ตัวแปลงสกุลเงิน ควาชาแซมเบีย (ZMK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ควาชาแซมเบีย (ZMK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ควาชาแซมเบีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ควาชาแซมเบียถึง ควาชาแซมเบีย
1 ZMK = 0.00011 USD1 USD = 9,001.21022 ZMK
1 ZMK = 0.00401 THB1 THB = 249.27229 ZMK
1 ZMK = 0.00010 EUR1 EUR = 9,757.93297 ZMK
1 ZMK = 0.01707 JPY1 JPY = 58.58941 ZMK
1 ZMK = 0.00009 GBP1 GBP = 11,613.86314 ZMK
1 ZMK = 0.00017 AUD1 AUD = 5,922.08201 ZMK
1 ZMK = 0.00010 CHF1 CHF = 10,172.64102 ZMK
1 ZMK = 0.00015 CAD1 CAD = 6,517.86813 ZMK
1 ZMK = 0.00019 NZD1 NZD = 5,335.46631 ZMK

ตัวแปลงทั้งหมด ควาชาแซมเบีย รายการ