โปรแกรมคำนวณค่าไฟแอร์

โปรแกรมคำนวณค่าไฟแอร์ เป็นเครื่องมือที่ให้คุณสามารถใช้คำนวณค่าไฟจากการใช้งานแอร์ในบ้านของคุณ พร้อมตัวอย่างวิธีคำนวณแบบละเอียด เพียงป้อนข้อมูลเบื้องต้นและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

นี่คืออะไร
คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าได้จาก การไฟฟ้านครหลวง

ผลการคำนวณ

ค่าไฟฟ้า 800 บาท ต่อเดือน
หรือ 9,733 บาท ต่อปี
หรือ 27 บาท ต่อวัน

วิธีคำนวณค่าไฟแอร์

ต่อไปเป็นตัวอย่างการแสดงวิธีการคำนวณค่าไฟแอร์ เพื่อคำนวณค่าไฟแอร์เราต้องการตัวแปรต่อไปนี้

 1. ขนาด BTU ของแอร์
 2. ค่า SEER ของแอร์
 3. จำนวนชั่วโมงที่เปิดต่อวัน
 4. ค่าไฟต่อหน่วย

จะได้สูตรสำหรับคำนวณค่าไฟแอร์เป็น

ค่าไฟในหนึ่งวัน = BTU / SEER / 1000 × จำนวนชั่วโมง × ค่าไฟต่อหน่วย
ค่าไฟในหนึ่งเดือน = BTU / SEER / 1000 × จำนวนชั่วโมง × ค่าไฟต่อหน่วย × 30

กำหนดให้เรามีข้อมูลตัวอย่างที่ต้องการคำนวณค่าไฟแอร์ดังนี้

 1. ขนาด BTU ของแอร์ = 15000 BTU
 2. ค่า SEER ของแอร์ = 18
 3. จำนวนชั่วโมงที่เปิดต่อวัน = 8 ชั่วโมง
 4. ค่าไฟต่อหน่วย = 4 บาท

จากนั้นนำมาแทนค่าลงในสูตรจะได้

ค่าไฟในหนึ่งวัน = 15000 / 18 / 1000 × 8 × 4 = 27 บาท
ค่าไฟในหนึ่งเดือน = 15000 / 18 / 1000 × 8 × 4 × 30 = 800 บาท

หมายเหตุ: การคำนวณนี้ใช้อัตราค่าไฟแบบคงที่ซึ่งเป็นการประมาณค่าไฟเบื้องต้นเท่านั้น ปกติแล้วค่าไฟจะคิดเป็นแบบขั้นบันได ดังนั้นอัตราค่าไฟที่นำมาคำนวณควรเป็นค่าสูงสุดในขั้นบันไดที่คุณใช้งานถึง เรียนรู้เพิ่มเติม

เปรียบเทียบค่าไฟแอร์จากขนาด BTU

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟต่อเดือนของแอร์ขนาด BTU ต่างๆ โดยใช้ตัวแปรอื่นจากค่านำเข้าของคุณ

 • ค่า SEER ของแอร์ = 18
 • จำนวนชั่วโมงที่เปิดต่อวัน = 8 ชั่วโมง
 • ค่าไฟต่อหน่วย = 4 บาท
ขนาด BTUค่าไฟฟ้าต่อเดือน
แอร์ขนาด 9,000 BTU480 บาท
แอร์ขนาด 12,000 BTU640 บาท
แอร์ขนาด 15,000 BTU (BTU ของคุณ)800 บาท
แอร์ขนาด 18,000 BTU960 บาท
แอร์ขนาด 24,000 BTU1,280 บาท

ค่าไฟของแอร์จะแปรผันตรงกับขนาด BTU ของแอร์ที่เพิ่มขึ้น เช่น แอร์ขนาด 18,000 BTU จะมีค่าไฟที่มากกว่าแอร์ขนาด 15,000 BTU อย่างไรก็ตามขนาด BTU ของแอร์ควรเหมาะสมกับขนาดและประเภทของห้องด้วยเสมอ

เปรียบเทียบค่าไฟแอร์ตามจากค่า SEER

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟต่อเดือนของแอร์โดยค่า SEER ระดับต่างๆ โดยใช้ตัวแปรอื่นจากค่านำเข้าของคุณ

 • ขนาด BTU ของแอร์ = 15000 BTU
 • จำนวนชั่วโมงที่เปิดต่อวัน = 8 ชั่วโมง
 • ค่าไฟต่อหน่วย = 4 บาท
ค่า SEERค่าไฟฟ้าต่อเดือน
15960 บาท
16900 บาท
17847 บาท
18 (SEER ของคุณ)800 บาท
19758 บาท
20720 บาท
21686 บาท
22655 บาท
23626 บาท
24600 บาท
25576 บาท

แอร์ที่มีค่า SEER สูงกว่าจะมีค่าไฟถูกกว่าเนื่องจากมันประหยัดพลังงานกว่า โดยปกติแล้วแอร์ที่มีค่า SEER สูงจะมีราคาแพงกว่า หากคุณเปิดแอร์เป็นเวลานานของวันการเลือกซื้อแอร์ที่ค่า SEER สูงช่วยประหยัดไฟได้ดีกว่าในระยะยาว โดยปกติแอร์ที่ขายในตลาดจะมีค่า SEER ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป