แปลง พ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

แปลงปีศักราชจาก พ.ศ. (พุทธศักราช) เป็น ฮ.ศ. (ฮิจเราะห์ศักราช) ป้อนค่าของ พ.ศ. เพื่อแปลงไปยัง ฮ.ศ.

ปี พ.ศ. 2567 เท่ากับ ฮ.ศ. เท่าไหร่

พ.ศ. 2567 = ฮ.ศ. 1445
พุทธศักราช 2567 เท่ากับ ฮิจเราะห์ศักราช 1445

สูตรการแปลง

ฮ.ศ. = พ.ศ. - 1122

การแปลงจาก พ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

เพื่อแปลงจากปีศักราชจาก พ.ศ. เป็น ฮ.ศ. คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฮ.ศ. = พ.ศ. - 1122
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฮ.ศ. = 2567 - 1122
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฮ.ศ. = 1445

ดังนั้น พ.ศ. 2567 เท่ากับ ฮ.ศ. 1445

ตารางเปรียบเทียบปี พ.ศ. กับ ฮ.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. เป็น ฮ.ศ. โดยกำหนดค่าในฟอร์มด้านล่าง

พ.ศ. (พุทธศักราช)ฮ.ศ. (ฮิจเราะห์ศักราช)
พ.ศ. 2567ฮ.ศ. 1445
พ.ศ. 2566ฮ.ศ. 1444
พ.ศ. 2565ฮ.ศ. 1443
พ.ศ. 2564ฮ.ศ. 1442
พ.ศ. 2563ฮ.ศ. 1441
พ.ศ. 2562ฮ.ศ. 1440
พ.ศ. 2561ฮ.ศ. 1439
พ.ศ. 2560ฮ.ศ. 1438
พ.ศ. 2559ฮ.ศ. 1437
พ.ศ. 2558ฮ.ศ. 1436
พ.ศ. 2557ฮ.ศ. 1435
พ.ศ. 2556ฮ.ศ. 1434
พ.ศ. 2555ฮ.ศ. 1433
พ.ศ. 2554ฮ.ศ. 1432
พ.ศ. 2553ฮ.ศ. 1431
พ.ศ. 2552ฮ.ศ. 1430
พ.ศ. 2551ฮ.ศ. 1429
พ.ศ. 2550ฮ.ศ. 1428
พ.ศ. 2549ฮ.ศ. 1427
พ.ศ. 2548ฮ.ศ. 1426
พ.ศ. 2547ฮ.ศ. 1425
พ.ศ. 2546ฮ.ศ. 1424
พ.ศ. 2545ฮ.ศ. 1423
พ.ศ. 2544ฮ.ศ. 1422
พ.ศ. 2543ฮ.ศ. 1421
พ.ศ. 2542ฮ.ศ. 1420
พ.ศ. 2541ฮ.ศ. 1419
พ.ศ. 2540ฮ.ศ. 1418
พ.ศ. 2539ฮ.ศ. 1417
พ.ศ. 2538ฮ.ศ. 1416
พ.ศ. 2537ฮ.ศ. 1415
พ.ศ. 2536ฮ.ศ. 1414
พ.ศ. 2535ฮ.ศ. 1413
พ.ศ. 2534ฮ.ศ. 1412
พ.ศ. 2533ฮ.ศ. 1411
พ.ศ. 2532ฮ.ศ. 1410
พ.ศ. 2531ฮ.ศ. 1409
พ.ศ. 2530ฮ.ศ. 1408
พ.ศ. 2529ฮ.ศ. 1407
พ.ศ. 2528ฮ.ศ. 1406
พ.ศ. 2527ฮ.ศ. 1405
พ.ศ. 2526ฮ.ศ. 1404
พ.ศ. 2525ฮ.ศ. 1403
พ.ศ. 2524ฮ.ศ. 1402
พ.ศ. 2523ฮ.ศ. 1401
พ.ศ. 2522ฮ.ศ. 1400
พ.ศ. 2521ฮ.ศ. 1399
พ.ศ. 2520ฮ.ศ. 1398
พ.ศ. 2519ฮ.ศ. 1397
พ.ศ. 2518ฮ.ศ. 1396
พ.ศ. 2517ฮ.ศ. 1395
พ.ศ. 2516ฮ.ศ. 1394
พ.ศ. 2515ฮ.ศ. 1393
พ.ศ. 2514ฮ.ศ. 1392
พ.ศ. 2513ฮ.ศ. 1391
พ.ศ. 2512ฮ.ศ. 1390
พ.ศ. 2511ฮ.ศ. 1389
พ.ศ. 2510ฮ.ศ. 1388
พ.ศ. 2509ฮ.ศ. 1387
พ.ศ. 2508ฮ.ศ. 1386
พ.ศ. 2507ฮ.ศ. 1385
พ.ศ. 2506ฮ.ศ. 1384
พ.ศ. 2505ฮ.ศ. 1383
พ.ศ. 2504ฮ.ศ. 1382
พ.ศ. 2503ฮ.ศ. 1381
พ.ศ. 2502ฮ.ศ. 1380
พ.ศ. 2501ฮ.ศ. 1379
พ.ศ. 2500ฮ.ศ. 1378
พ.ศ. 2499ฮ.ศ. 1377
พ.ศ. 2498ฮ.ศ. 1376
พ.ศ. 2497ฮ.ศ. 1375
พ.ศ. 2496ฮ.ศ. 1374
พ.ศ. 2495ฮ.ศ. 1373
พ.ศ. 2494ฮ.ศ. 1372
พ.ศ. 2493ฮ.ศ. 1371
พ.ศ. 2492ฮ.ศ. 1370
พ.ศ. 2491ฮ.ศ. 1369
พ.ศ. 2490ฮ.ศ. 1368
พ.ศ. 2489ฮ.ศ. 1367
พ.ศ. 2488ฮ.ศ. 1366
พ.ศ. 2487ฮ.ศ. 1365
พ.ศ. 2486ฮ.ศ. 1364
พ.ศ. 2485ฮ.ศ. 1363
พ.ศ. 2484ฮ.ศ. 1362
พ.ศ. 2483ฮ.ศ. 1361
พ.ศ. 2482ฮ.ศ. 1360
พ.ศ. 2481ฮ.ศ. 1359
พ.ศ. 2480ฮ.ศ. 1358
พ.ศ. 2479ฮ.ศ. 1357
พ.ศ. 2478ฮ.ศ. 1356
พ.ศ. 2477ฮ.ศ. 1355
พ.ศ. 2476ฮ.ศ. 1354
พ.ศ. 2475ฮ.ศ. 1353
พ.ศ. 2474ฮ.ศ. 1352
พ.ศ. 2473ฮ.ศ. 1351
พ.ศ. 2472ฮ.ศ. 1350
พ.ศ. 2471ฮ.ศ. 1349
พ.ศ. 2470ฮ.ศ. 1348
พ.ศ. 2469ฮ.ศ. 1347
พ.ศ. 2468ฮ.ศ. 1346

แปลง พ.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

พ.ศ. 2567 = ค.ศ. 2024ไปที่หน้า
พ.ศ. 2567 = ร.ศ. 243ไปที่หน้า
พ.ศ. 2567 = จ.ศ. 1386ไปที่หน้า
พ.ศ. 2567 = ม.ศ. 1946ไปที่หน้า
พ.ศ. 2567 = ฮ.ศ. 1445หน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม