เครื่องคิดเลขออนไลน์

โปรแกรมเครื่องคิดเลขออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยคิดเลขหรือคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร และการหาค่าเปอร์เซ็นต์ มันเป็นเครื่องคิดเลขที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและฟรีที่คุณสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

0

การใช้งานเครื่องคิดเลขนี้

เครื่องคิดเลขพื้นฐานนี้ถูกออกแบบมาให้ทันสมัย และใช้งานง่าย นี่เป็นวิธีการใช้งานเครื่องคิดเลขเบื้องต้น

  1. กดปุ่มตัวเลขตั้งต้นสำหรับใช้ในการคำนวณในปุ่มสีขาว 0-9 และจุด (.)
  2. เลือกตัวดำเนินการในปุ่มสีเหลือง เช่น การบวก การลบ หารคูณ หรือการหาร
  3. กดตัวเลขอีกครั้งสำหรับคำนวณกับตัวเลขก่อนหน้า และกดเครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อรับคำตอบ

เกี่ยวกับเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข (Calculator) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้ในการคำนวณ ตั้งแต่เลขคณิตพื้นฐานไปจนถึงคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ในปี 1642 มีการประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกซึ่งทำการคำนวณโดยใช้กลไกแบบเครื่องจักร นั่นคือ เครื่องคิดเลข Pascal ซึ่งถูกคิดค้นโดยนักประดิษฐ์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีนามว่า Blaise Pascal