แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

นี่เป็นโปรแกรมแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน (Decimal to fraction calculator) ออนไลน์พร้อมวิธีการคำนวณ กรอกตัวเลขทศนิยมที่ต้องการ และคลิกที่ "แปลงเป็นเศษส่วน" เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1.25 แปลงให้เป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับ

125/100

ซึ่งสามารถลดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้

5/4

วิธีแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

เพื่อแปลงตัวเลขทศนิยม 1.25 เป็นเศษส่วนสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

#การทำงานผลลัพธ์
1.แปลงตัวเลขให้เป็นเศษส่วนด้วยการนำ 1 มาหารที่ส่วนของตัวเลข1.25/1
2.หาตัวเลขเพื่อนำไปคูณ นับตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะได้ 2 ตัวเลข คำนวณตัวเลขจาก 1 x 102 ได้เท่ากับ 100
3.นำตัวเลข 100 คูณเข้ากับทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้มันเป็นจำนวนเต็ม จะได้125/100
4.เนื่องจากเศษส่วนนี้ยังสามารถลดทอนได้ ดังนั้นเราสามารถแปลงต่อเพื่อให้ได้รับเศษส่วนอย่างต่ำ
5.นำตัวเลขของทั้งเศษและส่วนมาคำนวณหา หรม. จะได้ หรม. ของ 125 และ 100 เท่ากับ 25
6.นำ หรม. 25 ไปหารกับทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้5/4

ดังนั้น 1.25 สามารถแปลงให้เป็นเศษส่วนเท่ากับ 125/100
หรือในเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับ 5/4

เกี่ยวกับตัวแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

นี่เป็นโปรแกรมแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน (Decimal to Fraction Calculator) ออนไลน์ คุณสามารถใช้มันเพื่อแปลงตัวเลขที่เขียนในรูปแบบทศนิยม a.bc ให้เป็นเศษส่วนได้ พร้อมกับการแสดงวิธีการคำนวณในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้คุณเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้มา หากคุณมีปัญหาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ ติดต่อเรา