ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์เซฟา (XOF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์เซฟา (XOF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์เซฟา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์เซฟาถึง ฟรังก์เซฟา
1 XOF = 0.00166 USD1 USD = 603.47784 XOF
1 XOF = 0.05989 THB1 THB = 16.69831 XOF
1 XOF = 0.00153 EUR1 EUR = 654.85130 XOF
1 XOF = 0.25791 JPY1 JPY = 3.87732 XOF
1 XOF = 0.00128 GBP1 GBP = 778.78107 XOF
1 XOF = 0.00250 AUD1 AUD = 399.20732 XOF
1 XOF = 0.00148 CHF1 CHF = 677.08753 XOF
1 XOF = 0.00228 CAD1 CAD = 437.78662 XOF
1 XOF = 0.00278 NZD1 NZD = 359.38524 XOF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์เซฟา รายการ