คํานวณค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมคํานวณค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electricity Cost Calculator) เป็นโปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นในบ้านของคุณ ป้อนข้อมูลในช่องด้านล่าง และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นที่ 1
เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นที่ 2

ผลลัพธ์

-

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. คลิก เพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการคำนวณค่าไฟ
  2. สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น ป้อนชื่อของเครื่องไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และจำนวนชั่วโมงที่เปิดใช้งานต่อวัน
  3. ป้อนค่าไฟฟ้าที่ต้องการใช้สำหรับคำนวณ การคำนวณจะใช้ค่าไฟฟ้าแบบคงที่เสมอ
  4. คลิกที่ปุ่มคำนวณ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์และวิธีคำนวณให้ทราบ

เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าหรือคำนวณค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณค่าไฟฟ้าจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นในบ้านของคุณแบบละเอียด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณประเมินการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและวางแผนเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านของคุณได้