แปลง ค.ศ. เป็น จ.ศ.

แปลงปีศักราชจาก คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็น จุลศักราช (จ.ศ.) ใส่ค่าของ ค.ศ. เพื่อแปลงไปยัง จ.ศ.

ปี ค.ศ. 2023 เท่ากับ จ.ศ. เท่าไหร่

ค.ศ. 2023 = จ.ศ. 1385
คริสต์ศักราช 2023 เท่ากับ จุลศักราช 1385

สูตรการแปลง

จ.ศ. = ค.ศ. - 638

การแปลงจาก ค.ศ. เป็น จ.ศ.

เพื่อแปลงจาก ค.ศ. เป็น จ.ศ. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร จ.ศ. = ค.ศ. - 638
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร จ.ศ. = 2023 - 638
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ จ.ศ. = 1385

ดังนั้น ค.ศ. 2023 เท่ากับ จ.ศ. 1385

ตารางการแปลงจาก ค.ศ. เป็น จ.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.)
ค.ศ. 2023จ.ศ. 1385
ค.ศ. 2022จ.ศ. 1384
ค.ศ. 2021จ.ศ. 1383
ค.ศ. 2020จ.ศ. 1382
ค.ศ. 2019จ.ศ. 1381
ค.ศ. 2018จ.ศ. 1380
ค.ศ. 2017จ.ศ. 1379
ค.ศ. 2016จ.ศ. 1378
ค.ศ. 2015จ.ศ. 1377
ค.ศ. 2014จ.ศ. 1376
ค.ศ. 2013จ.ศ. 1375
ค.ศ. 2012จ.ศ. 1374
ค.ศ. 2011จ.ศ. 1373
ค.ศ. 2010จ.ศ. 1372
ค.ศ. 2009จ.ศ. 1371
ค.ศ. 2008จ.ศ. 1370
ค.ศ. 2007จ.ศ. 1369
ค.ศ. 2006จ.ศ. 1368
ค.ศ. 2005จ.ศ. 1367
ค.ศ. 2004จ.ศ. 1366
ค.ศ. 2003จ.ศ. 1365
ค.ศ. 2002จ.ศ. 1364
ค.ศ. 2001จ.ศ. 1363
ค.ศ. 2000จ.ศ. 1362
ค.ศ. 1999จ.ศ. 1361
ค.ศ. 1998จ.ศ. 1360
ค.ศ. 1997จ.ศ. 1359
ค.ศ. 1996จ.ศ. 1358
ค.ศ. 1995จ.ศ. 1357
ค.ศ. 1994จ.ศ. 1356
ค.ศ. 1993จ.ศ. 1355
ค.ศ. 1992จ.ศ. 1354
ค.ศ. 1991จ.ศ. 1353
ค.ศ. 1990จ.ศ. 1352
ค.ศ. 1989จ.ศ. 1351
ค.ศ. 1988จ.ศ. 1350
ค.ศ. 1987จ.ศ. 1349
ค.ศ. 1986จ.ศ. 1348
ค.ศ. 1985จ.ศ. 1347
ค.ศ. 1984จ.ศ. 1346
ค.ศ. 1983จ.ศ. 1345
ค.ศ. 1982จ.ศ. 1344
ค.ศ. 1981จ.ศ. 1343
ค.ศ. 1980จ.ศ. 1342
ค.ศ. 1979จ.ศ. 1341
ค.ศ. 1978จ.ศ. 1340
ค.ศ. 1977จ.ศ. 1339
ค.ศ. 1976จ.ศ. 1338
ค.ศ. 1975จ.ศ. 1337
ค.ศ. 1974จ.ศ. 1336
ค.ศ. 1973จ.ศ. 1335
ค.ศ. 1972จ.ศ. 1334
ค.ศ. 1971จ.ศ. 1333
ค.ศ. 1970จ.ศ. 1332
ค.ศ. 1969จ.ศ. 1331
ค.ศ. 1968จ.ศ. 1330
ค.ศ. 1967จ.ศ. 1329
ค.ศ. 1966จ.ศ. 1328
ค.ศ. 1965จ.ศ. 1327
ค.ศ. 1964จ.ศ. 1326
ค.ศ. 1963จ.ศ. 1325
ค.ศ. 1962จ.ศ. 1324
ค.ศ. 1961จ.ศ. 1323
ค.ศ. 1960จ.ศ. 1322
ค.ศ. 1959จ.ศ. 1321
ค.ศ. 1958จ.ศ. 1320
ค.ศ. 1957จ.ศ. 1319
ค.ศ. 1956จ.ศ. 1318
ค.ศ. 1955จ.ศ. 1317
ค.ศ. 1954จ.ศ. 1316
ค.ศ. 1953จ.ศ. 1315
ค.ศ. 1952จ.ศ. 1314
ค.ศ. 1951จ.ศ. 1313
ค.ศ. 1950จ.ศ. 1312
ค.ศ. 1949จ.ศ. 1311
ค.ศ. 1948จ.ศ. 1310
ค.ศ. 1947จ.ศ. 1309
ค.ศ. 1946จ.ศ. 1308
ค.ศ. 1945จ.ศ. 1307
ค.ศ. 1944จ.ศ. 1306
ค.ศ. 1943จ.ศ. 1305
ค.ศ. 1942จ.ศ. 1304
ค.ศ. 1941จ.ศ. 1303
ค.ศ. 1940จ.ศ. 1302
ค.ศ. 1939จ.ศ. 1301
ค.ศ. 1938จ.ศ. 1300
ค.ศ. 1937จ.ศ. 1299
ค.ศ. 1936จ.ศ. 1298
ค.ศ. 1935จ.ศ. 1297
ค.ศ. 1934จ.ศ. 1296
ค.ศ. 1933จ.ศ. 1295
ค.ศ. 1932จ.ศ. 1294
ค.ศ. 1931จ.ศ. 1293
ค.ศ. 1930จ.ศ. 1292
ค.ศ. 1929จ.ศ. 1291
ค.ศ. 1928จ.ศ. 1290
ค.ศ. 1927จ.ศ. 1289
ค.ศ. 1926จ.ศ. 1288
ค.ศ. 1925จ.ศ. 1287
ค.ศ. 1924จ.ศ. 1286

แปลง ค.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

ค.ศ. 2023 = พ.ศ. 2566ไปยังหน้า
ค.ศ. 2023 = ร.ศ. 242ไปยังหน้า
ค.ศ. 2023 = จ.ศ. 1385หน้านี้
ค.ศ. 2023 = ม.ศ. 1945ไปยังหน้า
ค.ศ. 2023 = ฮ.ศ. 1444ไปยังหน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม