โปรแกรมคำนวณอายุสุนัข

โปรแกรมคำนวณอายุสุนัขออนไลน์ เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณอายุของสุนัขเพื่อดูว่ามันอายุเท่าไรเมื่อเทียบกับคน ป้อนอายุหรือวันเกิดของสัตว์เลี้ยงของคุณและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

-

เปรียบเทียบอายุของสุนัขกับคน

สุนัขมีอายุขัยที่สั้นกว่ามนุษย์นั่นจึงเป็นเรื่องดีที่จะทราบอายุของสัตว์เลี้ยงของคุณเมื่อเทียบกับมนุษย์เพื่อให้เข้าใจและดูแลพวกเขาได้ดีขึ้น

อายุของสุนัขเท่ากับอายุคน
สุนัขอายุ 1 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร6 เดือน
สุนัขอายุ 2 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร1 ปี 1 เดือน
สุนัขอายุ 3 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร1 ปี 8 เดือน
สุนัขอายุ 4 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร2 ปี 3 เดือน
สุนัขอายุ 5 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร2 ปี 10 เดือน
สุนัขอายุ 6 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร3 ปี 5 เดือน
สุนัขอายุ 7 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร4 ปี
สุนัขอายุ 8 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร4 ปี 6 เดือน
สุนัขอายุ 9 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร5 ปี 1 เดือน
สุนัขอายุ 10 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร5 ปี 8 เดือน
สุนัขอายุ 11 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร6 ปี 3 เดือน
สุนัขอายุ 1 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร6 ปี 11 เดือน
สุนัขอายุ 2 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร13 ปี 11 เดือน
สุนัขอายุ 3 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร20 ปี 10 เดือน
สุนัขอายุ 4 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร27 ปี 10 เดือน
สุนัขอายุ 5 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร34 ปี 9 เดือน
สุนัขอายุ 6 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร41 ปี 8 เดือน
สุนัขอายุ 7 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร48 ปี 8 เดือน
สุนัขอายุ 8 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร55 ปี 7 เดือน
สุนัขอายุ 9 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร62 ปี 7 เดือน
สุนัขอายุ 10 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร69 ปี 6 เดือน
สุนัขอายุ 11 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร76 ปี 6 เดือน
สุนัขอายุ 12 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร83 ปี 5 เดือน
สุนัขอายุ 13 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร90 ปี 5 เดือน

อายุโดยเฉลี่ยของสุนัขในทุกสายพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณ 10-13 ปีเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีอายุขัยโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 80 ปี เราใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการคำนวณนี้

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. เริ่มจากเลือกก่อนว่าจะคำนวณด้วยอายุหรือวันเกิด
  2. หากเลือกคำนวณด้วยอายุ ให้ป้อนอายุของโปรแกรมคำนวณอายุสุนัขของคุณ
  3. หากเลือกคำนวณจากวันเกิด ให้ป้อนวันเดือนปีเกิดของโปรแกรมคำนวณอายุสุนัขของคุณ
  4. โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณให้ทราบเมื่อเทียบกับอายุของคน