โปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์

โปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์นี้เป็นเครื่องมือสำหรับคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ คำนวณหาค่าจากเปอร์เซ็นต์ที่ทราบ หรือคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างสองค่า โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย 4 การคำนวณ ป้อนสองค่าในฟอร์มที่ตรงกับคำถามของคุณและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

1) คำนวณหาเปอร์เซ็นต์จากค่าที่ทราบ
ของ
เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์
2) คำนวณหาค่าจากเปอร์เซ็นต์ที่ทราบ
%
ของ
เท่ากับเท่าไร
3) คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เท่ากับเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
4) คำนวณหาค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเปอร์เซ็นต์
%
เท่ากับเพิ่มขึ้นเท่าไร