แปลง จ.ศ. เป็น ร.ศ.

แปลงปีศักราชจาก จุลศักราช (จ.ศ.) เป็น รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ใส่ค่าของ จ.ศ. เพื่อแปลงไปยัง ร.ศ.

ปี จ.ศ. 1385 เท่ากับ ร.ศ. เท่าไหร่

จ.ศ. 1385 = ร.ศ. 242
จุลศักราช 1385 เท่ากับ รัตนโกสินทรศก 242

สูตรการแปลง

ร.ศ. = จ.ศ. - 1143

การแปลงจาก จ.ศ. เป็น ร.ศ.

เพื่อแปลงจาก จ.ศ. เป็น ร.ศ. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ร.ศ. = จ.ศ. - 1143
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ร.ศ. = 1385 - 1143
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ร.ศ. = 242

ดังนั้น จ.ศ. 1385 เท่ากับ ร.ศ. 242

ตารางการแปลงจาก จ.ศ. เป็น ร.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จุลศักราช (จ.ศ.) รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
จ.ศ. 1385ร.ศ. 242
จ.ศ. 1384ร.ศ. 241
จ.ศ. 1383ร.ศ. 240
จ.ศ. 1382ร.ศ. 239
จ.ศ. 1381ร.ศ. 238
จ.ศ. 1380ร.ศ. 237
จ.ศ. 1379ร.ศ. 236
จ.ศ. 1378ร.ศ. 235
จ.ศ. 1377ร.ศ. 234
จ.ศ. 1376ร.ศ. 233
จ.ศ. 1375ร.ศ. 232
จ.ศ. 1374ร.ศ. 231
จ.ศ. 1373ร.ศ. 230
จ.ศ. 1372ร.ศ. 229
จ.ศ. 1371ร.ศ. 228
จ.ศ. 1370ร.ศ. 227
จ.ศ. 1369ร.ศ. 226
จ.ศ. 1368ร.ศ. 225
จ.ศ. 1367ร.ศ. 224
จ.ศ. 1366ร.ศ. 223
จ.ศ. 1365ร.ศ. 222
จ.ศ. 1364ร.ศ. 221
จ.ศ. 1363ร.ศ. 220
จ.ศ. 1362ร.ศ. 219
จ.ศ. 1361ร.ศ. 218
จ.ศ. 1360ร.ศ. 217
จ.ศ. 1359ร.ศ. 216
จ.ศ. 1358ร.ศ. 215
จ.ศ. 1357ร.ศ. 214
จ.ศ. 1356ร.ศ. 213
จ.ศ. 1355ร.ศ. 212
จ.ศ. 1354ร.ศ. 211
จ.ศ. 1353ร.ศ. 210
จ.ศ. 1352ร.ศ. 209
จ.ศ. 1351ร.ศ. 208
จ.ศ. 1350ร.ศ. 207
จ.ศ. 1349ร.ศ. 206
จ.ศ. 1348ร.ศ. 205
จ.ศ. 1347ร.ศ. 204
จ.ศ. 1346ร.ศ. 203
จ.ศ. 1345ร.ศ. 202
จ.ศ. 1344ร.ศ. 201
จ.ศ. 1343ร.ศ. 200
จ.ศ. 1342ร.ศ. 199
จ.ศ. 1341ร.ศ. 198
จ.ศ. 1340ร.ศ. 197
จ.ศ. 1339ร.ศ. 196
จ.ศ. 1338ร.ศ. 195
จ.ศ. 1337ร.ศ. 194
จ.ศ. 1336ร.ศ. 193
จ.ศ. 1335ร.ศ. 192
จ.ศ. 1334ร.ศ. 191
จ.ศ. 1333ร.ศ. 190
จ.ศ. 1332ร.ศ. 189
จ.ศ. 1331ร.ศ. 188
จ.ศ. 1330ร.ศ. 187
จ.ศ. 1329ร.ศ. 186
จ.ศ. 1328ร.ศ. 185
จ.ศ. 1327ร.ศ. 184
จ.ศ. 1326ร.ศ. 183
จ.ศ. 1325ร.ศ. 182
จ.ศ. 1324ร.ศ. 181
จ.ศ. 1323ร.ศ. 180
จ.ศ. 1322ร.ศ. 179
จ.ศ. 1321ร.ศ. 178
จ.ศ. 1320ร.ศ. 177
จ.ศ. 1319ร.ศ. 176
จ.ศ. 1318ร.ศ. 175
จ.ศ. 1317ร.ศ. 174
จ.ศ. 1316ร.ศ. 173
จ.ศ. 1315ร.ศ. 172
จ.ศ. 1314ร.ศ. 171
จ.ศ. 1313ร.ศ. 170
จ.ศ. 1312ร.ศ. 169
จ.ศ. 1311ร.ศ. 168
จ.ศ. 1310ร.ศ. 167
จ.ศ. 1309ร.ศ. 166
จ.ศ. 1308ร.ศ. 165
จ.ศ. 1307ร.ศ. 164
จ.ศ. 1306ร.ศ. 163
จ.ศ. 1305ร.ศ. 162
จ.ศ. 1304ร.ศ. 161
จ.ศ. 1303ร.ศ. 160
จ.ศ. 1302ร.ศ. 159
จ.ศ. 1301ร.ศ. 158
จ.ศ. 1300ร.ศ. 157
จ.ศ. 1299ร.ศ. 156
จ.ศ. 1298ร.ศ. 155
จ.ศ. 1297ร.ศ. 154
จ.ศ. 1296ร.ศ. 153
จ.ศ. 1295ร.ศ. 152
จ.ศ. 1294ร.ศ. 151
จ.ศ. 1293ร.ศ. 150
จ.ศ. 1292ร.ศ. 149
จ.ศ. 1291ร.ศ. 148
จ.ศ. 1290ร.ศ. 147
จ.ศ. 1289ร.ศ. 146
จ.ศ. 1288ร.ศ. 145
จ.ศ. 1287ร.ศ. 144
จ.ศ. 1286ร.ศ. 143

แปลง จ.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

จ.ศ. 1385 = ค.ศ. 2023ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = พ.ศ. 2566ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ร.ศ. 242หน้านี้
จ.ศ. 1385 = ม.ศ. 1945ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ฮ.ศ. 1444ไปยังหน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม