ตัวแปลงเลขโรมัน

นี่เป็นโปรแกรมแปลงเลขโรมันออนไลน์ คุณสามารถใช้มันเพื่อแปลงระหว่างตัวเลขอารบิคและตัวเลขโรมันได้ ใส่ตัวเลขและคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์จากการแปลง - เป็นตัวเลขโรมัน

-

เลขโรมัน

เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่มีต้นกำเนิดในกรุงโรมโบราณและยังคงเป็นวิธีการเขียนตัวเลขตามปกติทั่วยุโรปในช่วงปลายยุคกลาง ตัวเลขในระบบนี้แสดงโดยการผสมตัวอักษรจากอักษรละติน การใช้งานสมัยใหม่ใช้สัญลักษณ์เจ็ดตัวโดยแต่ละสัญลักษณ์มีค่าจำนวนเต็มคงที่

นี่เป็นรายการของสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงตัวเลขโรมัน

สัญลักษณ์IVXLCDM
ค่าตัวเลข1510501005001000

ตารางเลขโรมัน 1-100

เลขอารบิกเลขโรมัน
1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
11XI
12XII
13XIII
14XIV
15XV
16XVI
17XVII
18XVIII
19XIX
20XX
21XXI
22XXII
23XXIII
24XXIV
25XXV
26XXVI
27XXVII
28XXVIII
29XXIX
30XXX
31XXXI
32XXXII
33XXXIII
34XXXIV
35XXXV
36XXXVI
37XXXVII
38XXXVIII
39XXXIX
40XL
41XLI
42XLII
43XLIII
44XLIV
45XLV
46XLVI
47XLVII
48XLVIII
49XLIX
50L
51LI
52LII
53LIII
54LIV
55LV
56LVI
57LVII
58LVIII
59LIX
60LX
61LXI
62LXII
63LXIII
64LXIV
65LXV
66LXVI
67LXVII
68LXVIII
69LXIX
70LXX
71LXXI
72LXXII
73LXXIII
74LXXIV
75LXXV
76LXXVI
77LXXVII
78LXXVIII
79LXXIX
80LXXX
81LXXXI
82LXXXII
83LXXXIII
84LXXXIV
85LXXXV
86LXXXVI
87LXXXVII
88LXXXVIII
89LXXXIX
90XC
91XCI
92XCII
93XCIII
94XCIV
95XCV
96XCVI
97XCVII
98XCVIII
99XCIX
100C

เกี่ยวกับตัวแปลงเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงเลขโรมันนี้ถูกออกแบบมาสำหรับแปลงเลขโรมันในรูปมาตรฐาน (Standard form) ที่ใช้ทั้งหมด 7 สัญลักษณ์ซึ่งรองรับช่วงของตัวเลขระหว่าง 1-3999 คุณสามารถใช้มันเพื่อแปลงระหว่างตัวเลขอารบิคและตัวเลขโรมันได้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรือต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ ติดต่อเรา