แปลง จูล เป็น กิโลจูล

แปลงจูล (J) เป็นกิโลจูล (kJ) ใส่ค่าของจูลเพื่อแปลงไปยังกิโลจูล

1 จูลเท่ากับกี่กิโลจูล

1 จูล = 1,000 กิโลจูล

สูตรการแปลง

kJ = J × 1,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลจูล (kJ) เป็นจูล (J) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร kJ = J × 1,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร kJ = 1 × 1,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ kJ = 1,000

ดังนั้น 1 จูล มีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลจูล

แปลง จูล เป็น กิโลจูล

จูลกิโลจูล
1 จูล1,000 กิโลจูล
2 จูล2,000 กิโลจูล
5 จูล5,000 กิโลจูล
10 จูล10,000 กิโลจูล
20 จูล20,000 กิโลจูล
50 จูล50,000 กิโลจูล
100 จูล100,000 กิโลจูล
500 จูล500,000 กิโลจูล
1000 จูล1,000,000 กิโลจูล
5000 จูล5,000,000 กิโลจูล
10000 จูล10,000,000 กิโลจูล
50000 จูล50,000,000 กิโลจูล

แปลง กิโลจูล เป็น จูล

กิโลจูลจูล
1 กิโลจูล0.001 จูล
2 กิโลจูล0.002 จูล
5 กิโลจูล0.005 จูล
10 กิโลจูล0.01 จูล
20 กิโลจูล0.02 จูล
50 กิโลจูล0.05 จูล
100 กิโลจูล0.1 จูล
500 กิโลจูล0.5 จูล
1000 กิโลจูล1 จูล
5000 กิโลจูล5 จูล
10000 กิโลจูล10 จูล
50000 กิโลจูล50 จูล

ตารางการแปลงจาก จูล เป็น กิโลจูล

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จูล กิโลจูล
1 จูล1,000 กิโลจูล
2 จูล2,000 กิโลจูล
3 จูล3,000 กิโลจูล
4 จูล4,000 กิโลจูล
5 จูล5,000 กิโลจูล
6 จูล6,000 กิโลจูล
7 จูล7,000 กิโลจูล
8 จูล8,000 กิโลจูล
9 จูล9,000 กิโลจูล
10 จูล10,000 กิโลจูล
11 จูล11,000 กิโลจูล
12 จูล12,000 กิโลจูล
13 จูล13,000 กิโลจูล
14 จูล14,000 กิโลจูล
15 จูล15,000 กิโลจูล
16 จูล16,000 กิโลจูล
17 จูล17,000 กิโลจูล
18 จูล18,000 กิโลจูล
19 จูล19,000 กิโลจูล
20 จูล20,000 กิโลจูล
21 จูล21,000 กิโลจูล
22 จูล22,000 กิโลจูล
23 จูล23,000 กิโลจูล
24 จูล24,000 กิโลจูล
25 จูล25,000 กิโลจูล
26 จูล26,000 กิโลจูล
27 จูล27,000 กิโลจูล
28 จูล28,000 กิโลจูล
29 จูล29,000 กิโลจูล
30 จูล30,000 กิโลจูล
31 จูล31,000 กิโลจูล
32 จูล32,000 กิโลจูล
33 จูล33,000 กิโลจูล
34 จูล34,000 กิโลจูล
35 จูล35,000 กิโลจูล
36 จูล36,000 กิโลจูล
37 จูล37,000 กิโลจูล
38 จูล38,000 กิโลจูล
39 จูล39,000 กิโลจูล
40 จูล40,000 กิโลจูล
41 จูล41,000 กิโลจูล
42 จูล42,000 กิโลจูล
43 จูล43,000 กิโลจูล
44 จูล44,000 กิโลจูล
45 จูล45,000 กิโลจูล
46 จูล46,000 กิโลจูล
47 จูล47,000 กิโลจูล
48 จูล48,000 กิโลจูล
49 จูล49,000 กิโลจูล
50 จูล50,000 กิโลจูล
51 จูล51,000 กิโลจูล
52 จูล52,000 กิโลจูล
53 จูล53,000 กิโลจูล
54 จูล54,000 กิโลจูล
55 จูล55,000 กิโลจูล
56 จูล56,000 กิโลจูล
57 จูล57,000 กิโลจูล
58 จูล58,000 กิโลจูล
59 จูล59,000 กิโลจูล
60 จูล60,000 กิโลจูล
61 จูล61,000 กิโลจูล
62 จูล62,000 กิโลจูล
63 จูล63,000 กิโลจูล
64 จูล64,000 กิโลจูล
65 จูล65,000 กิโลจูล
66 จูล66,000 กิโลจูล
67 จูล67,000 กิโลจูล
68 จูล68,000 กิโลจูล
69 จูล69,000 กิโลจูล
70 จูล70,000 กิโลจูล
71 จูล71,000 กิโลจูล
72 จูล72,000 กิโลจูล
73 จูล73,000 กิโลจูล
74 จูล74,000 กิโลจูล
75 จูล75,000 กิโลจูล
76 จูล76,000 กิโลจูล
77 จูล77,000 กิโลจูล
78 จูล78,000 กิโลจูล
79 จูล79,000 กิโลจูล
80 จูล80,000 กิโลจูล
81 จูล81,000 กิโลจูล
82 จูล82,000 กิโลจูล
83 จูล83,000 กิโลจูล
84 จูล84,000 กิโลจูล
85 จูล85,000 กิโลจูล
86 จูล86,000 กิโลจูล
87 จูล87,000 กิโลจูล
88 จูล88,000 กิโลจูล
89 จูล89,000 กิโลจูล
90 จูล90,000 กิโลจูล
91 จูล91,000 กิโลจูล
92 จูล92,000 กิโลจูล
93 จูล93,000 กิโลจูล
94 จูล94,000 กิโลจูล
95 จูล95,000 กิโลจูล
96 จูล96,000 กิโลจูล
97 จูล97,000 กิโลจูล
98 จูล98,000 กิโลจูล
99 จูล99,000 กิโลจูล
100 จูล100,000 กิโลจูล

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 จูล = 1,000 กิโลจูลในหน้านี้
1 จูล = 0.238845 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000238 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000277 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000947 บีทียูดูการคำนวณ
1 จูล = 9.480434 × 10 -9 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 จูล = 0.737562 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
1 จูล = 8.850745 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม