เครื่องคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI)

เครื่องคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI Calculator) เป็นเครื่องมือคำนวณอย่างง่ายเพื่อหาว่าร่างกายของคุณอยู่ในหมวดหมู่ไหน ป้อนความสูงและน้ำหนักของคุณเพื่อเริ่มต้นคำนวณหาค่า BMI

ผลลัพธ์การคำนวณ BMI

จากข้อมูลที่คุณป้อนเข้ามา ความสูง: - เซนติเมตร น้ำหนัก: - กิโลกรัม

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณคือ -
ค่า BMIเกณฑ์ของน้ำหนัก
ต่ำกว่า 18.5น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
18.5 — 24.9น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25.0 — 29.9น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์
มากกว่า 30.0น้ำหนักมากเกินไปหรือภาวะเสี่ยงโรคอ้วน

จากตารางเกณฑ์ในการวัดน้ำหนักมีอยู่ 4 เกณฑ์ด้วยกัน นี่เป็นคำอธิบายสำหรับน้ำหนักในแต่ละเกณฑ์

น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์

ค่า BMI ต่ำกว่า 18.5: น้ำหนักของคุณน้อยกว่าปกติ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณทานน้อยเกินไป คุณควรทานอาหารให้มากขึ้นและเป็นอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายประเภทยกน้ำหนักสามารถช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและน้ำหนักของคุณได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้น้ำหนักของคุณน้อย ถ้าหากคุณพบว่าน้ำหนักของคุณลดลงอย่างผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาโรคที่อาจเกิดขึ้น

น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ค่า BMI 18.5 — 24.9: น้ำหนักของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับความสูงของคุณ คุณควรรักษาการทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีของคุณเอาไว้ต่อไป

น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์

ค่า BMI 25.0 — 29.9: น้ำหนักของคุณมากกว่าปกติ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณทานมากเกินไปและเป็นคนที่น้ำหนักเพิ่มง่าย คุณควรทานอาหารให้น้อยลงกว่าที่เคย และลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน และหมั่นออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เช่น การวิ่ง เพื่อลดน้ำหนักของคุณให้อยู้ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้น้ำหนักของคุณมาก ถ้าหากคุณคิดว่าน้ำหนักของคุณเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาโรคที่อาจเกิดขึ้น

น้ำหนักมากเกินไปหรือภาวะเสี่ยงโรคอ้วน

ค่า BMI มากกว่า 30.0: น้ำหนักมากเกินไปและมีคุณอาจจะมีภาวะเสียงของโรคอ้วน และนั่นจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอดเลือดสูง และโรคหัวใจ เราแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางที่เหมาะสมสำหรับลดน้ำหนัก

ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือค่าที่ใช้จัดหมวดหมู่ว่าคนเรามีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ มากกว่าเกณฑ์ หรือมากเกินไป โดยค่าของ BMI นั้นสามารถคำนวณได้จากน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมและความสูงในหน่วยเซนติเมตร โดยค่าปกติของ BMI จะอยู่ระหว่าง 18.5 — 24.9 หมายถึงมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งบ่งบอกได้ว่าเรามีสุขภาพที่ดีนั่นเอง

หมายเหตุ: เครื่องคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) นี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น