ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์เซฟา (XOF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์เซฟา (XOF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์เซฟา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์เซฟาถึง ฟรังก์เซฟา
1 XOF = 0.00161 USD1 USD = 619.49766 XOF
1 XOF = 0.05876 THB1 THB = 17.01801 XOF
1 XOF = 0.00153 EUR1 EUR = 654.96452 XOF
1 XOF = 0.24060 JPY1 JPY = 4.15623 XOF
1 XOF = 0.00133 GBP1 GBP = 752.86913 XOF
1 XOF = 0.00252 AUD1 AUD = 396.23090 XOF
1 XOF = 0.00148 CHF1 CHF = 676.55194 XOF
1 XOF = 0.00218 CAD1 CAD = 458.18152 XOF
1 XOF = 0.00271 NZD1 NZD = 368.41874 XOF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์เซฟา รายการ