แปลง จ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

แปลงปีศักราชจาก จ.ศ. (จุลศักราช) เป็น ฮ.ศ. (ฮิจเราะห์ศักราช) ป้อนค่าของ จ.ศ. เพื่อแปลงไปยัง ฮ.ศ.

ปี จ.ศ. 1386 เท่ากับ ฮ.ศ. เท่าไหร่

จ.ศ. 1386 = ฮ.ศ. 1445
จุลศักราช 1386 เท่ากับ ฮิจเราะห์ศักราช 1445

สูตรการแปลง

ฮ.ศ. = จ.ศ. + 59

การแปลงจาก จ.ศ. เป็น ฮ.ศ.

เพื่อแปลงจากปีศักราชจาก จ.ศ. เป็น ฮ.ศ. คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฮ.ศ. = จ.ศ. + 59
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฮ.ศ. = 1386 + 59
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฮ.ศ. = 1445

ดังนั้น จ.ศ. 1386 เท่ากับ ฮ.ศ. 1445

ตารางเปรียบเทียบปี จ.ศ. กับ ฮ.ศ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางเปรียบเทียบระหว่าง จ.ศ. เป็น ฮ.ศ. โดยกำหนดค่าในฟอร์มด้านล่าง

จ.ศ. (จุลศักราช)ฮ.ศ. (ฮิจเราะห์ศักราช)
จ.ศ. 1386ฮ.ศ. 1445
จ.ศ. 1385ฮ.ศ. 1444
จ.ศ. 1384ฮ.ศ. 1443
จ.ศ. 1383ฮ.ศ. 1442
จ.ศ. 1382ฮ.ศ. 1441
จ.ศ. 1381ฮ.ศ. 1440
จ.ศ. 1380ฮ.ศ. 1439
จ.ศ. 1379ฮ.ศ. 1438
จ.ศ. 1378ฮ.ศ. 1437
จ.ศ. 1377ฮ.ศ. 1436
จ.ศ. 1376ฮ.ศ. 1435
จ.ศ. 1375ฮ.ศ. 1434
จ.ศ. 1374ฮ.ศ. 1433
จ.ศ. 1373ฮ.ศ. 1432
จ.ศ. 1372ฮ.ศ. 1431
จ.ศ. 1371ฮ.ศ. 1430
จ.ศ. 1370ฮ.ศ. 1429
จ.ศ. 1369ฮ.ศ. 1428
จ.ศ. 1368ฮ.ศ. 1427
จ.ศ. 1367ฮ.ศ. 1426
จ.ศ. 1366ฮ.ศ. 1425
จ.ศ. 1365ฮ.ศ. 1424
จ.ศ. 1364ฮ.ศ. 1423
จ.ศ. 1363ฮ.ศ. 1422
จ.ศ. 1362ฮ.ศ. 1421
จ.ศ. 1361ฮ.ศ. 1420
จ.ศ. 1360ฮ.ศ. 1419
จ.ศ. 1359ฮ.ศ. 1418
จ.ศ. 1358ฮ.ศ. 1417
จ.ศ. 1357ฮ.ศ. 1416
จ.ศ. 1356ฮ.ศ. 1415
จ.ศ. 1355ฮ.ศ. 1414
จ.ศ. 1354ฮ.ศ. 1413
จ.ศ. 1353ฮ.ศ. 1412
จ.ศ. 1352ฮ.ศ. 1411
จ.ศ. 1351ฮ.ศ. 1410
จ.ศ. 1350ฮ.ศ. 1409
จ.ศ. 1349ฮ.ศ. 1408
จ.ศ. 1348ฮ.ศ. 1407
จ.ศ. 1347ฮ.ศ. 1406
จ.ศ. 1346ฮ.ศ. 1405
จ.ศ. 1345ฮ.ศ. 1404
จ.ศ. 1344ฮ.ศ. 1403
จ.ศ. 1343ฮ.ศ. 1402
จ.ศ. 1342ฮ.ศ. 1401
จ.ศ. 1341ฮ.ศ. 1400
จ.ศ. 1340ฮ.ศ. 1399
จ.ศ. 1339ฮ.ศ. 1398
จ.ศ. 1338ฮ.ศ. 1397
จ.ศ. 1337ฮ.ศ. 1396
จ.ศ. 1336ฮ.ศ. 1395
จ.ศ. 1335ฮ.ศ. 1394
จ.ศ. 1334ฮ.ศ. 1393
จ.ศ. 1333ฮ.ศ. 1392
จ.ศ. 1332ฮ.ศ. 1391
จ.ศ. 1331ฮ.ศ. 1390
จ.ศ. 1330ฮ.ศ. 1389
จ.ศ. 1329ฮ.ศ. 1388
จ.ศ. 1328ฮ.ศ. 1387
จ.ศ. 1327ฮ.ศ. 1386
จ.ศ. 1326ฮ.ศ. 1385
จ.ศ. 1325ฮ.ศ. 1384
จ.ศ. 1324ฮ.ศ. 1383
จ.ศ. 1323ฮ.ศ. 1382
จ.ศ. 1322ฮ.ศ. 1381
จ.ศ. 1321ฮ.ศ. 1380
จ.ศ. 1320ฮ.ศ. 1379
จ.ศ. 1319ฮ.ศ. 1378
จ.ศ. 1318ฮ.ศ. 1377
จ.ศ. 1317ฮ.ศ. 1376
จ.ศ. 1316ฮ.ศ. 1375
จ.ศ. 1315ฮ.ศ. 1374
จ.ศ. 1314ฮ.ศ. 1373
จ.ศ. 1313ฮ.ศ. 1372
จ.ศ. 1312ฮ.ศ. 1371
จ.ศ. 1311ฮ.ศ. 1370
จ.ศ. 1310ฮ.ศ. 1369
จ.ศ. 1309ฮ.ศ. 1368
จ.ศ. 1308ฮ.ศ. 1367
จ.ศ. 1307ฮ.ศ. 1366
จ.ศ. 1306ฮ.ศ. 1365
จ.ศ. 1305ฮ.ศ. 1364
จ.ศ. 1304ฮ.ศ. 1363
จ.ศ. 1303ฮ.ศ. 1362
จ.ศ. 1302ฮ.ศ. 1361
จ.ศ. 1301ฮ.ศ. 1360
จ.ศ. 1300ฮ.ศ. 1359
จ.ศ. 1299ฮ.ศ. 1358
จ.ศ. 1298ฮ.ศ. 1357
จ.ศ. 1297ฮ.ศ. 1356
จ.ศ. 1296ฮ.ศ. 1355
จ.ศ. 1295ฮ.ศ. 1354
จ.ศ. 1294ฮ.ศ. 1353
จ.ศ. 1293ฮ.ศ. 1352
จ.ศ. 1292ฮ.ศ. 1351
จ.ศ. 1291ฮ.ศ. 1350
จ.ศ. 1290ฮ.ศ. 1349
จ.ศ. 1289ฮ.ศ. 1348
จ.ศ. 1288ฮ.ศ. 1347
จ.ศ. 1287ฮ.ศ. 1346

แปลง จ.ศ. ไปยังปีศักราชอื่นๆ

จ.ศ. 1386 = ค.ศ. 2024ไปที่หน้า
จ.ศ. 1386 = พ.ศ. 2567ไปที่หน้า
จ.ศ. 1386 = ร.ศ. 243ไปที่หน้า
จ.ศ. 1386 = ม.ศ. 1946ไปที่หน้า
จ.ศ. 1386 = ฮ.ศ. 1445หน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม