แปลง แรงเท้าปอนด์ เป็น กิโลจูล

แปลงแรงเท้าปอนด์ (ft lbf) เป็นกิโลจูล (kJ) ใส่ค่าของแรงเท้าปอนด์เพื่อแปลงไปยังกิโลจูล

1 แรงเท้าปอนด์เท่ากับกี่กิโลจูล

1 แรงเท้าปอนด์ = 1,355.817948 กิโลจูล

สูตรการแปลง

kJ = ft lbf × 1,355.817948

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลจูล (kJ) เป็นแรงเท้าปอนด์ (ft lbf) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร kJ = ft lbf × 1,355.817948
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร kJ = 1 × 1,355.817948
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ kJ = 1,355.817948

ดังนั้น 1 แรงเท้าปอนด์ มีค่าเท่ากับ 1,355.817948 กิโลจูล

แปลง แรงเท้าปอนด์ เป็น กิโลจูล

แรงเท้าปอนด์กิโลจูล
1 แรงเท้าปอนด์1,355.817948 กิโลจูล
2 แรงเท้าปอนด์2,711.635896 กิโลจูล
5 แรงเท้าปอนด์6,779.089741 กิโลจูล
10 แรงเท้าปอนด์13,558.179483 กิโลจูล
20 แรงเท้าปอนด์27,116.358966 กิโลจูล
50 แรงเท้าปอนด์67,790.897416 กิโลจูล
100 แรงเท้าปอนด์135,581.794833 กิโลจูล
500 แรงเท้าปอนด์677,908.974165 กิโลจูล
1000 แรงเท้าปอนด์1,355,817.948331 กิโลจูล
5000 แรงเท้าปอนด์6,779,089.741657 กิโลจูล
10000 แรงเท้าปอนด์13,558,179.483314 กิโลจูล
50000 แรงเท้าปอนด์67,790,897.41657 กิโลจูล

แปลง กิโลจูล เป็น แรงเท้าปอนด์

กิโลจูลแรงเท้าปอนด์
1 กิโลจูล0.000737 แรงเท้าปอนด์
2 กิโลจูล0.001475 แรงเท้าปอนด์
5 กิโลจูล0.003687 แรงเท้าปอนด์
10 กิโลจูล0.007375 แรงเท้าปอนด์
20 กิโลจูล0.014751 แรงเท้าปอนด์
50 กิโลจูล0.036878 แรงเท้าปอนด์
100 กิโลจูล0.073756 แรงเท้าปอนด์
500 กิโลจูล0.368781 แรงเท้าปอนด์
1000 กิโลจูล0.737562 แรงเท้าปอนด์
5000 กิโลจูล3.687810 แรงเท้าปอนด์
10000 กิโลจูล7.375621 แรงเท้าปอนด์
50000 กิโลจูล36.878107 แรงเท้าปอนด์

ตารางการแปลงจาก แรงเท้าปอนด์ เป็น กิโลจูล

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

แรงเท้าปอนด์ กิโลจูล
1 แรงเท้าปอนด์1,355.817948 กิโลจูล
2 แรงเท้าปอนด์2,711.635896 กิโลจูล
3 แรงเท้าปอนด์4,067.453844 กิโลจูล
4 แรงเท้าปอนด์5,423.271793 กิโลจูล
5 แรงเท้าปอนด์6,779.089741 กิโลจูล
6 แรงเท้าปอนด์8,134.907689 กิโลจูล
7 แรงเท้าปอนด์9,490.725638 กิโลจูล
8 แรงเท้าปอนด์10,846.543586 กิโลจูล
9 แรงเท้าปอนด์12,202.361534 กิโลจูล
10 แรงเท้าปอนด์13,558.179483 กิโลจูล
11 แรงเท้าปอนด์14,913.997431 กิโลจูล
12 แรงเท้าปอนด์16,269.815379 กิโลจูล
13 แรงเท้าปอนด์17,625.633328 กิโลจูล
14 แรงเท้าปอนด์18,981.451276 กิโลจูล
15 แรงเท้าปอนด์20,337.269224 กิโลจูล
16 แรงเท้าปอนด์21,693.087173 กิโลจูล
17 แรงเท้าปอนด์23,048.905121 กิโลจูล
18 แรงเท้าปอนด์24,404.723069 กิโลจูล
19 แรงเท้าปอนด์25,760.541018 กิโลจูล
20 แรงเท้าปอนด์27,116.358966 กิโลจูล
21 แรงเท้าปอนด์28,472.176914 กิโลจูล
22 แรงเท้าปอนด์29,827.994863 กิโลจูล
23 แรงเท้าปอนด์31,183.812811 กิโลจูล
24 แรงเท้าปอนด์32,539.630759 กิโลจูล
25 แรงเท้าปอนด์33,895.448708 กิโลจูล
26 แรงเท้าปอนด์35,251.266656 กิโลจูล
27 แรงเท้าปอนด์36,607.084604 กิโลจูล
28 แรงเท้าปอนด์37,962.902553 กิโลจูล
29 แรงเท้าปอนด์39,318.720501 กิโลจูล
30 แรงเท้าปอนด์40,674.538449 กิโลจูล
31 แรงเท้าปอนด์42,030.356398 กิโลจูล
32 แรงเท้าปอนด์43,386.174346 กิโลจูล
33 แรงเท้าปอนด์44,741.992294 กิโลจูล
34 แรงเท้าปอนด์46,097.810243 กิโลจูล
35 แรงเท้าปอนด์47,453.628191 กิโลจูล
36 แรงเท้าปอนด์48,809.446139 กิโลจูล
37 แรงเท้าปอนด์50,165.264088 กิโลจูล
38 แรงเท้าปอนด์51,521.082036 กิโลจูล
39 แรงเท้าปอนด์52,876.899984 กิโลจูล
40 แรงเท้าปอนด์54,232.717933 กิโลจูล
41 แรงเท้าปอนด์55,588.535881 กิโลจูล
42 แรงเท้าปอนด์56,944.353829 กิโลจูล
43 แรงเท้าปอนด์58,300.171778 กิโลจูล
44 แรงเท้าปอนด์59,655.989726 กิโลจูล
45 แรงเท้าปอนด์61,011.807674 กิโลจูล
46 แรงเท้าปอนด์62,367.625623 กิโลจูล
47 แรงเท้าปอนด์63,723.443571 กิโลจูล
48 แรงเท้าปอนด์65,079.261519 กิโลจูล
49 แรงเท้าปอนด์66,435.079468 กิโลจูล
50 แรงเท้าปอนด์67,790.897416 กิโลจูล
51 แรงเท้าปอนด์69,146.715364 กิโลจูล
52 แรงเท้าปอนด์70,502.533313 กิโลจูล
53 แรงเท้าปอนด์71,858.351261 กิโลจูล
54 แรงเท้าปอนด์73,214.169209 กิโลจูล
55 แรงเท้าปอนด์74,569.987158 กิโลจูล
56 แรงเท้าปอนด์75,925.805106 กิโลจูล
57 แรงเท้าปอนด์77,281.623054 กิโลจูล
58 แรงเท้าปอนด์78,637.441003 กิโลจูล
59 แรงเท้าปอนด์79,993.258951 กิโลจูล
60 แรงเท้าปอนด์81,349.076899 กิโลจูล
61 แรงเท้าปอนด์82,704.894848 กิโลจูล
62 แรงเท้าปอนด์84,060.712796 กิโลจูล
63 แรงเท้าปอนด์85,416.530744 กิโลจูล
64 แรงเท้าปอนด์86,772.348693 กิโลจูล
65 แรงเท้าปอนด์88,128.166641 กิโลจูล
66 แรงเท้าปอนด์89,483.984589 กิโลจูล
67 แรงเท้าปอนด์90,839.802538 กิโลจูล
68 แรงเท้าปอนด์92,195.620486 กิโลจูล
69 แรงเท้าปอนด์93,551.438434 กิโลจูล
70 แรงเท้าปอนด์94,907.256383 กิโลจูล
71 แรงเท้าปอนด์96,263.074331 กิโลจูล
72 แรงเท้าปอนด์97,618.892279 กิโลจูล
73 แรงเท้าปอนด์98,974.710228 กิโลจูล
74 แรงเท้าปอนด์100,330.528176 กิโลจูล
75 แรงเท้าปอนด์101,686.346124 กิโลจูล
76 แรงเท้าปอนด์103,042.164073 กิโลจูล
77 แรงเท้าปอนด์104,397.982021 กิโลจูล
78 แรงเท้าปอนด์105,753.799969 กิโลจูล
79 แรงเท้าปอนด์107,109.617918 กิโลจูล
80 แรงเท้าปอนด์108,465.435866 กิโลจูล
81 แรงเท้าปอนด์109,821.253814 กิโลจูล
82 แรงเท้าปอนด์111,177.071763 กิโลจูล
83 แรงเท้าปอนด์112,532.889711 กิโลจูล
84 แรงเท้าปอนด์113,888.707659 กิโลจูล
85 แรงเท้าปอนด์115,244.525608 กิโลจูล
86 แรงเท้าปอนด์116,600.343556 กิโลจูล
87 แรงเท้าปอนด์117,956.161504 กิโลจูล
88 แรงเท้าปอนด์119,311.979453 กิโลจูล
89 แรงเท้าปอนด์120,667.797401 กิโลจูล
90 แรงเท้าปอนด์122,023.615349 กิโลจูล
91 แรงเท้าปอนด์123,379.433298 กิโลจูล
92 แรงเท้าปอนด์124,735.251246 กิโลจูล
93 แรงเท้าปอนด์126,091.069194 กิโลจูล
94 แรงเท้าปอนด์127,446.887143 กิโลจูล
95 แรงเท้าปอนด์128,802.705091 กิโลจูล
96 แรงเท้าปอนด์130,158.523039 กิโลจูล
97 แรงเท้าปอนด์131,514.340988 กิโลจูล
98 แรงเท้าปอนด์132,870.158936 กิโลจูล
99 แรงเท้าปอนด์134,225.976884 กิโลจูล
100 แรงเท้าปอนด์135,581.794833 กิโลจูล

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 แรงเท้าปอนด์ = 1.355817 จูลดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 1,355.817948 กิโลจูลในหน้านี้
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.323831 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.000323 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.000376 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 3.766160 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 8.462350 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 0.001285 บีทียูดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 1.285374 × 10 -8 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 แรงเท้าปอนด์ = 12 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม