แปลง วัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

แปลงวัตต์ชั่วโมง (W·h) เป็นจูล (J) ใส่ค่าของวัตต์ชั่วโมงเพื่อแปลงไปยังจูล

1 วัตต์ชั่วโมงเท่ากับกี่จูล

1 วัตต์ชั่วโมง = 3,600 จูล

สูตรการแปลง

J = W·h × 3,600

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากจูล (J) เป็นวัตต์ชั่วโมง (W·h) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร J = W·h × 3,600
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร J = 1 × 3,600
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ J = 3,600

ดังนั้น 1 วัตต์ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 จูล

แปลง วัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

วัตต์ชั่วโมงจูล
1 วัตต์ชั่วโมง3,600 จูล
2 วัตต์ชั่วโมง7,200 จูล
5 วัตต์ชั่วโมง18,000 จูล
10 วัตต์ชั่วโมง36,000 จูล
20 วัตต์ชั่วโมง72,000 จูล
50 วัตต์ชั่วโมง180,000 จูล
100 วัตต์ชั่วโมง360,000 จูล
500 วัตต์ชั่วโมง1,800,000 จูล
1000 วัตต์ชั่วโมง3,600,000 จูล
5000 วัตต์ชั่วโมง18,000,000 จูล
10000 วัตต์ชั่วโมง36,000,000 จูล
50000 วัตต์ชั่วโมง180,000,000 จูล

แปลง จูล เป็น วัตต์ชั่วโมง

จูลวัตต์ชั่วโมง
1 จูล0.000277 วัตต์ชั่วโมง
2 จูล0.000555 วัตต์ชั่วโมง
5 จูล0.001388 วัตต์ชั่วโมง
10 จูล0.002777 วัตต์ชั่วโมง
20 จูล0.005555 วัตต์ชั่วโมง
50 จูล0.013888 วัตต์ชั่วโมง
100 จูล0.027777 วัตต์ชั่วโมง
500 จูล0.138888 วัตต์ชั่วโมง
1000 จูล0.277777 วัตต์ชั่วโมง
5000 จูล1.388888 วัตต์ชั่วโมง
10000 จูล2.777777 วัตต์ชั่วโมง
50000 จูล13.888888 วัตต์ชั่วโมง

ตารางการแปลงจาก วัตต์ชั่วโมง เป็น จูล

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

วัตต์ชั่วโมง จูล
1 วัตต์ชั่วโมง3,600 จูล
2 วัตต์ชั่วโมง7,200 จูล
3 วัตต์ชั่วโมง10,800 จูล
4 วัตต์ชั่วโมง14,400 จูล
5 วัตต์ชั่วโมง18,000 จูล
6 วัตต์ชั่วโมง21,600 จูล
7 วัตต์ชั่วโมง25,200 จูล
8 วัตต์ชั่วโมง28,800 จูล
9 วัตต์ชั่วโมง32,400 จูล
10 วัตต์ชั่วโมง36,000 จูล
11 วัตต์ชั่วโมง39,600 จูล
12 วัตต์ชั่วโมง43,200 จูล
13 วัตต์ชั่วโมง46,800 จูล
14 วัตต์ชั่วโมง50,400 จูล
15 วัตต์ชั่วโมง54,000 จูล
16 วัตต์ชั่วโมง57,600 จูล
17 วัตต์ชั่วโมง61,200 จูล
18 วัตต์ชั่วโมง64,800 จูล
19 วัตต์ชั่วโมง68,400 จูล
20 วัตต์ชั่วโมง72,000 จูล
21 วัตต์ชั่วโมง75,600 จูล
22 วัตต์ชั่วโมง79,200 จูล
23 วัตต์ชั่วโมง82,800 จูล
24 วัตต์ชั่วโมง86,400 จูล
25 วัตต์ชั่วโมง90,000 จูล
26 วัตต์ชั่วโมง93,600 จูล
27 วัตต์ชั่วโมง97,200 จูล
28 วัตต์ชั่วโมง100,800 จูล
29 วัตต์ชั่วโมง104,400 จูล
30 วัตต์ชั่วโมง108,000 จูล
31 วัตต์ชั่วโมง111,600 จูล
32 วัตต์ชั่วโมง115,200 จูล
33 วัตต์ชั่วโมง118,800 จูล
34 วัตต์ชั่วโมง122,400 จูล
35 วัตต์ชั่วโมง126,000 จูล
36 วัตต์ชั่วโมง129,600 จูล
37 วัตต์ชั่วโมง133,200 จูล
38 วัตต์ชั่วโมง136,800 จูล
39 วัตต์ชั่วโมง140,400 จูล
40 วัตต์ชั่วโมง144,000 จูล
41 วัตต์ชั่วโมง147,600 จูล
42 วัตต์ชั่วโมง151,200 จูล
43 วัตต์ชั่วโมง154,800 จูล
44 วัตต์ชั่วโมง158,400 จูล
45 วัตต์ชั่วโมง162,000 จูล
46 วัตต์ชั่วโมง165,600 จูล
47 วัตต์ชั่วโมง169,200 จูล
48 วัตต์ชั่วโมง172,800 จูล
49 วัตต์ชั่วโมง176,400 จูล
50 วัตต์ชั่วโมง180,000 จูล
51 วัตต์ชั่วโมง183,600 จูล
52 วัตต์ชั่วโมง187,200 จูล
53 วัตต์ชั่วโมง190,800 จูล
54 วัตต์ชั่วโมง194,400 จูล
55 วัตต์ชั่วโมง198,000 จูล
56 วัตต์ชั่วโมง201,600 จูล
57 วัตต์ชั่วโมง205,200 จูล
58 วัตต์ชั่วโมง208,800 จูล
59 วัตต์ชั่วโมง212,400 จูล
60 วัตต์ชั่วโมง216,000 จูล
61 วัตต์ชั่วโมง219,600 จูล
62 วัตต์ชั่วโมง223,200 จูล
63 วัตต์ชั่วโมง226,800 จูล
64 วัตต์ชั่วโมง230,400 จูล
65 วัตต์ชั่วโมง234,000 จูล
66 วัตต์ชั่วโมง237,600 จูล
67 วัตต์ชั่วโมง241,200 จูล
68 วัตต์ชั่วโมง244,800 จูล
69 วัตต์ชั่วโมง248,400 จูล
70 วัตต์ชั่วโมง252,000 จูล
71 วัตต์ชั่วโมง255,600 จูล
72 วัตต์ชั่วโมง259,200 จูล
73 วัตต์ชั่วโมง262,800 จูล
74 วัตต์ชั่วโมง266,400 จูล
75 วัตต์ชั่วโมง270,000 จูล
76 วัตต์ชั่วโมง273,600 จูล
77 วัตต์ชั่วโมง277,200 จูล
78 วัตต์ชั่วโมง280,800 จูล
79 วัตต์ชั่วโมง284,400 จูล
80 วัตต์ชั่วโมง288,000 จูล
81 วัตต์ชั่วโมง291,600 จูล
82 วัตต์ชั่วโมง295,200 จูล
83 วัตต์ชั่วโมง298,800 จูล
84 วัตต์ชั่วโมง302,400 จูล
85 วัตต์ชั่วโมง306,000 จูล
86 วัตต์ชั่วโมง309,600 จูล
87 วัตต์ชั่วโมง313,200 จูล
88 วัตต์ชั่วโมง316,800 จูล
89 วัตต์ชั่วโมง320,400 จูล
90 วัตต์ชั่วโมง324,000 จูล
91 วัตต์ชั่วโมง327,600 จูล
92 วัตต์ชั่วโมง331,200 จูล
93 วัตต์ชั่วโมง334,800 จูล
94 วัตต์ชั่วโมง338,400 จูล
95 วัตต์ชั่วโมง342,000 จูล
96 วัตต์ชั่วโมง345,600 จูล
97 วัตต์ชั่วโมง349,200 จูล
98 วัตต์ชั่วโมง352,800 จูล
99 วัตต์ชั่วโมง356,400 จูล
100 วัตต์ชั่วโมง360,000 จูล

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 วัตต์ชั่วโมง = 3,600 จูลในหน้านี้
1 วัตต์ชั่วโมง = 3,600,000 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 859.845227 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 0.859845 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 0.001 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 2.246943 × 10 22 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 3.412141 บีทียูดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 3.412956 × 10 -5 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 2,655.223737 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
1 วัตต์ชั่วโมง = 31,862.684848 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม