แปลง กิโลแคลอรี่ เป็น จูล

แปลงกิโลแคลอรี่ (kcal) เป็นจูล (J) ใส่ค่าของกิโลแคลอรี่เพื่อแปลงไปยังจูล

1 กิโลแคลอรี่เท่ากับกี่จูล

1 กิโลแคลอรี่ = 4,186.8 จูล

สูตรการแปลง

J = kcal × 4,186.8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากจูล (J) เป็นกิโลแคลอรี่ (kcal) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร J = kcal × 4,186.8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร J = 1 × 4,186.8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ J = 4,186.8

ดังนั้น 1 กิโลแคลอรี่ มีค่าเท่ากับ 4,186.8 จูล

แปลง กิโลแคลอรี่ เป็น จูล

กิโลแคลอรี่จูล
1 กิโลแคลอรี่4,186.8 จูล
2 กิโลแคลอรี่8,373.6 จูล
5 กิโลแคลอรี่20,934 จูล
10 กิโลแคลอรี่41,868 จูล
20 กิโลแคลอรี่83,736 จูล
50 กิโลแคลอรี่209,340 จูล
100 กิโลแคลอรี่418,680 จูล
500 กิโลแคลอรี่2,093,400 จูล
1000 กิโลแคลอรี่4,186,800 จูล
5000 กิโลแคลอรี่20,934,000 จูล
10000 กิโลแคลอรี่41,868,000 จูล
50000 กิโลแคลอรี่209,340,000 จูล

แปลง จูล เป็น กิโลแคลอรี่

จูลกิโลแคลอรี่
1 จูล0.000238 กิโลแคลอรี่
2 จูล0.000477 กิโลแคลอรี่
5 จูล0.001194 กิโลแคลอรี่
10 จูล0.002388 กิโลแคลอรี่
20 จูล0.004776 กิโลแคลอรี่
50 จูล0.011942 กิโลแคลอรี่
100 จูล0.023884 กิโลแคลอรี่
500 จูล0.119422 กิโลแคลอรี่
1000 จูล0.238845 กิโลแคลอรี่
5000 จูล1.194229 กิโลแคลอรี่
10000 จูล2.388458 กิโลแคลอรี่
50000 จูล11.942294 กิโลแคลอรี่

ตารางการแปลงจาก กิโลแคลอรี่ เป็น จูล

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลแคลอรี่ จูล
1 กิโลแคลอรี่4,186.8 จูล
2 กิโลแคลอรี่8,373.6 จูล
3 กิโลแคลอรี่12,560.4 จูล
4 กิโลแคลอรี่16,747.2 จูล
5 กิโลแคลอรี่20,934 จูล
6 กิโลแคลอรี่25,120.8 จูล
7 กิโลแคลอรี่29,307.6 จูล
8 กิโลแคลอรี่33,494.4 จูล
9 กิโลแคลอรี่37,681.2 จูล
10 กิโลแคลอรี่41,868 จูล
11 กิโลแคลอรี่46,054.8 จูล
12 กิโลแคลอรี่50,241.6 จูล
13 กิโลแคลอรี่54,428.4 จูล
14 กิโลแคลอรี่58,615.2 จูล
15 กิโลแคลอรี่62,802 จูล
16 กิโลแคลอรี่66,988.8 จูล
17 กิโลแคลอรี่71,175.6 จูล
18 กิโลแคลอรี่75,362.4 จูล
19 กิโลแคลอรี่79,549.2 จูล
20 กิโลแคลอรี่83,736 จูล
21 กิโลแคลอรี่87,922.8 จูล
22 กิโลแคลอรี่92,109.6 จูล
23 กิโลแคลอรี่96,296.4 จูล
24 กิโลแคลอรี่100,483.2 จูล
25 กิโลแคลอรี่104,670 จูล
26 กิโลแคลอรี่108,856.8 จูล
27 กิโลแคลอรี่113,043.6 จูล
28 กิโลแคลอรี่117,230.4 จูล
29 กิโลแคลอรี่121,417.2 จูล
30 กิโลแคลอรี่125,604 จูล
31 กิโลแคลอรี่129,790.8 จูล
32 กิโลแคลอรี่133,977.6 จูล
33 กิโลแคลอรี่138,164.4 จูล
34 กิโลแคลอรี่142,351.2 จูล
35 กิโลแคลอรี่146,538 จูล
36 กิโลแคลอรี่150,724.8 จูล
37 กิโลแคลอรี่154,911.6 จูล
38 กิโลแคลอรี่159,098.4 จูล
39 กิโลแคลอรี่163,285.2 จูล
40 กิโลแคลอรี่167,472 จูล
41 กิโลแคลอรี่171,658.8 จูล
42 กิโลแคลอรี่175,845.6 จูล
43 กิโลแคลอรี่180,032.4 จูล
44 กิโลแคลอรี่184,219.2 จูล
45 กิโลแคลอรี่188,406 จูล
46 กิโลแคลอรี่192,592.8 จูล
47 กิโลแคลอรี่196,779.6 จูล
48 กิโลแคลอรี่200,966.4 จูล
49 กิโลแคลอรี่205,153.2 จูล
50 กิโลแคลอรี่209,340 จูล
51 กิโลแคลอรี่213,526.8 จูล
52 กิโลแคลอรี่217,713.6 จูล
53 กิโลแคลอรี่221,900.4 จูล
54 กิโลแคลอรี่226,087.2 จูล
55 กิโลแคลอรี่230,274 จูล
56 กิโลแคลอรี่234,460.8 จูล
57 กิโลแคลอรี่238,647.6 จูล
58 กิโลแคลอรี่242,834.4 จูล
59 กิโลแคลอรี่247,021.2 จูล
60 กิโลแคลอรี่251,208 จูล
61 กิโลแคลอรี่255,394.8 จูล
62 กิโลแคลอรี่259,581.6 จูล
63 กิโลแคลอรี่263,768.4 จูล
64 กิโลแคลอรี่267,955.2 จูล
65 กิโลแคลอรี่272,142 จูล
66 กิโลแคลอรี่276,328.8 จูล
67 กิโลแคลอรี่280,515.6 จูล
68 กิโลแคลอรี่284,702.4 จูล
69 กิโลแคลอรี่288,889.2 จูล
70 กิโลแคลอรี่293,076 จูล
71 กิโลแคลอรี่297,262.8 จูล
72 กิโลแคลอรี่301,449.6 จูล
73 กิโลแคลอรี่305,636.4 จูล
74 กิโลแคลอรี่309,823.2 จูล
75 กิโลแคลอรี่314,010 จูล
76 กิโลแคลอรี่318,196.8 จูล
77 กิโลแคลอรี่322,383.6 จูล
78 กิโลแคลอรี่326,570.4 จูล
79 กิโลแคลอรี่330,757.2 จูล
80 กิโลแคลอรี่334,944 จูล
81 กิโลแคลอรี่339,130.8 จูล
82 กิโลแคลอรี่343,317.6 จูล
83 กิโลแคลอรี่347,504.4 จูล
84 กิโลแคลอรี่351,691.2 จูล
85 กิโลแคลอรี่355,878 จูล
86 กิโลแคลอรี่360,064.8 จูล
87 กิโลแคลอรี่364,251.6 จูล
88 กิโลแคลอรี่368,438.4 จูล
89 กิโลแคลอรี่372,625.2 จูล
90 กิโลแคลอรี่376,812 จูล
91 กิโลแคลอรี่380,998.8 จูล
92 กิโลแคลอรี่385,185.6 จูล
93 กิโลแคลอรี่389,372.4 จูล
94 กิโลแคลอรี่393,559.2 จูล
95 กิโลแคลอรี่397,746 จูล
96 กิโลแคลอรี่401,932.8 จูล
97 กิโลแคลอรี่406,119.6 จูล
98 กิโลแคลอรี่410,306.4 จูล
99 กิโลแคลอรี่414,493.2 จูล
100 กิโลแคลอรี่418,680 จูล

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 กิโลแคลอรี่ = 4,186.8 จูลในหน้านี้
1 กิโลแคลอรี่ = 4,186,800 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 1,000 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 1.163 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 0.001163 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 2.613195 × 10 22 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 3.968320 บีทียูดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 3.969268 × 10 -5 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 3,088.025206 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
1 กิโลแคลอรี่ = 37,056.302479 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม