แปลง จ.ศ. เป็น พ.ศ.

แปลงปีศักราชจาก จุลศักราช (จ.ศ.) เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) ใส่ค่าของ จ.ศ. เพื่อแปลงไปยัง พ.ศ.

ปี จ.ศ. 1385 เท่ากับ พ.ศ. เท่าไหร่

จ.ศ. 1385 = พ.ศ. 2566
จุลศักราช 1385 เท่ากับ พุทธศักราช 2566

สูตรการแปลง

พ.ศ. = จ.ศ. + 1181

การแปลงจาก จ.ศ. เป็น พ.ศ.

เพื่อแปลงจาก จ.ศ. เป็น พ.ศ. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร พ.ศ. = จ.ศ. + 1181
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร พ.ศ. = 1385 + 1181
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ พ.ศ. = 2566

ดังนั้น จ.ศ. 1385 เท่ากับ พ.ศ. 2566

ตารางการแปลงจาก จ.ศ. เป็น พ.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

จุลศักราช (จ.ศ.) พุทธศักราช (พ.ศ.)
จ.ศ. 1385พ.ศ. 2566
จ.ศ. 1384พ.ศ. 2565
จ.ศ. 1383พ.ศ. 2564
จ.ศ. 1382พ.ศ. 2563
จ.ศ. 1381พ.ศ. 2562
จ.ศ. 1380พ.ศ. 2561
จ.ศ. 1379พ.ศ. 2560
จ.ศ. 1378พ.ศ. 2559
จ.ศ. 1377พ.ศ. 2558
จ.ศ. 1376พ.ศ. 2557
จ.ศ. 1375พ.ศ. 2556
จ.ศ. 1374พ.ศ. 2555
จ.ศ. 1373พ.ศ. 2554
จ.ศ. 1372พ.ศ. 2553
จ.ศ. 1371พ.ศ. 2552
จ.ศ. 1370พ.ศ. 2551
จ.ศ. 1369พ.ศ. 2550
จ.ศ. 1368พ.ศ. 2549
จ.ศ. 1367พ.ศ. 2548
จ.ศ. 1366พ.ศ. 2547
จ.ศ. 1365พ.ศ. 2546
จ.ศ. 1364พ.ศ. 2545
จ.ศ. 1363พ.ศ. 2544
จ.ศ. 1362พ.ศ. 2543
จ.ศ. 1361พ.ศ. 2542
จ.ศ. 1360พ.ศ. 2541
จ.ศ. 1359พ.ศ. 2540
จ.ศ. 1358พ.ศ. 2539
จ.ศ. 1357พ.ศ. 2538
จ.ศ. 1356พ.ศ. 2537
จ.ศ. 1355พ.ศ. 2536
จ.ศ. 1354พ.ศ. 2535
จ.ศ. 1353พ.ศ. 2534
จ.ศ. 1352พ.ศ. 2533
จ.ศ. 1351พ.ศ. 2532
จ.ศ. 1350พ.ศ. 2531
จ.ศ. 1349พ.ศ. 2530
จ.ศ. 1348พ.ศ. 2529
จ.ศ. 1347พ.ศ. 2528
จ.ศ. 1346พ.ศ. 2527
จ.ศ. 1345พ.ศ. 2526
จ.ศ. 1344พ.ศ. 2525
จ.ศ. 1343พ.ศ. 2524
จ.ศ. 1342พ.ศ. 2523
จ.ศ. 1341พ.ศ. 2522
จ.ศ. 1340พ.ศ. 2521
จ.ศ. 1339พ.ศ. 2520
จ.ศ. 1338พ.ศ. 2519
จ.ศ. 1337พ.ศ. 2518
จ.ศ. 1336พ.ศ. 2517
จ.ศ. 1335พ.ศ. 2516
จ.ศ. 1334พ.ศ. 2515
จ.ศ. 1333พ.ศ. 2514
จ.ศ. 1332พ.ศ. 2513
จ.ศ. 1331พ.ศ. 2512
จ.ศ. 1330พ.ศ. 2511
จ.ศ. 1329พ.ศ. 2510
จ.ศ. 1328พ.ศ. 2509
จ.ศ. 1327พ.ศ. 2508
จ.ศ. 1326พ.ศ. 2507
จ.ศ. 1325พ.ศ. 2506
จ.ศ. 1324พ.ศ. 2505
จ.ศ. 1323พ.ศ. 2504
จ.ศ. 1322พ.ศ. 2503
จ.ศ. 1321พ.ศ. 2502
จ.ศ. 1320พ.ศ. 2501
จ.ศ. 1319พ.ศ. 2500
จ.ศ. 1318พ.ศ. 2499
จ.ศ. 1317พ.ศ. 2498
จ.ศ. 1316พ.ศ. 2497
จ.ศ. 1315พ.ศ. 2496
จ.ศ. 1314พ.ศ. 2495
จ.ศ. 1313พ.ศ. 2494
จ.ศ. 1312พ.ศ. 2493
จ.ศ. 1311พ.ศ. 2492
จ.ศ. 1310พ.ศ. 2491
จ.ศ. 1309พ.ศ. 2490
จ.ศ. 1308พ.ศ. 2489
จ.ศ. 1307พ.ศ. 2488
จ.ศ. 1306พ.ศ. 2487
จ.ศ. 1305พ.ศ. 2486
จ.ศ. 1304พ.ศ. 2485
จ.ศ. 1303พ.ศ. 2484
จ.ศ. 1302พ.ศ. 2483
จ.ศ. 1301พ.ศ. 2482
จ.ศ. 1300พ.ศ. 2481
จ.ศ. 1299พ.ศ. 2480
จ.ศ. 1298พ.ศ. 2479
จ.ศ. 1297พ.ศ. 2478
จ.ศ. 1296พ.ศ. 2477
จ.ศ. 1295พ.ศ. 2476
จ.ศ. 1294พ.ศ. 2475
จ.ศ. 1293พ.ศ. 2474
จ.ศ. 1292พ.ศ. 2473
จ.ศ. 1291พ.ศ. 2472
จ.ศ. 1290พ.ศ. 2471
จ.ศ. 1289พ.ศ. 2470
จ.ศ. 1288พ.ศ. 2469
จ.ศ. 1287พ.ศ. 2468
จ.ศ. 1286พ.ศ. 2467

แปลง จ.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

จ.ศ. 1385 = ค.ศ. 2023ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = พ.ศ. 2566หน้านี้
จ.ศ. 1385 = ร.ศ. 242ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ม.ศ. 1945ไปยังหน้า
จ.ศ. 1385 = ฮ.ศ. 1444ไปยังหน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม