ตัวแปลงสกุลเงิน ทรอยออนซ์ทองคำ (XAU)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ทรอยออนซ์ทองคำ (XAU) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ทรอยออนซ์ทองคำ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ทรอยออนซ์ทองคำถึง ทรอยออนซ์ทองคำ
1 XAU = 1,926.31408 USD1 USD = 0.00052 XAU
1 XAU = 69,290.25632 THB1 THB = 0.00001 XAU
1 XAU = 1,805.05415 EUR1 EUR = 0.00055 XAU
1 XAU = 285,634.70939 JPY1 JPY = 0.00000 XAU
1 XAU = 1,573.91516 GBP1 GBP = 0.00064 XAU
1 XAU = 2,990.24368 AUD1 AUD = 0.00033 XAU
1 XAU = 1,746.41697 CHF1 CHF = 0.00057 XAU
1 XAU = 2,598.88809 CAD1 CAD = 0.00038 XAU
1 XAU = 3,233.15704 NZD1 NZD = 0.00031 XAU

ตัวแปลงทั้งหมด ทรอยออนซ์ทองคำ รายการ