โปรแกรมคำนวณอายุแมว

โปรแกรมคำนวณอายุแมวออนไลน์ เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณอายุของแมวเพื่อดูว่ามันอายุเท่าไรเมื่อเทียบกับคน ป้อนอายุหรือวันเกิดของสัตว์เลี้ยงของคุณและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

-

เปรียบเทียบอายุของแมวกับคน

แมวมีอายุขัยที่สั้นกว่ามนุษย์นั่นจึงเป็นเรื่องดีที่จะทราบอายุของสัตว์เลี้ยงของคุณเมื่อเทียบกับมนุษย์เพื่อให้เข้าใจและดูแลพวกเขาได้ดีขึ้น

อายุของแมวเท่ากับอายุคน
แมวอายุ 1 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร5 เดือน
แมวอายุ 2 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร10 เดือน
แมวอายุ 3 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร1 ปี 3 เดือน
แมวอายุ 4 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร1 ปี 9 เดือน
แมวอายุ 5 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร2 ปี 2 เดือน
แมวอายุ 6 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร2 ปี 7 เดือน
แมวอายุ 7 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร3 ปี
แมวอายุ 8 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร3 ปี 6 เดือน
แมวอายุ 9 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร3 ปี 11 เดือน
แมวอายุ 10 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร4 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 11 เดือน เท่ากับคนอายุเท่าไร4 ปี 10 เดือน
แมวอายุ 1 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร5 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 2 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร10 ปี 8 เดือน
แมวอายุ 3 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร16 ปี
แมวอายุ 4 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร21 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 5 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร26 ปี 8 เดือน
แมวอายุ 6 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร32 ปี
แมวอายุ 7 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร37 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 8 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร42 ปี 8 เดือน
แมวอายุ 9 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร48 ปี
แมวอายุ 10 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร53 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 11 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร58 ปี 8 เดือน
แมวอายุ 12 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร64 ปี
แมวอายุ 13 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร69 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 14 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร74 ปี 8 เดือน
แมวอายุ 15 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร80 ปี
แมวอายุ 16 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร85 ปี 4 เดือน
แมวอายุ 17 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร90 ปี 8 เดือน
แมวอายุ 18 ปี เท่ากับคนอายุเท่าไร96 ปี

อายุโดยเฉลี่ยของแมวในทุกสายพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณ 12-18 ปีเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีอายุขัยโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 80 ปี เราใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการคำนวณนี้

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. เริ่มจากเลือกก่อนว่าจะคำนวณด้วยอายุหรือวันเกิด
  2. หากเลือกคำนวณด้วยอายุ ให้ป้อนอายุของโปรแกรมคำนวณอายุแมวของคุณ
  3. หากเลือกคำนวณจากวันเกิด ให้ป้อนวันเดือนปีเกิดของโปรแกรมคำนวณอายุแมวของคุณ
  4. โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณให้ทราบเมื่อเทียบกับอายุของคน