คำนวณระยะห่างของวันที่

โปรแกรมคำนวณระยะห่างของวันที่ เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณความแตกต่างระหว่างสองวันที่ คำนวณจำนวนวัน นับจำนวนวันระหว่างช่วงเวลาที่ต้องการ เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

เริ่มต้นใหม่

ผลการคำนวณ

ระยะห่างระหว่างวันที่คือ

-

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. เลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับการคำนวณ
  2. เลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับการคำนวณโดยค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่ปัจจุบัน
  3. คลิกปุ่มคำนวณเพื่อคำนวณหาระยะห่างระหว่างของวันที่หรือจำนวนวัน
  4. โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณพร้อมรายละเอียดในการคำนวณให้ทราบ