ตัวแปลงสกุลเงิน ควาชาแซมเบีย (ZMK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ควาชาแซมเบีย (ZMK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ควาชาแซมเบีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ควาชาแซมเบียถึง ควาชาแซมเบีย
1 ZMK = 0.00011 USD1 USD = 9,001.20301 ZMK
1 ZMK = 0.00405 THB1 THB = 247.10932 ZMK
1 ZMK = 0.00010 EUR1 EUR = 9,526.59423 ZMK
1 ZMK = 0.01653 JPY1 JPY = 60.48583 ZMK
1 ZMK = 0.00009 GBP1 GBP = 10,953.15505 ZMK
1 ZMK = 0.00017 AUD1 AUD = 5,776.10894 ZMK
1 ZMK = 0.00010 CHF1 CHF = 9,851.63922 ZMK
1 ZMK = 0.00015 CAD1 CAD = 6,671.98064 ZMK
1 ZMK = 0.00019 NZD1 NZD = 5,366.27302 ZMK

ตัวแปลงทั้งหมด ควาชาแซมเบีย รายการ