ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์ซีเอฟพี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์ซีเอฟพีถึง ฟรังก์ซีเอฟพี
1 XPF = 0.00884 USD1 USD = 113.10270 XPF
1 XPF = 0.32206 THB1 THB = 3.10500 XPF
1 XPF = 0.00835 EUR1 EUR = 119.70439 XPF
1 XPF = 1.31575 JPY1 JPY = 0.76002 XPF
1 XPF = 0.00727 GBP1 GBP = 137.62953 XPF
1 XPF = 0.01378 AUD1 AUD = 72.57846 XPF
1 XPF = 0.00808 CHF1 CHF = 123.78867 XPF
1 XPF = 0.01193 CAD1 CAD = 83.83535 XPF
1 XPF = 0.01483 NZD1 NZD = 67.42876 XPF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์ซีเอฟพี รายการ