แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (Fraction to Decimal) ออนไลน์ พร้อมการแสดงการคำนวณด้วยวิธีการหารยาว เพื่อแปลงตัวเลขจากเศษส่วนเป็นทศนิยม ป้อนค่าเศษและส่วนในช่องอินพุตด้านล่างแล้วคลิก แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

เศษส่วน 1/2 แปลงเป็นทศนิยมได้เท่ากับ

0.5

ตัวอย่างการคำนวณ

การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมสามารถทำได้ด้วยการใช้เครื่องคิดเลข และถ้าคุณไม่มีเครื่องคิดเลข ก็สามารถคำนวณมันด้วยตัวเองด้วยวิธีการหารยาวได้ นี่เป็นวิธีการคำนวณการแปลงเศษ 1 ส่วน 2 (หรือ 1/2) เป็นทศนิยมด้วยวิธีการหารยาว

0.5
21.0
-0
10
-10
0

เกี่ยวกับตัวแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

นี่เป็นโปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (Fraction to Decimal Calculator) ที่ใช้งานง่ายและฟรี คุณสามารถใช้มันสำหรับแปลงเศษส่วนที่เขียนในรูปแบบ a/b ให้เป็นทศนิยมได้ นอกจากนี้เรายังได้แสดงวิธีการคำนวณด้วยวิธีการหารยาว ซึ่งเป็นวิธีการคิดเลขพื้นฐานสำหรับการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม และโปรแกรมยังสนับสนุนการแปลงทศนิยมที่ซ้ำได้ หากคุณมีปัญหาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ ติดต่อเรา