แปลง จ.ศ. เป็น ค.ศ.

แปลงปีศักราชจาก จุลศักราช (จ.ศ.) เป็น คริสต์ศักราช (ค.ศ.) ใส่ค่าของ จ.ศ. เพื่อแปลงไปยัง ค.ศ.

ปี จ.ศ. 1385 เท่ากับ ค.ศ. เท่าไหร่

จ.ศ. 1385 = ค.ศ. 2023
จุลศักราช 1385 เท่ากับ คริสต์ศักราช 2023

สูตรการแปลง

ค.ศ. = จ.ศ. + 638

การแปลงจาก จ.ศ. เป็น ค.ศ.

เพื่อแปลงจาก จ.ศ. เป็น ค.ศ. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ค.ศ. = จ.ศ. + 638
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ค.ศ. = 1385 + 638
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ค.ศ. = 2023

ดังนั้น จ.ศ. 1385 เท่ากับ ค.ศ. 2023

ตารางการแปลงจาก จ.ศ. เป็น ค.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จุลศักราช (จ.ศ.) คริสต์ศักราช (ค.ศ.)
จ.ศ. 1385ค.ศ. 2023
จ.ศ. 1384ค.ศ. 2022
จ.ศ. 1383ค.ศ. 2021
จ.ศ. 1382ค.ศ. 2020
จ.ศ. 1381ค.ศ. 2019
จ.ศ. 1380ค.ศ. 2018
จ.ศ. 1379ค.ศ. 2017
จ.ศ. 1378ค.ศ. 2016
จ.ศ. 1377ค.ศ. 2015
จ.ศ. 1376ค.ศ. 2014
จ.ศ. 1375ค.ศ. 2013
จ.ศ. 1374ค.ศ. 2012
จ.ศ. 1373ค.ศ. 2011
จ.ศ. 1372ค.ศ. 2010
จ.ศ. 1371ค.ศ. 2009
จ.ศ. 1370ค.ศ. 2008
จ.ศ. 1369ค.ศ. 2007
จ.ศ. 1368ค.ศ. 2006
จ.ศ. 1367ค.ศ. 2005
จ.ศ. 1366ค.ศ. 2004
จ.ศ. 1365ค.ศ. 2003
จ.ศ. 1364ค.ศ. 2002
จ.ศ. 1363ค.ศ. 2001
จ.ศ. 1362ค.ศ. 2000
จ.ศ. 1361ค.ศ. 1999
จ.ศ. 1360ค.ศ. 1998
จ.ศ. 1359ค.ศ. 1997
จ.ศ. 1358ค.ศ. 1996
จ.ศ. 1357ค.ศ. 1995
จ.ศ. 1356ค.ศ. 1994
จ.ศ. 1355ค.ศ. 1993
จ.ศ. 1354ค.ศ. 1992
จ.ศ. 1353ค.ศ. 1991
จ.ศ. 1352ค.ศ. 1990
จ.ศ. 1351ค.ศ. 1989
จ.ศ. 1350ค.ศ. 1988
จ.ศ. 1349ค.ศ. 1987
จ.ศ. 1348ค.ศ. 1986
จ.ศ. 1347ค.ศ. 1985
จ.ศ. 1346ค.ศ. 1984
จ.ศ. 1345ค.ศ. 1983
จ.ศ. 1344ค.ศ. 1982
จ.ศ. 1343ค.ศ. 1981
จ.ศ. 1342ค.ศ. 1980
จ.ศ. 1341ค.ศ. 1979
จ.ศ. 1340ค.ศ. 1978
จ.ศ. 1339ค.ศ. 1977
จ.ศ. 1338ค.ศ. 1976
จ.ศ. 1337ค.ศ. 1975
จ.ศ. 1336ค.ศ. 1974
จ.ศ. 1335ค.ศ. 1973
จ.ศ. 1334ค.ศ. 1972
จ.ศ. 1333ค.ศ. 1971
จ.ศ. 1332ค.ศ. 1970
จ.ศ. 1331ค.ศ. 1969
จ.ศ. 1330ค.ศ. 1968
จ.ศ. 1329ค.ศ. 1967
จ.ศ. 1328ค.ศ. 1966
จ.ศ. 1327ค.ศ. 1965
จ.ศ. 1326ค.ศ. 1964
จ.ศ. 1325ค.ศ. 1963
จ.ศ. 1324ค.ศ. 1962
จ.ศ. 1323ค.ศ. 1961
จ.ศ. 1322ค.ศ. 1960
จ.ศ. 1321ค.ศ. 1959
จ.ศ. 1320ค.ศ. 1958
จ.ศ. 1319ค.ศ. 1957
จ.ศ. 1318ค.ศ. 1956
จ.ศ. 1317ค.ศ. 1955
จ.ศ. 1316ค.ศ. 1954
จ.ศ. 1315ค.ศ. 1953
จ.ศ. 1314ค.ศ. 1952
จ.ศ. 1313ค.ศ. 1951
จ.ศ. 1312ค.ศ. 1950
จ.ศ. 1311ค.ศ. 1949
จ.ศ. 1310ค.ศ. 1948
จ.ศ. 1309ค.ศ. 1947
จ.ศ. 1308ค.ศ. 1946
จ.ศ. 1307ค.ศ. 1945
จ.ศ. 1306ค.ศ. 1944
จ.ศ. 1305ค.ศ. 1943
จ.ศ. 1304ค.ศ. 1942
จ.ศ. 1303ค.ศ. 1941
จ.ศ. 1302ค.ศ. 1940
จ.ศ. 1301ค.ศ. 1939
จ.ศ. 1300ค.ศ. 1938
จ.ศ. 1299ค.ศ. 1937
จ.ศ. 1298ค.ศ. 1936
จ.ศ. 1297ค.ศ. 1935
จ.ศ. 1296ค.ศ. 1934
จ.ศ. 1295ค.ศ. 1933
จ.ศ. 1294ค.ศ. 1932
จ.ศ. 1293ค.ศ. 1931
จ.ศ. 1292ค.ศ. 1930
จ.ศ. 1291ค.ศ. 1929
จ.ศ. 1290ค.ศ. 1928
จ.ศ. 1289ค.ศ. 1927
จ.ศ. 1288ค.ศ. 1926
จ.ศ. 1287ค.ศ. 1925
จ.ศ. 1286ค.ศ. 1924

แปลง จ.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

จ.ศ. 1385 = ค.ศ. 2023หน้านี้
จ.ศ. 1385 = พ.ศ. 2566ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ร.ศ. 242ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ม.ศ. 1945ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ฮ.ศ. 1444ไปยังหน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม