เครื่องคิดเลขออนไลน์

โปรแกรมเครื่องคิดเลขออนไลน์ฟรี คุณสามารถใช้มันเพื่อช่วยคิดเลขหรือคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การลบ การคูณ การหาร และการหาค่าเปอร์เซ็น มันเป็นเครื่องคิดเลขที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สามารถใช้มันได้ทุกที่ทุกเวลา

12

การใช้งานเครื่องคิดเลขนี้

เครื่องคิดเลขพื้นฐานนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว นี่เป็นวิธีการใข้งานเบื้องต้น

  1. กดปุ่มตัวเลขเพื่อคำนวณในปุ่มสีขาว 0 - 9 และจุด .
  2. เลือกตัวดำเนินการในปุ่มสีเหลือง เช่น การบวก การลบ หารคูณ หรือการหาร
  3. กดตัวเลขอีกครั้งสำหรับคำนวณกับตัวเลขก่อนหน้า และกด = เพื่อหาคำตอบ

เกี่ยวกับเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข (Calculator) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้ในการคำนวณ ตั้งแต่เลขคณิตพื้นฐานไปจนถึงคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ในปี 1642 มีการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลข เครื่องแรกซึ่งทำการคำนวณโดยใช้กลไกแบบเครื่องจักร นั่นคือ เครื่องคิดเลข Pascal คิดค้นโดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสและนักคณิตศาสตร์ Blaise Pascal