แปลง จูล เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง

แปลงจูล (J) เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (kW·h,B.O.T.U.) ใส่ค่าของจูลเพื่อแปลงไปยังกิโลวัตต์ชั่วโมง

1 จูลเท่ากับกี่กิโลวัตต์ชั่วโมง

1 จูล = 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง

สูตรการแปลง

kW·h,B.O.T.U. = J × 2.777777 × 10 -7

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลวัตต์ชั่วโมง (kW·h,B.O.T.U.) เป็นจูล (J) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร kW·h,B.O.T.U. = J × 2.777777 × 10 -7
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร kW·h,B.O.T.U. = 1 × 2.777777 × 10 -7
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ kW·h,B.O.T.U. = 2.777777 × 10 -7

ดังนั้น 1 จูล มีค่าเท่ากับ 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง

แปลง จูล เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง

จูลกิโลวัตต์ชั่วโมง
1 จูล2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
2 จูล5.555555 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
5 จูล1.388888 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
10 จูล2.777777 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
20 จูล5.555555 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
50 จูล1.388888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
100 จูล2.777777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
500 จูล0.000138 กิโลวัตต์ชั่วโมง
1000 จูล0.000277 กิโลวัตต์ชั่วโมง
5000 จูล0.001388 กิโลวัตต์ชั่วโมง
10000 จูล0.002777 กิโลวัตต์ชั่วโมง
50000 จูล0.013888 กิโลวัตต์ชั่วโมง

แปลง กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

กิโลวัตต์ชั่วโมงจูล
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง3,600,000 จูล
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง7,200,000 จูล
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง18,000,000 จูล
10 กิโลวัตต์ชั่วโมง36,000,000 จูล
20 กิโลวัตต์ชั่วโมง72,000,000 จูล
50 กิโลวัตต์ชั่วโมง180,000,000 จูล
100 กิโลวัตต์ชั่วโมง360,000,000 จูล
500 กิโลวัตต์ชั่วโมง1,800,000,000 จูล
1000 กิโลวัตต์ชั่วโมง3,600,000,000 จูล
5000 กิโลวัตต์ชั่วโมง18,000,000,000 จูล
10000 กิโลวัตต์ชั่วโมง36,000,000,000 จูล
50000 กิโลวัตต์ชั่วโมง180,000,000,000 จูล

ตารางการแปลงจาก จูล เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จูล กิโลวัตต์ชั่วโมง
1 จูล2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
2 จูล5.555555 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
3 จูล8.333333 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
4 จูล1.111111 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
5 จูล1.388888 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
6 จูล1.666666 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
7 จูล1.944444 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
8 จูล2.222222 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
9 จูล2.5 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
10 จูล2.777777 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
11 จูล3.055555 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
12 จูล3.333333 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
13 จูล3.611111 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
14 จูล3.888888 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
15 จูล4.166666 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
16 จูล4.444444 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
17 จูล4.722222 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
18 จูล5.0 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
19 จูล5.277777 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
20 จูล5.555555 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
21 จูล5.833333 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
22 จูล6.111111 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
23 จูล6.388888 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
24 จูล6.666666 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
25 จูล6.944444 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
26 จูล7.222222 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
27 จูล7.5 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
28 จูล7.777777 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
29 จูล8.055555 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
30 จูล8.333333 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
31 จูล8.611111 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
32 จูล8.888888 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
33 จูล9.166666 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
34 จูล9.444444 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
35 จูล9.722222 × 10 -6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
36 จูล1.0 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
37 จูล1.027777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
38 จูล1.055555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
39 จูล1.083333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
40 จูล1.111111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
41 จูล1.138888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
42 จูล1.166666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
43 จูล1.194444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
44 จูล1.222222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
45 จูล1.25 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
46 จูล1.277777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
47 จูล1.305555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
48 จูล1.333333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
49 จูล1.361111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
50 จูล1.388888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
51 จูล1.416666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
52 จูล1.444444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
53 จูล1.472222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
54 จูล1.5 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
55 จูล1.527777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
56 จูล1.555555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
57 จูล1.583333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
58 จูล1.611111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
59 จูล1.638888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
60 จูล1.666666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
61 จูล1.694444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
62 จูล1.722222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
63 จูล1.75 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
64 จูล1.777777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
65 จูล1.805555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
66 จูล1.833333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
67 จูล1.861111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
68 จูล1.888888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
69 จูล1.916666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
70 จูล1.944444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
71 จูล1.972222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
72 จูล2.0 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
73 จูล2.027777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
74 จูล2.055555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
75 จูล2.083333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
76 จูล2.111111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
77 จูล2.138888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
78 จูล2.166666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
79 จูล2.194444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
80 จูล2.222222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
81 จูล2.25 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
82 จูล2.277777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
83 จูล2.305555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
84 จูล2.333333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
85 จูล2.361111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
86 จูล2.388888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
87 จูล2.416666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
88 จูล2.444444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
89 จูล2.472222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
90 จูล2.5 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
91 จูล2.527777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
92 จูล2.555555 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
93 จูล2.583333 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
94 จูล2.611111 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
95 จูล2.638888 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
96 จูล2.666666 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
97 จูล2.694444 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
98 จูล2.722222 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
99 จูล2.75 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
100 จูล2.777777 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมง

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 จูล = 1,000 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 จูล = 0.238845 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000238 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000277 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงในหน้านี้
1 จูล = 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000947 บีทียูดูการคำนวณ
1 จูล = 9.480434 × 10 -9 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 จูล = 0.737562 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
1 จูล = 8.850745 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม