โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA) ออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและฟรี สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการวางแผนการเรียนของตัวเอง หรือครูอาจารย์ที่ต้องการคำนวณเกรดของลูกศิษย์

กรอกข้อมูลและคลิกคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ล้างข้อมูล

ผลลัพธ์

เกรดเฉลี่ยของคุณคือ ?

สูตรการคำนวณเกรดเฉลี่ย

GPA = ((เกรด1 * หน่วยกิต1) + (เกรด2 * หน่วยกิต2) + (เกรด3 * หน่วยกิต3) + ...) / หน่วยกิตรวม

ขั้นตอนวิธีคิดเกรดเฉลี่ย

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยจากค่านำเข้าของคุณ แทนค่าในสูตรจะได้

GPA = ((? * ?) + (? * ?) + (? * ?) + (? * ?)) / ?
GPA = (? + ? + ? + ?) / ?
GPA = ? / ?
GPA = ?

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณคือ ?

วิธีการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมคำนวณเกรดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ในการใช้งานเพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนสำหรับแต่ละรายวิชาซึ่งประกอบไปด้วย

  • ชื่อวิชา: ชื่อหลักสูตรของการเรียนสำหรับแสดงตอนสรุปผล หากไม่กรอกค่าเริ่มต้นจะถูกใช้งาน
  • เกรดที่ได้: เกรดที่ได้สำหรับสำหรับวิชา คุณสามารถใช้ระบบเกรดแบบตัวเลข (4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0) หรือตัวอักษร (A B+ B C+ C D+ D F) ได้
  • จำนวนหน่วยกิต: จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่จะใช้เป็นน้ำหนักในการคำนวณเกรด

คุณสามารถเพิ่มวิชาใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มวิชาอีก และกรอกข้อมูลสำหรับวิชาดังกล่าว เมื่อพร้อมแล้วคลิก คำนวณเกรดเฉลี่ย เพื่อคำนวณ