แปลง กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

เพื่อแปลงจาก กิโลวัตต์ชั่วโมง (kW·h,B.O.T.U.) เป็น จูล (J) ป้อนค่าของ กิโลวัตต์ชั่วโมง ลงในช่องอินพุตและกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับกี่ จูล

1 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3,600,000 จูล

1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 3,600,000 จูล

สูตรการแปลง

นี่เป็นสูตรการแปลง กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

J = kW·h,B.O.T.U. × 3,600,000

การคำนวณ

เมื่อทราบสูตรการแปลงแล้ว ต่อไปเป็นการแสดงวิธีแปลงจาก จูล (J) เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง (kW·h,B.O.T.U.) โดยคุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร J = kW·h,B.O.T.U. × 3,600,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร J = 1 × 3,600,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ J = 3,600,000

ดังนั้นจะได้ว่า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 3,600,000 จูล

การแปลง กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

กิโลวัตต์ชั่วโมงจูล
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง3,600,000 จูล
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง7,200,000 จูล
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง18,000,000 จูล
10 กิโลวัตต์ชั่วโมง36,000,000 จูล
20 กิโลวัตต์ชั่วโมง72,000,000 จูล
50 กิโลวัตต์ชั่วโมง180,000,000 จูล
100 กิโลวัตต์ชั่วโมง360,000,000 จูล
500 กิโลวัตต์ชั่วโมง1,800,000,000 จูล
1000 กิโลวัตต์ชั่วโมง3,600,000,000 จูล
5000 กิโลวัตต์ชั่วโมง18,000,000,000 จูล
10000 กิโลวัตต์ชั่วโมง36,000,000,000 จูล
50000 กิโลวัตต์ชั่วโมง180,000,000,000 จูล

การแปลง จูล เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง

จูลกิโลวัตต์ชั่วโมง
1 จูล2.777778 × 10-7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
2 จูล5.555556 × 10-7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
5 จูล1.388889 × 10-6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
10 จูล2.777778 × 10-6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
20 จูล5.555556 × 10-6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
50 จูล1.388889 × 10-5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
100 จูล2.777778 × 10-5 กิโลวัตต์ชั่วโมง
500 จูล0.000139 กิโลวัตต์ชั่วโมง
1000 จูล0.000278 กิโลวัตต์ชั่วโมง
5000 จูล0.001389 กิโลวัตต์ชั่วโมง
10000 จูล0.002778 กิโลวัตต์ชั่วโมง
50000 จูล0.013889 กิโลวัตต์ชั่วโมง

ตารางการแปลงจาก กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลวัตต์ชั่วโมง จูล
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง3,600,000 จูล
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง7,200,000 จูล
3 กิโลวัตต์ชั่วโมง10,800,000 จูล
4 กิโลวัตต์ชั่วโมง14,400,000 จูล
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง18,000,000 จูล
6 กิโลวัตต์ชั่วโมง21,600,000 จูล
7 กิโลวัตต์ชั่วโมง25,200,000 จูล
8 กิโลวัตต์ชั่วโมง28,800,000 จูล
9 กิโลวัตต์ชั่วโมง32,400,000 จูล
10 กิโลวัตต์ชั่วโมง36,000,000 จูล
11 กิโลวัตต์ชั่วโมง39,600,000 จูล
12 กิโลวัตต์ชั่วโมง43,200,000 จูล
13 กิโลวัตต์ชั่วโมง46,800,000 จูล
14 กิโลวัตต์ชั่วโมง50,400,000 จูล
15 กิโลวัตต์ชั่วโมง54,000,000 จูล
16 กิโลวัตต์ชั่วโมง57,600,000 จูล
17 กิโลวัตต์ชั่วโมง61,200,000 จูล
18 กิโลวัตต์ชั่วโมง64,800,000 จูล
19 กิโลวัตต์ชั่วโมง68,400,000 จูล
20 กิโลวัตต์ชั่วโมง72,000,000 จูล
21 กิโลวัตต์ชั่วโมง75,600,000 จูล
22 กิโลวัตต์ชั่วโมง79,200,000 จูล
23 กิโลวัตต์ชั่วโมง82,800,000 จูล
24 กิโลวัตต์ชั่วโมง86,400,000 จูล
25 กิโลวัตต์ชั่วโมง90,000,000 จูล
26 กิโลวัตต์ชั่วโมง93,600,000 จูล
27 กิโลวัตต์ชั่วโมง97,200,000 จูล
28 กิโลวัตต์ชั่วโมง100,800,000 จูล
29 กิโลวัตต์ชั่วโมง104,400,000 จูล
30 กิโลวัตต์ชั่วโมง108,000,000 จูล
31 กิโลวัตต์ชั่วโมง111,600,000 จูล
32 กิโลวัตต์ชั่วโมง115,200,000 จูล
33 กิโลวัตต์ชั่วโมง118,800,000 จูล
34 กิโลวัตต์ชั่วโมง122,400,000 จูล
35 กิโลวัตต์ชั่วโมง126,000,000 จูล
36 กิโลวัตต์ชั่วโมง129,600,000 จูล
37 กิโลวัตต์ชั่วโมง133,200,000 จูล
38 กิโลวัตต์ชั่วโมง136,800,000 จูล
39 กิโลวัตต์ชั่วโมง140,400,000 จูล
40 กิโลวัตต์ชั่วโมง144,000,000 จูล
41 กิโลวัตต์ชั่วโมง147,600,000 จูล
42 กิโลวัตต์ชั่วโมง151,200,000 จูล
43 กิโลวัตต์ชั่วโมง154,800,000 จูล
44 กิโลวัตต์ชั่วโมง158,400,000 จูล
45 กิโลวัตต์ชั่วโมง162,000,000 จูล
46 กิโลวัตต์ชั่วโมง165,600,000 จูล
47 กิโลวัตต์ชั่วโมง169,200,000 จูล
48 กิโลวัตต์ชั่วโมง172,800,000 จูล
49 กิโลวัตต์ชั่วโมง176,400,000 จูล
50 กิโลวัตต์ชั่วโมง180,000,000 จูล
51 กิโลวัตต์ชั่วโมง183,600,000 จูล
52 กิโลวัตต์ชั่วโมง187,200,000 จูล
53 กิโลวัตต์ชั่วโมง190,800,000 จูล
54 กิโลวัตต์ชั่วโมง194,400,000 จูล
55 กิโลวัตต์ชั่วโมง198,000,000 จูล
56 กิโลวัตต์ชั่วโมง201,600,000 จูล
57 กิโลวัตต์ชั่วโมง205,200,000 จูล
58 กิโลวัตต์ชั่วโมง208,800,000 จูล
59 กิโลวัตต์ชั่วโมง212,400,000 จูล
60 กิโลวัตต์ชั่วโมง216,000,000 จูล
61 กิโลวัตต์ชั่วโมง219,600,000 จูล
62 กิโลวัตต์ชั่วโมง223,200,000 จูล
63 กิโลวัตต์ชั่วโมง226,800,000 จูล
64 กิโลวัตต์ชั่วโมง230,400,000 จูล
65 กิโลวัตต์ชั่วโมง234,000,000 จูล
66 กิโลวัตต์ชั่วโมง237,600,000 จูล
67 กิโลวัตต์ชั่วโมง241,200,000 จูล
68 กิโลวัตต์ชั่วโมง244,800,000 จูล
69 กิโลวัตต์ชั่วโมง248,400,000 จูล
70 กิโลวัตต์ชั่วโมง252,000,000 จูล
71 กิโลวัตต์ชั่วโมง255,600,000 จูล
72 กิโลวัตต์ชั่วโมง259,200,000 จูล
73 กิโลวัตต์ชั่วโมง262,800,000 จูล
74 กิโลวัตต์ชั่วโมง266,400,000 จูล
75 กิโลวัตต์ชั่วโมง270,000,000 จูล
76 กิโลวัตต์ชั่วโมง273,600,000 จูล
77 กิโลวัตต์ชั่วโมง277,200,000 จูล
78 กิโลวัตต์ชั่วโมง280,800,000 จูล
79 กิโลวัตต์ชั่วโมง284,400,000 จูล
80 กิโลวัตต์ชั่วโมง288,000,000 จูล
81 กิโลวัตต์ชั่วโมง291,600,000 จูล
82 กิโลวัตต์ชั่วโมง295,200,000 จูล
83 กิโลวัตต์ชั่วโมง298,800,000 จูล
84 กิโลวัตต์ชั่วโมง302,400,000 จูล
85 กิโลวัตต์ชั่วโมง306,000,000 จูล
86 กิโลวัตต์ชั่วโมง309,600,000 จูล
87 กิโลวัตต์ชั่วโมง313,200,000 จูล
88 กิโลวัตต์ชั่วโมง316,800,000 จูล
89 กิโลวัตต์ชั่วโมง320,400,000 จูล
90 กิโลวัตต์ชั่วโมง324,000,000 จูล
91 กิโลวัตต์ชั่วโมง327,600,000 จูล
92 กิโลวัตต์ชั่วโมง331,200,000 จูล
93 กิโลวัตต์ชั่วโมง334,800,000 จูล
94 กิโลวัตต์ชั่วโมง338,400,000 จูล
95 กิโลวัตต์ชั่วโมง342,000,000 จูล
96 กิโลวัตต์ชั่วโมง345,600,000 จูล
97 กิโลวัตต์ชั่วโมง349,200,000 จูล
98 กิโลวัตต์ชั่วโมง352,800,000 จูล
99 กิโลวัตต์ชั่วโมง356,400,000 จูล
100 กิโลวัตต์ชั่วโมง360,000,000 จูล

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่น

1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 3,600,000 จูลในหน้านี้
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 3,600,000,000 กิโลจูลดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 859,845.227859 กรัมแคลอรี่ดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 859.845228 กิโลแคลอรี่ดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 1,000 วัตต์ชั่วโมงดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 2.246943 × 1025 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 3,412.141633 บีทียูดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.03413 สหรัฐอเมริกา thermดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 2,655,223.737398 แรงเท้าปอนด์ดูการแปลง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 31,862,684.848778 แรงนิ้วปอนด์ดูการแปลง

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม