แปลง แรงเท้าปอนด์ เป็น กิโลแคลอรี่

แปลงแรงเท้าปอนด์ (ft lbf) เป็นกิโลแคลอรี่ (kcal) ใส่ค่าของแรงเท้าปอนด์เพื่อแปลงไปยังกิโลแคลอรี่

1 แรงเท้าปอนด์เท่ากับกี่กิโลแคลอรี่

1 แรงเท้าปอนด์ = 0.000323 กิโลแคลอรี่

สูตรการแปลง

kcal = ft lbf × 0.000323

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลแคลอรี่ (kcal) เป็นแรงเท้าปอนด์ (ft lbf) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร kcal = ft lbf × 0.000323
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร kcal = 1 × 0.000323
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ kcal = 0.000323

ดังนั้น 1 แรงเท้าปอนด์ มีค่าเท่ากับ 0.000323 กิโลแคลอรี่

แปลง แรงเท้าปอนด์ เป็น กิโลแคลอรี่

แรงเท้าปอนด์กิโลแคลอรี่
1 แรงเท้าปอนด์0.000323 กิโลแคลอรี่
2 แรงเท้าปอนด์0.000647 กิโลแคลอรี่
5 แรงเท้าปอนด์0.001619 กิโลแคลอรี่
10 แรงเท้าปอนด์0.003238 กิโลแคลอรี่
20 แรงเท้าปอนด์0.006476 กิโลแคลอรี่
50 แรงเท้าปอนด์0.016191 กิโลแคลอรี่
100 แรงเท้าปอนด์0.032383 กิโลแคลอรี่
500 แรงเท้าปอนด์0.161915 กิโลแคลอรี่
1000 แรงเท้าปอนด์0.323831 กิโลแคลอรี่
5000 แรงเท้าปอนด์1.619157 กิโลแคลอรี่
10000 แรงเท้าปอนด์3.238315 กิโลแคลอรี่
50000 แรงเท้าปอนด์16.191577 กิโลแคลอรี่

แปลง กิโลแคลอรี่ เป็น แรงเท้าปอนด์

กิโลแคลอรี่แรงเท้าปอนด์
1 กิโลแคลอรี่3,088.025206 แรงเท้าปอนด์
2 กิโลแคลอรี่6,176.050413 แรงเท้าปอนด์
5 กิโลแคลอรี่15,440.126032 แรงเท้าปอนด์
10 กิโลแคลอรี่30,880.252065 แรงเท้าปอนด์
20 กิโลแคลอรี่61,760.504131 แรงเท้าปอนด์
50 กิโลแคลอรี่154,401.260329 แรงเท้าปอนด์
100 กิโลแคลอรี่308,802.520659 แรงเท้าปอนด์
500 กิโลแคลอรี่1,544,012.603297 แรงเท้าปอนด์
1000 กิโลแคลอรี่3,088,025.206594 แรงเท้าปอนด์
5000 กิโลแคลอรี่15,440,126.03297 แรงเท้าปอนด์
10000 กิโลแคลอรี่30,880,252.065941 แรงเท้าปอนด์
50000 กิโลแคลอรี่154,401,260.3297 แรงเท้าปอนด์

ตารางการแปลงจาก แรงเท้าปอนด์ เป็น กิโลแคลอรี่

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

แรงเท้าปอนด์ กิโลแคลอรี่
1 แรงเท้าปอนด์0.000323 กิโลแคลอรี่
2 แรงเท้าปอนด์0.000647 กิโลแคลอรี่
3 แรงเท้าปอนด์0.000971 กิโลแคลอรี่
4 แรงเท้าปอนด์0.001295 กิโลแคลอรี่
5 แรงเท้าปอนด์0.001619 กิโลแคลอรี่
6 แรงเท้าปอนด์0.001942 กิโลแคลอรี่
7 แรงเท้าปอนด์0.002266 กิโลแคลอรี่
8 แรงเท้าปอนด์0.002590 กิโลแคลอรี่
9 แรงเท้าปอนด์0.002914 กิโลแคลอรี่
10 แรงเท้าปอนด์0.003238 กิโลแคลอรี่
11 แรงเท้าปอนด์0.003562 กิโลแคลอรี่
12 แรงเท้าปอนด์0.003885 กิโลแคลอรี่
13 แรงเท้าปอนด์0.004209 กิโลแคลอรี่
14 แรงเท้าปอนด์0.004533 กิโลแคลอรี่
15 แรงเท้าปอนด์0.004857 กิโลแคลอรี่
16 แรงเท้าปอนด์0.005181 กิโลแคลอรี่
17 แรงเท้าปอนด์0.005505 กิโลแคลอรี่
18 แรงเท้าปอนด์0.005828 กิโลแคลอรี่
19 แรงเท้าปอนด์0.006152 กิโลแคลอรี่
20 แรงเท้าปอนด์0.006476 กิโลแคลอรี่
21 แรงเท้าปอนด์0.006800 กิโลแคลอรี่
22 แรงเท้าปอนด์0.007124 กิโลแคลอรี่
23 แรงเท้าปอนด์0.007448 กิโลแคลอรี่
24 แรงเท้าปอนด์0.007771 กิโลแคลอรี่
25 แรงเท้าปอนด์0.008095 กิโลแคลอรี่
26 แรงเท้าปอนด์0.008419 กิโลแคลอรี่
27 แรงเท้าปอนด์0.008743 กิโลแคลอรี่
28 แรงเท้าปอนด์0.009067 กิโลแคลอรี่
29 แรงเท้าปอนด์0.009391 กิโลแคลอรี่
30 แรงเท้าปอนด์0.009714 กิโลแคลอรี่
31 แรงเท้าปอนด์0.010038 กิโลแคลอรี่
32 แรงเท้าปอนด์0.010362 กิโลแคลอรี่
33 แรงเท้าปอนด์0.010686 กิโลแคลอรี่
34 แรงเท้าปอนด์0.011010 กิโลแคลอรี่
35 แรงเท้าปอนด์0.011334 กิโลแคลอรี่
36 แรงเท้าปอนด์0.011657 กิโลแคลอรี่
37 แรงเท้าปอนด์0.011981 กิโลแคลอรี่
38 แรงเท้าปอนด์0.012305 กิโลแคลอรี่
39 แรงเท้าปอนด์0.012629 กิโลแคลอรี่
40 แรงเท้าปอนด์0.012953 กิโลแคลอรี่
41 แรงเท้าปอนด์0.013277 กิโลแคลอรี่
42 แรงเท้าปอนด์0.013600 กิโลแคลอรี่
43 แรงเท้าปอนด์0.013924 กิโลแคลอรี่
44 แรงเท้าปอนด์0.014248 กิโลแคลอรี่
45 แรงเท้าปอนด์0.014572 กิโลแคลอรี่
46 แรงเท้าปอนด์0.014896 กิโลแคลอรี่
47 แรงเท้าปอนด์0.015220 กิโลแคลอรี่
48 แรงเท้าปอนด์0.015543 กิโลแคลอรี่
49 แรงเท้าปอนด์0.015867 กิโลแคลอรี่
50 แรงเท้าปอนด์0.016191 กิโลแคลอรี่
51 แรงเท้าปอนด์0.016515 กิโลแคลอรี่
52 แรงเท้าปอนด์0.016839 กิโลแคลอรี่
53 แรงเท้าปอนด์0.017163 กิโลแคลอรี่
54 แรงเท้าปอนด์0.017486 กิโลแคลอรี่
55 แรงเท้าปอนด์0.017810 กิโลแคลอรี่
56 แรงเท้าปอนด์0.018134 กิโลแคลอรี่
57 แรงเท้าปอนด์0.018458 กิโลแคลอรี่
58 แรงเท้าปอนด์0.018782 กิโลแคลอรี่
59 แรงเท้าปอนด์0.019106 กิโลแคลอรี่
60 แรงเท้าปอนด์0.019429 กิโลแคลอรี่
61 แรงเท้าปอนด์0.019753 กิโลแคลอรี่
62 แรงเท้าปอนด์0.020077 กิโลแคลอรี่
63 แรงเท้าปอนด์0.020401 กิโลแคลอรี่
64 แรงเท้าปอนด์0.020725 กิโลแคลอรี่
65 แรงเท้าปอนด์0.021049 กิโลแคลอรี่
66 แรงเท้าปอนด์0.021372 กิโลแคลอรี่
67 แรงเท้าปอนด์0.021696 กิโลแคลอรี่
68 แรงเท้าปอนด์0.022020 กิโลแคลอรี่
69 แรงเท้าปอนด์0.022344 กิโลแคลอรี่
70 แรงเท้าปอนด์0.022668 กิโลแคลอรี่
71 แรงเท้าปอนด์0.022992 กิโลแคลอรี่
72 แรงเท้าปอนด์0.023315 กิโลแคลอรี่
73 แรงเท้าปอนด์0.023639 กิโลแคลอรี่
74 แรงเท้าปอนด์0.023963 กิโลแคลอรี่
75 แรงเท้าปอนด์0.024287 กิโลแคลอรี่
76 แรงเท้าปอนด์0.024611 กิโลแคลอรี่
77 แรงเท้าปอนด์0.024935 กิโลแคลอรี่
78 แรงเท้าปอนด์0.025258 กิโลแคลอรี่
79 แรงเท้าปอนด์0.025582 กิโลแคลอรี่
80 แรงเท้าปอนด์0.025906 กิโลแคลอรี่
81 แรงเท้าปอนด์0.026230 กิโลแคลอรี่
82 แรงเท้าปอนด์0.026554 กิโลแคลอรี่
83 แรงเท้าปอนด์0.026878 กิโลแคลอรี่
84 แรงเท้าปอนด์0.027201 กิโลแคลอรี่
85 แรงเท้าปอนด์0.027525 กิโลแคลอรี่
86 แรงเท้าปอนด์0.027849 กิโลแคลอรี่
87 แรงเท้าปอนด์0.028173 กิโลแคลอรี่
88 แรงเท้าปอนด์0.028497 กิโลแคลอรี่
89 แรงเท้าปอนด์0.028821 กิโลแคลอรี่
90 แรงเท้าปอนด์0.029144 กิโลแคลอรี่
91 แรงเท้าปอนด์0.029468 กิโลแคลอรี่
92 แรงเท้าปอนด์0.029792 กิโลแคลอรี่
93 แรงเท้าปอนด์0.030116 กิโลแคลอรี่
94 แรงเท้าปอนด์0.030440 กิโลแคลอรี่
95 แรงเท้าปอนด์0.030763 กิโลแคลอรี่
96 แรงเท้าปอนด์0.031087 กิโลแคลอรี่
97 แรงเท้าปอนด์0.031411 กิโลแคลอรี่
98 แรงเท้าปอนด์0.031735 กิโลแคลอรี่
99 แรงเท้าปอนด์0.032059 กิโลแคลอรี่
100 แรงเท้าปอนด์0.032383 กิโลแคลอรี่

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 แรงเท้าปอนด์ = 1.355817 จูลดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 1,355.817948 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.323831 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.000323 กิโลแคลอรี่ในหน้านี้
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.000376 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 3.766160 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 8.462350 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.001285 บีทียูดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 1.285374 × 10 -8 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 12 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม