปอนด์

แปลงจูล (J) เป็นแรงเท้าปอนด์ (ft lbf) ใส่ค่าของจูลเพื่อแปลงไปยังแรงเท้าปอนด์

1 จูลเท่ากับกี่แรงเท้าปอนด์

1 จูล = 0.737562 แรงเท้าปอนด์

สูตรการแปลง

ft lbf = J × 0.737562

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากแรงเท้าปอนด์ (ft lbf) เป็นจูล (J) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ft lbf = J × 0.737562
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ft lbf = 1 × 0.737562
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ft lbf = 0.737562

ดังนั้น 1 จูล มีค่าเท่ากับ 0.737562 แรงเท้าปอนด์

แปลง จูล เป็น แรงเท้าปอนด์

จูลแรงเท้าปอนด์
1 จูล0.737562 แรงเท้าปอนด์
2 จูล1.475124 แรงเท้าปอนด์
5 จูล3.687810 แรงเท้าปอนด์
10 จูล7.375621 แรงเท้าปอนด์
20 จูล14.751242 แรงเท้าปอนด์
50 จูล36.878107 แรงเท้าปอนด์
100 จูล73.756214 แรงเท้าปอนด์
500 จูล368.781074 แรงเท้าปอนด์
1000 จูล737.562149 แรงเท้าปอนด์
5000 จูล3,687.810746 แรงเท้าปอนด์
10000 จูล7,375.621492 แรงเท้าปอนด์
50000 จูล36,878.107463 แรงเท้าปอนด์

แปลง แรงเท้าปอนด์ เป็น จูล

แรงเท้าปอนด์จูล
1 แรงเท้าปอนด์1.355817 จูล
2 แรงเท้าปอนด์2.711635 จูล
5 แรงเท้าปอนด์6.779089 จูล
10 แรงเท้าปอนด์13.558179 จูล
20 แรงเท้าปอนด์27.116358 จูล
50 แรงเท้าปอนด์67.790897 จูล
100 แรงเท้าปอนด์135.581794 จูล
500 แรงเท้าปอนด์677.908974 จูล
1000 แรงเท้าปอนด์1,355.817948 จูล
5000 แรงเท้าปอนด์6,779.089741 จูล
10000 แรงเท้าปอนด์13,558.179483 จูล
50000 แรงเท้าปอนด์67,790.897416 จูล

ตารางการแปลงจาก จูล เป็น แรงเท้าปอนด์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จูล แรงเท้าปอนด์
1 จูล0.737562 แรงเท้าปอนด์
2 จูล1.475124 แรงเท้าปอนด์
3 จูล2.212686 แรงเท้าปอนด์
4 จูล2.950248 แรงเท้าปอนด์
5 จูล3.687810 แรงเท้าปอนด์
6 จูล4.425372 แรงเท้าปอนด์
7 จูล5.162935 แรงเท้าปอนด์
8 จูล5.900497 แรงเท้าปอนด์
9 จูล6.638059 แรงเท้าปอนด์
10 จูล7.375621 แรงเท้าปอนด์
11 จูล8.113183 แรงเท้าปอนด์
12 จูล8.850745 แรงเท้าปอนด์
13 จูล9.588307 แรงเท้าปอนด์
14 จูล10.325870 แรงเท้าปอนด์
15 จูล11.063432 แรงเท้าปอนด์
16 จูล11.800994 แรงเท้าปอนด์
17 จูล12.538556 แรงเท้าปอนด์
18 จูล13.276118 แรงเท้าปอนด์
19 จูล14.013680 แรงเท้าปอนด์
20 จูล14.751242 แรงเท้าปอนด์
21 จูล15.488805 แรงเท้าปอนด์
22 จูล16.226367 แรงเท้าปอนด์
23 จูล16.963929 แรงเท้าปอนด์
24 จูล17.701491 แรงเท้าปอนด์
25 จูล18.439053 แรงเท้าปอนด์
26 จูล19.176615 แรงเท้าปอนด์
27 จูล19.914178 แรงเท้าปอนด์
28 จูล20.651740 แรงเท้าปอนด์
29 จูล21.389302 แรงเท้าปอนด์
30 จูล22.126864 แรงเท้าปอนด์
31 จูล22.864426 แรงเท้าปอนด์
32 จูล23.601988 แรงเท้าปอนด์
33 จูล24.339550 แรงเท้าปอนด์
34 จูล25.077113 แรงเท้าปอนด์
35 จูล25.814675 แรงเท้าปอนด์
36 จูล26.552237 แรงเท้าปอนด์
37 จูล27.289799 แรงเท้าปอนด์
38 จูล28.027361 แรงเท้าปอนด์
39 จูล28.764923 แรงเท้าปอนด์
40 จูล29.502485 แรงเท้าปอนด์
41 จูล30.240048 แรงเท้าปอนด์
42 จูล30.977610 แรงเท้าปอนด์
43 จูล31.715172 แรงเท้าปอนด์
44 จูล32.452734 แรงเท้าปอนด์
45 จูล33.190296 แรงเท้าปอนด์
46 จูล33.927858 แรงเท้าปอนด์
47 จูล34.665421 แรงเท้าปอนด์
48 จูล35.402983 แรงเท้าปอนด์
49 จูล36.140545 แรงเท้าปอนด์
50 จูล36.878107 แรงเท้าปอนด์
51 จูล37.615669 แรงเท้าปอนด์
52 จูล38.353231 แรงเท้าปอนด์
53 จูล39.090793 แรงเท้าปอนด์
54 จูล39.828356 แรงเท้าปอนด์
55 จูล40.565918 แรงเท้าปอนด์
56 จูล41.303480 แรงเท้าปอนด์
57 จูล42.041042 แรงเท้าปอนด์
58 จูล42.778604 แรงเท้าปอนด์
59 จูล43.516166 แรงเท้าปอนด์
60 จูล44.253728 แรงเท้าปอนด์
61 จูล44.991291 แรงเท้าปอนด์
62 จูล45.728853 แรงเท้าปอนด์
63 จูล46.466415 แรงเท้าปอนด์
64 จูล47.203977 แรงเท้าปอนด์
65 จูล47.941539 แรงเท้าปอนด์
66 จูล48.679101 แรงเท้าปอนด์
67 จูล49.416664 แรงเท้าปอนด์
68 จูล50.154226 แรงเท้าปอนด์
69 จูล50.891788 แรงเท้าปอนด์
70 จูล51.629350 แรงเท้าปอนด์
71 จูล52.366912 แรงเท้าปอนด์
72 จูล53.104474 แรงเท้าปอนด์
73 จูล53.842036 แรงเท้าปอนด์
74 จูล54.579599 แรงเท้าปอนด์
75 จูล55.317161 แรงเท้าปอนด์
76 จูล56.054723 แรงเท้าปอนด์
77 จูล56.792285 แรงเท้าปอนด์
78 จูล57.529847 แรงเท้าปอนด์
79 จูล58.267409 แรงเท้าปอนด์
80 จูล59.004971 แรงเท้าปอนด์
81 จูล59.742534 แรงเท้าปอนด์
82 จูล60.480096 แรงเท้าปอนด์
83 จูล61.217658 แรงเท้าปอนด์
84 จูล61.955220 แรงเท้าปอนด์
85 จูล62.692782 แรงเท้าปอนด์
86 จูล63.430344 แรงเท้าปอนด์
87 จูล64.167906 แรงเท้าปอนด์
88 จูล64.905469 แรงเท้าปอนด์
89 จูล65.643031 แรงเท้าปอนด์
90 จูล66.380593 แรงเท้าปอนด์
91 จูล67.118155 แรงเท้าปอนด์
92 จูล67.855717 แรงเท้าปอนด์
93 จูล68.593279 แรงเท้าปอนด์
94 จูล69.330842 แรงเท้าปอนด์
95 จูล70.068404 แรงเท้าปอนด์
96 จูล70.805966 แรงเท้าปอนด์
97 จูล71.543528 แรงเท้าปอนด์
98 จูล72.281090 แรงเท้าปอนด์
99 จูล73.018652 แรงเท้าปอนด์
100 จูล73.756214 แรงเท้าปอนด์

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 จูล = 1,000 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 จูล = 0.238845 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000238 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000277 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000947 บีทียูดูการคำนวณ
1 จูล = 9.480434 × 10 -9 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 จูล = 0.737562 แรงเท้าปอนด์ในหน้านี้
1 จูล = 8.850745 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม