แปลง จ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

แปลงปีศักราชจาก จุลศักราช (จ.ศ.) เป็น ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) ใส่ค่าของ จ.ศ. เพื่อแปลงไปยัง ฮ.ศ.

ปี จ.ศ. 1385 เท่ากับ ฮ.ศ. เท่าไหร่

จ.ศ. 1385 = ฮ.ศ. 1444
จุลศักราช 1385 เท่ากับ ฮิจเราะห์ศักราช 1444

สูตรการแปลง

ฮ.ศ. = จ.ศ. + 59

การแปลงจาก จ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

เพื่อแปลงจาก จ.ศ. เป็น ฮ.ศ. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ฮ.ศ. = จ.ศ. + 59
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ฮ.ศ. = 1385 + 59
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ฮ.ศ. = 1444

ดังนั้น จ.ศ. 1385 เท่ากับ ฮ.ศ. 1444

ตารางการแปลงจาก จ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จุลศักราช (จ.ศ.) ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.)
จ.ศ. 1385ฮ.ศ. 1444
จ.ศ. 1384ฮ.ศ. 1443
จ.ศ. 1383ฮ.ศ. 1442
จ.ศ. 1382ฮ.ศ. 1441
จ.ศ. 1381ฮ.ศ. 1440
จ.ศ. 1380ฮ.ศ. 1439
จ.ศ. 1379ฮ.ศ. 1438
จ.ศ. 1378ฮ.ศ. 1437
จ.ศ. 1377ฮ.ศ. 1436
จ.ศ. 1376ฮ.ศ. 1435
จ.ศ. 1375ฮ.ศ. 1434
จ.ศ. 1374ฮ.ศ. 1433
จ.ศ. 1373ฮ.ศ. 1432
จ.ศ. 1372ฮ.ศ. 1431
จ.ศ. 1371ฮ.ศ. 1430
จ.ศ. 1370ฮ.ศ. 1429
จ.ศ. 1369ฮ.ศ. 1428
จ.ศ. 1368ฮ.ศ. 1427
จ.ศ. 1367ฮ.ศ. 1426
จ.ศ. 1366ฮ.ศ. 1425
จ.ศ. 1365ฮ.ศ. 1424
จ.ศ. 1364ฮ.ศ. 1423
จ.ศ. 1363ฮ.ศ. 1422
จ.ศ. 1362ฮ.ศ. 1421
จ.ศ. 1361ฮ.ศ. 1420
จ.ศ. 1360ฮ.ศ. 1419
จ.ศ. 1359ฮ.ศ. 1418
จ.ศ. 1358ฮ.ศ. 1417
จ.ศ. 1357ฮ.ศ. 1416
จ.ศ. 1356ฮ.ศ. 1415
จ.ศ. 1355ฮ.ศ. 1414
จ.ศ. 1354ฮ.ศ. 1413
จ.ศ. 1353ฮ.ศ. 1412
จ.ศ. 1352ฮ.ศ. 1411
จ.ศ. 1351ฮ.ศ. 1410
จ.ศ. 1350ฮ.ศ. 1409
จ.ศ. 1349ฮ.ศ. 1408
จ.ศ. 1348ฮ.ศ. 1407
จ.ศ. 1347ฮ.ศ. 1406
จ.ศ. 1346ฮ.ศ. 1405
จ.ศ. 1345ฮ.ศ. 1404
จ.ศ. 1344ฮ.ศ. 1403
จ.ศ. 1343ฮ.ศ. 1402
จ.ศ. 1342ฮ.ศ. 1401
จ.ศ. 1341ฮ.ศ. 1400
จ.ศ. 1340ฮ.ศ. 1399
จ.ศ. 1339ฮ.ศ. 1398
จ.ศ. 1338ฮ.ศ. 1397
จ.ศ. 1337ฮ.ศ. 1396
จ.ศ. 1336ฮ.ศ. 1395
จ.ศ. 1335ฮ.ศ. 1394
จ.ศ. 1334ฮ.ศ. 1393
จ.ศ. 1333ฮ.ศ. 1392
จ.ศ. 1332ฮ.ศ. 1391
จ.ศ. 1331ฮ.ศ. 1390
จ.ศ. 1330ฮ.ศ. 1389
จ.ศ. 1329ฮ.ศ. 1388
จ.ศ. 1328ฮ.ศ. 1387
จ.ศ. 1327ฮ.ศ. 1386
จ.ศ. 1326ฮ.ศ. 1385
จ.ศ. 1325ฮ.ศ. 1384
จ.ศ. 1324ฮ.ศ. 1383
จ.ศ. 1323ฮ.ศ. 1382
จ.ศ. 1322ฮ.ศ. 1381
จ.ศ. 1321ฮ.ศ. 1380
จ.ศ. 1320ฮ.ศ. 1379
จ.ศ. 1319ฮ.ศ. 1378
จ.ศ. 1318ฮ.ศ. 1377
จ.ศ. 1317ฮ.ศ. 1376
จ.ศ. 1316ฮ.ศ. 1375
จ.ศ. 1315ฮ.ศ. 1374
จ.ศ. 1314ฮ.ศ. 1373
จ.ศ. 1313ฮ.ศ. 1372
จ.ศ. 1312ฮ.ศ. 1371
จ.ศ. 1311ฮ.ศ. 1370
จ.ศ. 1310ฮ.ศ. 1369
จ.ศ. 1309ฮ.ศ. 1368
จ.ศ. 1308ฮ.ศ. 1367
จ.ศ. 1307ฮ.ศ. 1366
จ.ศ. 1306ฮ.ศ. 1365
จ.ศ. 1305ฮ.ศ. 1364
จ.ศ. 1304ฮ.ศ. 1363
จ.ศ. 1303ฮ.ศ. 1362
จ.ศ. 1302ฮ.ศ. 1361
จ.ศ. 1301ฮ.ศ. 1360
จ.ศ. 1300ฮ.ศ. 1359
จ.ศ. 1299ฮ.ศ. 1358
จ.ศ. 1298ฮ.ศ. 1357
จ.ศ. 1297ฮ.ศ. 1356
จ.ศ. 1296ฮ.ศ. 1355
จ.ศ. 1295ฮ.ศ. 1354
จ.ศ. 1294ฮ.ศ. 1353
จ.ศ. 1293ฮ.ศ. 1352
จ.ศ. 1292ฮ.ศ. 1351
จ.ศ. 1291ฮ.ศ. 1350
จ.ศ. 1290ฮ.ศ. 1349
จ.ศ. 1289ฮ.ศ. 1348
จ.ศ. 1288ฮ.ศ. 1347
จ.ศ. 1287ฮ.ศ. 1346
จ.ศ. 1286ฮ.ศ. 1345

แปลง จ.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

จ.ศ. 1385 = ค.ศ. 2023ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = พ.ศ. 2566ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ร.ศ. 242ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ม.ศ. 1945ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ฮ.ศ. 1444หน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม