แปลง จูล เป็น อิเล็กตรอนโวลต์

แปลงจูล (J) เป็นอิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ใส่ค่าของจูลเพื่อแปลงไปยังอิเล็กตรอนโวลต์

1 จูลเท่ากับกี่อิเล็กตรอนโวลต์

1 จูล = 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์

สูตรการแปลง

eV = J × 6.241509 × 10 18

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากอิเล็กตรอนโวลต์ (eV) เป็นจูล (J) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร eV = J × 6.241509 × 10 18
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร eV = 1 × 6.241509 × 10 18
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ eV = 6.241509 × 10 18

ดังนั้น 1 จูล มีค่าเท่ากับ 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์

แปลง จูล เป็น อิเล็กตรอนโวลต์

จูลอิเล็กตรอนโวลต์
1 จูล6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์
2 จูล1.248301 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
5 จูล3.120754 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
10 จูล6.241509 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
20 จูล1.248301 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
50 จูล3.120754 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
100 จูล6.241509 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
500 จูล3.120754 × 10 21 อิเล็กตรอนโวลต์
1000 จูล6.241509 × 10 21 อิเล็กตรอนโวลต์
5000 จูล3.120754 × 10 22 อิเล็กตรอนโวลต์
10000 จูล6.241509 × 10 22 อิเล็กตรอนโวลต์
50000 จูล3.120754 × 10 23 อิเล็กตรอนโวลต์

แปลง อิเล็กตรอนโวลต์ เป็น จูล

อิเล็กตรอนโวลต์จูล
1 อิเล็กตรอนโวลต์1.602176 × 10 -19 จูล
2 อิเล็กตรอนโวลต์3.204353 × 10 -19 จูล
5 อิเล็กตรอนโวลต์8.010882 × 10 -19 จูล
10 อิเล็กตรอนโวลต์1.602176 × 10 -18 จูล
20 อิเล็กตรอนโวลต์3.204353 × 10 -18 จูล
50 อิเล็กตรอนโวลต์8.010882 × 10 -18 จูล
100 อิเล็กตรอนโวลต์1.602176 × 10 -17 จูล
500 อิเล็กตรอนโวลต์8.010882 × 10 -17 จูล
1000 อิเล็กตรอนโวลต์1.602176 × 10 -16 จูล
5000 อิเล็กตรอนโวลต์8.010882 × 10 -16 จูล
10000 อิเล็กตรอนโวลต์1.602176 × 10 -15 จูล
50000 อิเล็กตรอนโวลต์8.010882 × 10 -15 จูล

ตารางการแปลงจาก จูล เป็น อิเล็กตรอนโวลต์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จูล อิเล็กตรอนโวลต์
1 จูล6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์
2 จูล1.248301 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
3 จูล1.872452 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
4 จูล2.496603 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
5 จูล3.120754 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
6 จูล3.744905 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
7 จูล4.369056 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
8 จูล4.993207 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
9 จูล5.617358 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
10 จูล6.241509 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
11 จูล6.865660 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
12 จูล7.489811 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
13 จูล8.113962 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
14 จูล8.738113 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
15 จูล9.362264 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
16 จูล9.986414 × 10 19 อิเล็กตรอนโวลต์
17 จูล1.061056 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
18 จูล1.123471 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
19 จูล1.185886 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
20 จูล1.248301 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
21 จูล1.310716 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
22 จูล1.373132 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
23 จูล1.435547 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
24 จูล1.497962 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
25 จูล1.560377 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
26 จูล1.622792 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
27 จูล1.685207 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
28 จูล1.747622 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
29 จูล1.810037 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
30 จูล1.872452 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
31 จูล1.934867 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
32 จูล1.997282 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
33 จูล2.059698 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
34 จูล2.122113 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
35 จูล2.184528 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
36 จูล2.246943 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
37 จูล2.309358 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
38 จูล2.371773 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
39 จูล2.434188 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
40 จูล2.496603 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
41 จูล2.559018 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
42 จูล2.621433 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
43 จูล2.683849 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
44 จูล2.746264 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
45 จูล2.808679 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
46 จูล2.871094 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
47 จูล2.933509 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
48 จูล2.995924 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
49 จูล3.058339 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
50 จูล3.120754 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
51 จูล3.183169 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
52 จูล3.245584 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
53 จูล3.307999 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
54 จูล3.370415 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
55 จูล3.432830 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
56 จูล3.495245 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
57 จูล3.557660 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
58 จูล3.620075 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
59 จูล3.682490 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
60 จูล3.744905 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
61 จูล3.807320 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
62 จูล3.869735 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
63 จูล3.932150 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
64 จูล3.994565 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
65 จูล4.056981 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
66 จูล4.119396 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
67 จูล4.181811 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
68 จูล4.244226 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
69 จูล4.306641 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
70 จูล4.369056 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
71 จูล4.431471 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
72 จูล4.493886 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
73 จูล4.556301 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
74 จูล4.618716 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
75 จูล4.681132 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
76 จูล4.743547 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
77 จูล4.805962 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
78 จูล4.868377 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
79 จูล4.930792 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
80 จูล4.993207 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
81 จูล5.055622 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
82 จูล5.118037 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
83 จูล5.180452 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
84 จูล5.242867 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
85 จูล5.305282 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
86 จูล5.367698 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
87 จูล5.430113 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
88 จูล5.492528 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
89 จูล5.554943 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
90 จูล5.617358 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
91 จูล5.679773 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
92 จูล5.742188 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
93 จูล5.804603 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
94 จูล5.867018 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
95 จูล5.929433 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
96 จูล5.991848 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
97 จูล6.054264 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
98 จูล6.116679 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
99 จูล6.179094 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์
100 จูล6.241509 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

1 จูล = 1,000 กิโลจูลดูการคำนวณ
1 จูล = 0.238845 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000238 กิโลแคลอรี่ดูการคำนวณ
1 จูล = 0.000277 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 2.777777 × 10 -7 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
1 จูล = 6.241509 × 10 18 อิเล็กตรอนโวลต์ในหน้านี้
1 จูล = 0.000947 บีทียูดูการคำนวณ
1 จูล = 9.480434 × 10 -9 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
1 จูล = 0.737562 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
1 จูล = 8.850745 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม