คำนวณอายุจากวันเกิด

โปรแกรมคำนวณอายุจากวันเกิด เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับคำนวณอายุจากวันเกิด หรือคำนวณอายุจากวันที่ที่ระบุ หรือระยะห่างระหว่างสองวันที่ที่ต้องการได้ เลือกวันที่และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ผลการคำนวณอายุของคุณคือ

-

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. เลือกวันเกิดหรือวันที่เริ่มต้นของคุณ
  2. เลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับการคำนวณโดยสามารถเลือกวันปัจจุบันหรือกำหนดเองได้
  3. คลิกปุ่มคำนวณเพื่อคำนวณอายุหรือระยะห่างของวันที่ของคุณ
  4. โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณพร้อมรายละเอียดในการคำนวณให้ทราบ