แปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย

โปรแกรมแปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทยออนไลน์ ป้อนเลขอารบิกเพื่อแปลงเป็นเลขไทย โดยคุณสามารถแปลงหลายตัวเลขพร้อมกันได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

วิธีใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมแปลงระหว่างเลขอารบิกและเลขไทยนี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและให้คุณแปลงตัวเลขได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นวิธีใช้งานโปรแกรม

  1. เลือกวิธีการแปลงของคุณว่าต้องการแปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย หรือแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก
  2. ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการแปลง โดยคุณสามารถป้อนหลายตัวเลขได้โดยใช้การขึ้นบรรทัดใหม่
  3. คุณสามารถป้อนข้อความและตัวเลขไปพร้อมกันได้ เช่น เมื่อคุณป้อน "123 บาท" โปรแกรมจะแปลงเพียงตัวเลข "123" เท่านั้นและเพิกเฉยข้อความอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด

ตัวเลขอารบิกและเลขไทย

ตัวเลขอารบิก หรือตัวเลขอาหรับ เป็นเลขโดด 10 ตัว ได้แก่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้งานกันมากที่สุดและเป็นตัวเลขที่ใช้สื่อสารกันในระดับสากล มันแทบจะสามารถพบเจอได้ทุกที่ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ในเครื่องคิดเลข หน้าหนังสือ หรือป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น

ตัวเลขไทย เป็นเลขโดด 10 ตัว ได้แก่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ และ ๙ เป็นอักษรตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนนับในภาษาไทย โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงริเริ่มนำอักษรขอมมาดัดแปลงเพื่อนำมาใช้เป็นตัวเลขชาติไทย ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นการใช้งานตัวเลขไทยได้ในเอกสารของหน่วยงานราชการของไทย