แปลง ค.ศ. เป็น จ.ศ.

แปลงปีศักราชจาก ค.ศ. (คริสต์ศักราช) เป็น จ.ศ. (จุลศักราช) ป้อนค่าของ ค.ศ. เพื่อแปลงไปยัง จ.ศ.

ปี ค.ศ. 2024 เท่ากับ จ.ศ. เท่าไหร่

ค.ศ. 2024 = จ.ศ. 1386
คริสต์ศักราช 2024 เท่ากับ จุลศักราช 1386

สูตรการแปลง

จ.ศ. = ค.ศ. - 638

การแปลงจาก ค.ศ. เป็น จ.ศ.

เพื่อแปลงจากปีศักราชจาก ค.ศ. เป็น จ.ศ. คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรจ.ศ. = ค.ศ. - 638
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรจ.ศ. = 2024 - 638
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์จ.ศ. = 1386

ดังนั้น ค.ศ. 2024 เท่ากับ จ.ศ. 1386

ตารางเปรียบเทียบปี ค.ศ. กับ จ.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางเปรียบเทียบระหว่าง ค.ศ. เป็น จ.ศ. โดยกำหนดค่าในฟอร์มด้านล่าง

ค.ศ. (คริสต์ศักราช)จ.ศ. (จุลศักราช)
ค.ศ. 2024จ.ศ. 1386
ค.ศ. 2023จ.ศ. 1385
ค.ศ. 2022จ.ศ. 1384
ค.ศ. 2021จ.ศ. 1383
ค.ศ. 2020จ.ศ. 1382
ค.ศ. 2019จ.ศ. 1381
ค.ศ. 2018จ.ศ. 1380
ค.ศ. 2017จ.ศ. 1379
ค.ศ. 2016จ.ศ. 1378
ค.ศ. 2015จ.ศ. 1377
ค.ศ. 2014จ.ศ. 1376
ค.ศ. 2013จ.ศ. 1375
ค.ศ. 2012จ.ศ. 1374
ค.ศ. 2011จ.ศ. 1373
ค.ศ. 2010จ.ศ. 1372
ค.ศ. 2009จ.ศ. 1371
ค.ศ. 2008จ.ศ. 1370
ค.ศ. 2007จ.ศ. 1369
ค.ศ. 2006จ.ศ. 1368
ค.ศ. 2005จ.ศ. 1367
ค.ศ. 2004จ.ศ. 1366
ค.ศ. 2003จ.ศ. 1365
ค.ศ. 2002จ.ศ. 1364
ค.ศ. 2001จ.ศ. 1363
ค.ศ. 2000จ.ศ. 1362
ค.ศ. 1999จ.ศ. 1361
ค.ศ. 1998จ.ศ. 1360
ค.ศ. 1997จ.ศ. 1359
ค.ศ. 1996จ.ศ. 1358
ค.ศ. 1995จ.ศ. 1357
ค.ศ. 1994จ.ศ. 1356
ค.ศ. 1993จ.ศ. 1355
ค.ศ. 1992จ.ศ. 1354
ค.ศ. 1991จ.ศ. 1353
ค.ศ. 1990จ.ศ. 1352
ค.ศ. 1989จ.ศ. 1351
ค.ศ. 1988จ.ศ. 1350
ค.ศ. 1987จ.ศ. 1349
ค.ศ. 1986จ.ศ. 1348
ค.ศ. 1985จ.ศ. 1347
ค.ศ. 1984จ.ศ. 1346
ค.ศ. 1983จ.ศ. 1345
ค.ศ. 1982จ.ศ. 1344
ค.ศ. 1981จ.ศ. 1343
ค.ศ. 1980จ.ศ. 1342
ค.ศ. 1979จ.ศ. 1341
ค.ศ. 1978จ.ศ. 1340
ค.ศ. 1977จ.ศ. 1339
ค.ศ. 1976จ.ศ. 1338
ค.ศ. 1975จ.ศ. 1337
ค.ศ. 1974จ.ศ. 1336
ค.ศ. 1973จ.ศ. 1335
ค.ศ. 1972จ.ศ. 1334
ค.ศ. 1971จ.ศ. 1333
ค.ศ. 1970จ.ศ. 1332
ค.ศ. 1969จ.ศ. 1331
ค.ศ. 1968จ.ศ. 1330
ค.ศ. 1967จ.ศ. 1329
ค.ศ. 1966จ.ศ. 1328
ค.ศ. 1965จ.ศ. 1327
ค.ศ. 1964จ.ศ. 1326
ค.ศ. 1963จ.ศ. 1325
ค.ศ. 1962จ.ศ. 1324
ค.ศ. 1961จ.ศ. 1323
ค.ศ. 1960จ.ศ. 1322
ค.ศ. 1959จ.ศ. 1321
ค.ศ. 1958จ.ศ. 1320
ค.ศ. 1957จ.ศ. 1319
ค.ศ. 1956จ.ศ. 1318
ค.ศ. 1955จ.ศ. 1317
ค.ศ. 1954จ.ศ. 1316
ค.ศ. 1953จ.ศ. 1315
ค.ศ. 1952จ.ศ. 1314
ค.ศ. 1951จ.ศ. 1313
ค.ศ. 1950จ.ศ. 1312
ค.ศ. 1949จ.ศ. 1311
ค.ศ. 1948จ.ศ. 1310
ค.ศ. 1947จ.ศ. 1309
ค.ศ. 1946จ.ศ. 1308
ค.ศ. 1945จ.ศ. 1307
ค.ศ. 1944จ.ศ. 1306
ค.ศ. 1943จ.ศ. 1305
ค.ศ. 1942จ.ศ. 1304
ค.ศ. 1941จ.ศ. 1303
ค.ศ. 1940จ.ศ. 1302
ค.ศ. 1939จ.ศ. 1301
ค.ศ. 1938จ.ศ. 1300
ค.ศ. 1937จ.ศ. 1299
ค.ศ. 1936จ.ศ. 1298
ค.ศ. 1935จ.ศ. 1297
ค.ศ. 1934จ.ศ. 1296
ค.ศ. 1933จ.ศ. 1295
ค.ศ. 1932จ.ศ. 1294
ค.ศ. 1931จ.ศ. 1293
ค.ศ. 1930จ.ศ. 1292
ค.ศ. 1929จ.ศ. 1291
ค.ศ. 1928จ.ศ. 1290
ค.ศ. 1927จ.ศ. 1289
ค.ศ. 1926จ.ศ. 1288
ค.ศ. 1925จ.ศ. 1287

แปลง ค.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

ค.ศ. 2024 = พ.ศ. 2567ไปที่หน้า
ค.ศ. 2024 = ร.ศ. 243ไปที่หน้า
ค.ศ. 2024 = จ.ศ. 1386หน้านี้
ค.ศ. 2024 = ม.ศ. 1946ไปที่หน้า
ค.ศ. 2024 = ฮ.ศ. 1445ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม