แปลง 36 จูล เป็น กิโลแคลอรี่

แปลงจูล (J) เป็นกิโลแคลอรี่ (kcal) ใส่ค่าของจูลเพื่อแปลงไปยังกิโลแคลอรี่

36 จูลเท่ากับกี่กิโลแคลอรี่

36 จูล = 0.008598 กิโลแคลอรี่

สูตรการแปลง

kcal = J × 0.000238

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลแคลอรี่ (kcal) เป็นจูล (J) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร kcal = J × 0.000238
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร kcal = 36 × 0.000238
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ kcal = 0.008598

ดังนั้น 36 จูล มีค่าเท่ากับ 0.008598 กิโลแคลอรี่

แปลง จูล เป็น กิโลแคลอรี่

จูลกิโลแคลอรี่
1 จูล0.000238 กิโลแคลอรี่
2 จูล0.000477 กิโลแคลอรี่
5 จูล0.001194 กิโลแคลอรี่
10 จูล0.002388 กิโลแคลอรี่
20 จูล0.004776 กิโลแคลอรี่
50 จูล0.011942 กิโลแคลอรี่
100 จูล0.023884 กิโลแคลอรี่
500 จูล0.119422 กิโลแคลอรี่
1000 จูล0.238845 กิโลแคลอรี่
5000 จูล1.194229 กิโลแคลอรี่
10000 จูล2.388458 กิโลแคลอรี่
50000 จูล11.942294 กิโลแคลอรี่

แปลง กิโลแคลอรี่ เป็น จูล

กิโลแคลอรี่จูล
1 กิโลแคลอรี่4,186.8 จูล
2 กิโลแคลอรี่8,373.6 จูล
5 กิโลแคลอรี่20,934 จูล
10 กิโลแคลอรี่41,868 จูล
20 กิโลแคลอรี่83,736 จูล
50 กิโลแคลอรี่209,340 จูล
100 กิโลแคลอรี่418,680 จูล
500 กิโลแคลอรี่2,093,400 จูล
1000 กิโลแคลอรี่4,186,800 จูล
5000 กิโลแคลอรี่20,934,000 จูล
10000 กิโลแคลอรี่41,868,000 จูล
50000 กิโลแคลอรี่209,340,000 จูล

ตารางการแปลงจาก จูล เป็น กิโลแคลอรี่

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จูล กิโลแคลอรี่
1 จูล0.000238 กิโลแคลอรี่
2 จูล0.000477 กิโลแคลอรี่
3 จูล0.000716 กิโลแคลอรี่
4 จูล0.000955 กิโลแคลอรี่
5 จูล0.001194 กิโลแคลอรี่
6 จูล0.001433 กิโลแคลอรี่
7 จูล0.001671 กิโลแคลอรี่
8 จูล0.001910 กิโลแคลอรี่
9 จูล0.002149 กิโลแคลอรี่
10 จูล0.002388 กิโลแคลอรี่
11 จูล0.002627 กิโลแคลอรี่
12 จูล0.002866 กิโลแคลอรี่
13 จูล0.003104 กิโลแคลอรี่
14 จูล0.003343 กิโลแคลอรี่
15 จูล0.003582 กิโลแคลอรี่
16 จูล0.003821 กิโลแคลอรี่
17 จูล0.004060 กิโลแคลอรี่
18 จูล0.004299 กิโลแคลอรี่
19 จูล0.004538 กิโลแคลอรี่
20 จูล0.004776 กิโลแคลอรี่
21 จูล0.005015 กิโลแคลอรี่
22 จูล0.005254 กิโลแคลอรี่
23 จูล0.005493 กิโลแคลอรี่
24 จูล0.005732 กิโลแคลอรี่
25 จูล0.005971 กิโลแคลอรี่
26 จูล0.006209 กิโลแคลอรี่
27 จูล0.006448 กิโลแคลอรี่
28 จูล0.006687 กิโลแคลอรี่
29 จูล0.006926 กิโลแคลอรี่
30 จูล0.007165 กิโลแคลอรี่
31 จูล0.007404 กิโลแคลอรี่
32 จูล0.007643 กิโลแคลอรี่
33 จูล0.007881 กิโลแคลอรี่
34 จูล0.008120 กิโลแคลอรี่
35 จูล0.008359 กิโลแคลอรี่
37 จูล0.008837 กิโลแคลอรี่
38 จูล0.009076 กิโลแคลอรี่
39 จูล0.009314 กิโลแคลอรี่
40 จูล0.009553 กิโลแคลอรี่
41 จูล0.009792 กิโลแคลอรี่
42 จูล0.010031 กิโลแคลอรี่
43 จูล0.010270 กิโลแคลอรี่
44 จูล0.010509 กิโลแคลอรี่
45 จูล0.010748 กิโลแคลอรี่
46 จูล0.010986 กิโลแคลอรี่
47 จูล0.011225 กิโลแคลอรี่
48 จูล0.011464 กิโลแคลอรี่
49 จูล0.011703 กิโลแคลอรี่
50 จูล0.011942 กิโลแคลอรี่
51 จูล0.012181 กิโลแคลอรี่
52 จูล0.012419 กิโลแคลอรี่
53 จูล0.012658 กิโลแคลอรี่
54 จูล0.012897 กิโลแคลอรี่
55 จูล0.013136 กิโลแคลอรี่
56 จูล0.013375 กิโลแคลอรี่
57 จูล0.013614 กิโลแคลอรี่
58 จูล0.013853 กิโลแคลอรี่
59 จูล0.014091 กิโลแคลอรี่
60 จูล0.014330 กิโลแคลอรี่
61 จูล0.014569 กิโลแคลอรี่
62 จูล0.014808 กิโลแคลอรี่
63 จูล0.015047 กิโลแคลอรี่
64 จูล0.015286 กิโลแคลอรี่
65 จูล0.015524 กิโลแคลอรี่
66 จูล0.015763 กิโลแคลอรี่
67 จูล0.016002 กิโลแคลอรี่
68 จูล0.016241 กิโลแคลอรี่
69 จูล0.016480 กิโลแคลอรี่
70 จูล0.016719 กิโลแคลอรี่
71 จูล0.016958 กิโลแคลอรี่
72 จูล0.017196 กิโลแคลอรี่
73 จูล0.017435 กิโลแคลอรี่
74 จูล0.017674 กิโลแคลอรี่
75 จูล0.017913 กิโลแคลอรี่
76 จูล0.018152 กิโลแคลอรี่
77 จูล0.018391 กิโลแคลอรี่
78 จูล0.018629 กิโลแคลอรี่
79 จูล0.018868 กิโลแคลอรี่
80 จูล0.019107 กิโลแคลอรี่
81 จูล0.019346 กิโลแคลอรี่
82 จูล0.019585 กิโลแคลอรี่
83 จูล0.019824 กิโลแคลอรี่
84 จูล0.020063 กิโลแคลอรี่
85 จูล0.020301 กิโลแคลอรี่
86 จูล0.020540 กิโลแคลอรี่
87 จูล0.020779 กิโลแคลอรี่
88 จูล0.021018 กิโลแคลอรี่
89 จูล0.021257 กิโลแคลอรี่
90 จูล0.021496 กิโลแคลอรี่
91 จูล0.021734 กิโลแคลอรี่
92 จูล0.021973 กิโลแคลอรี่
93 จูล0.022212 กิโลแคลอรี่
94 จูล0.022451 กิโลแคลอรี่
95 จูล0.022690 กิโลแคลอรี่
96 จูล0.022929 กิโลแคลอรี่
97 จูล0.023168 กิโลแคลอรี่
98 จูล0.023406 กิโลแคลอรี่
99 จูล0.023645 กิโลแคลอรี่
100 จูล0.023884 กิโลแคลอรี่

แปลงไปยังหน่วยของพลังงานอื่นๆ

36 จูล = 36,000 กิโลจูลดูการคำนวณ
36 จูล = 8.598452 กรัมแคลอรี่ดูการคำนวณ
36 จูล = 0.008598 กิโลแคลอรี่ในหน้านี้
36 จูล = 0.01 วัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
36 จูล = 1.0 × 10 -5 กิโลวัตต์ชั่วโมงดูการคำนวณ
36 จูล = 2.246943 × 10 20 อิเล็กตรอนโวลต์ดูการคำนวณ
36 จูล = 0.034121 บีทียูดูการคำนวณ
36 จูล = 3.412956 × 10 -7 สหรัฐอเมริกา thermดูการคำนวณ
36 จูล = 26.552237 แรงเท้าปอนด์ดูการคำนวณ
36 จูล = 318.626848 แรงนิ้วปอนด์ดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม